Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ประชุมวางแผนการดำเนินการกลุ่มสาระศิลปะ +

ประชุมวางแผนการดำเนินการกลุ่มสาระศิลปะ

รายการกำหนดการของขั้นตอน ประชุมวางแผนการดำเนินการกลุ่มสาระศิลปะ
- ประชุมวางแผนการดำเนินการกลุ่มสาระศิลปะ (วันที่ 7 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่1/2562 (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่2/2562 (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่3/2562 (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่4/2562 (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่5/2562 (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่6/2562 (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- ประชุมวางแผนการดำเนินการกลุ่มสาระศิลปะ (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
แผนงาน : 312 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  นิตยา    สัตย์นาโค
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  นิตยา    สัตย์นาโค
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่2/2562
วันที่ 21 มิถุนายน 2562

สถานที่ Bayet(ห้องนาฏศิลป์1)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
16.00-17.00

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่2/2562 
วันที่ 21 มิถุนายน 2562

 Bayet(ห้องนาฏศิลป์1) มิส  นิตยา    สัตย์นาโค  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้