Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 +

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

 

***หมายเหตุ : ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายการกำหนดการของขั้นตอน ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
- ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 20 พ.ค. 2562)
- หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันที่ 20 พ.ค. 2562)
- พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2562 (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- ประชุมครู (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- พิธีมิสชาประจำเดือน/ฉลองศาสนนามนักบุญเปรโต (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ประชุมครู (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- หยุดวันอาสาฬหบูชา (วันที่ 16 ก.ค. 2562)
- หยุดวันเข้าพรรษา (วันที่ 17 ก.ค. 2562)
- ประชุมครู (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วันที่ 28 ก.ค. 2562)
- วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วันที่ 29 ก.ค. 2562)
- วันแม่แห่งชาติ และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันที่ 12 ส.ค. 2562)
- ประชุมครู (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- ประชุมครู (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9) (วันที่ 13 ต.ค. 2562)
- วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2562)
- ประชุมครู (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ภาวิดา    วงศ์กันทรากร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ภาวิดา    วงศ์กันทรากร
กำหนดการ
หยุดวันอาสาฬหบูชา
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562

สถานที่ Assumption College Ubonratchathani
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้