Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7 เดือนสิงหาคม +
รายการกำหนดการของขั้นตอน ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7 เดือนสิงหาคม
- ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7 เดือนสิงหาคม (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7 เดือนสิงหาคม (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7 เดือนสิงหาคม (วันที่ 6 มี.ค. 2563)
แผนงาน : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เกศกนก    อินตะนัย
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7 เดือนสิงหาคม
วันที่ 15 สิงหาคม 2562

สถานที่ Saint Gabriel(ห้องประชุมกาเบรียล เดแอ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
14.00-16.10

ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7 เดือนสิงหาคม

 Saint Gabriel(ห้องประชุมกาเบรียล เดแอ) มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้