[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


  เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดิน วิ่ง Fun Run การกุศล ครั้งที่ 3 20 พฤศจิกายน 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20” 14 พฤศจิกายน 2561
  เรื่อง การจัดติวเตรียมสอบวัดคุณภาพผู้เรียน FSG/FSGST, NT, O-NET 12 พฤศจิกายน 2561
   เรื่อง การเปิดสอนพิเศษช่วงปิดภาคเรียน “Mid–Year Course 2018” 26 กันยายน 2561
   เรื่อง ขออนุญาตนานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 17 กันยายน 2561
  เรื่อง ขอแจ้งปฏิทินโรงเรียน 11 กันยายน 2561
   เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2561 5 กันยายน 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 ป.6 30 สิงหาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ป.3 และ ป.4 30 สิงหาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 30 สิงหาคม 2561
  เรื่อง การสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Education Development and Evaluation Test: TEDET) ปี 2561 29 สิงหาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปแข่งขันสะกดคาภาษาอังกฤษ “NJ Spelling Bee 2018” รอบคัดเลือกประจาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 สิงหาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนานักเรียนเข้าแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 21 สิงหาคม 2561
  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาสีระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561” 21 สิงหาคม 2561
   เรื่อง การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ การแข่งขันกีฬาสแต็ค STACK FAST 70 ปี SLC โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 21 สิงหาคม 2561
  เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 8 สิงหาคม 2561
  เรื่อง แจ้งการปรับร่นเวลาตารางเรียน กรณีประชุมสี เตรียมความพร้อมการแข่งกีฬาสี ประจาปีการศึกษา 2561 2 สิงหาคม 2561
  เรื่อง ปรับเวลาตารางเรียน กรณีประชุมสี เตรียมความพร้อมการแข่งกีฬาสีประจาปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.1-ม.6 ใช้ตารางนี้ วันที่ 6-29 สิงหาคม 2561 2 สิงหาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายยุวธรรมทูต 25 กรกฎาคม 2561
  การจัดกิจกรรมค่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 25 กรกฎาคม 2561
  เรื่อง แจ้งตารางสอบ เนื้อหาการออกข้อสอบ 25 กรกฎาคม 2561
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2561 21 มิถุนายน 2561
  เรื่อง ขออนุญาตให้นักเรียนร่วมกิจกรรม วงโยธวาทิต 22 พฤษภาคม 2561