Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    Rสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทยประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา2551
 สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทยประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา2551
ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์
            งานปกครองแผนกประถม อบรมนักเรียน    ( อัลบั้ม 1056 วันที่ 11 ส.ค. 2551)
            กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ    ( อัลบั้ม 1057 วันที่ 11 ส.ค. 2551)
            การประกวดเพลงกล่อมลูกระดับภาค / บอร์ดวันแม่ / การพูดทางวิทยาศาสตร์    ( อัลบั้ม 1065 วันที่ 19 ส.ค. 2551)
            จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดระหว่างวันที่18-22 สิงหาคม 2551 ณ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี    ( อัลบั้ม 1080 วันที่ 25 ส.ค. 2551)
            การแข่งขันเปิดพจนานุกรม และการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม    ( อัลบั้ม 1081 วันที่ 25 ส.ค. 2551)
            การมอบรางวัลจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ    ( อัลบั้ม 1086 วันที่ 26 ส.ค. 2551)
มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 313 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้