Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บันทึกการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อย.น้อย ครั้งที่ 1 วันที่ 28  สิงหาคม 2551 ณ โรงอาหาร

 บันทึกการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อย.น้อย ครั้งที่ 1 วันที่ 28  สิงหาคม 2551 ณ โรงอาหาร
            ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อย.น้อย ครั้งที่1 วันที่ 28 สิงหาคม 2551    ( อัลบั้ม 1097 วันที่ 30 ส.ค. 2551)
 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  1. มิส  ภรณี    สว่างวงศ์
  2. มิส  นันทพัทธ์    ศรแก้ว
  3.      
  4. มิส  วริณญา    ระเบียบโพธิ์
  5. มาสเตอร์  พิชิต    
  มิส  วริณญา    ระเบียบโพธิ์ ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 348 ครั้ง จาก งานโภชนาการ

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้