Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บันทึกการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อย.น้อย ครั้งที่ 1 วันที่ 28  สิงหาคม 2551 ณ โรงอาหาร

 บันทึกการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อย.น้อย ครั้งที่ 1 วันที่ 28  สิงหาคม 2551 ณ โรงอาหาร
            ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อย.น้อย ครั้งที่1 วันที่ 28 สิงหาคม 2551    ( อัลบั้ม 1097 วันที่ 30 ส.ค. 2551)
 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  1. มิส  ภรณี    สว่างวงศ์
  2. มิส  นันทพัทธ์    ศรแก้ว
  3.      
  4. มิส  วริณญา    ระเบียบโพธิ์
  5.      
  มิส  วริณญา    ระเบียบโพธิ์ ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 279 ครั้ง จาก งานโภชนาการ

  0 คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้