Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    คำสั่งคุมสอบกลางภาค / ปลายภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2551

 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
ที่ อสช 68/2551
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางปี / ปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2551
 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  1.      
  มิส  มะลิวัลย์    สุพรรณนนท์ ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 138 ครั้ง จาก งานทะเบียนและวัดผล

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้