Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานผลการประกวดวาดภาพระบายสีวันสุนทรภู่ ( 26 มิถุนายน 2552)

 :ผลการประกวดวาดภาพระบายสีวันสุนทรภู่  ปี 52.
 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  1. มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - ประกาศโครงสร้างบริหารโรงเรียนปีการศึกษา 2557
      - ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธานี
      - ข้อสอบบรรจุครู วิชาภาษาไทย ปี 2557
      - สรุปผลการแข่งขันภายนอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
      - คณะภราดา คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป ของคุณพ่อผดุง ศรีษะ บิดาของนางคำใบ ศรีมา กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 1260 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกอนุบาล
  307 โครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถพิเศษเด็ก
  0 คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้