Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานผลการประกวดวาดภาพระบายสีวันสุนทรภู่ ( 26 มิถุนายน 2552)
 :ผลการประกวดวาดภาพระบายสีวันสุนทรภู่  ปี 52.
รายละเอียดเพิ่มเติม


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ประชุมคณะกรรมการแผนกอนุบาล ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26พฤษภาคม 2559
    - เข้ารับการอบรมการใช้ระบบswis
    - เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบ SWIS ประจำปี 2559
    - ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบ SWIS ประจำปี 2559
    - เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบ SWIS ประจำปี 2559
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 3474 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกอนุบาล
307 โครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถพิเศษเด็ก
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้