Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานผลการประกวดวาดภาพระบายสีวันสุนทรภู่ ( 26 มิถุนายน 2552)

 :ผลการประกวดวาดภาพระบายสีวันสุนทรภู่  ปี 52.
 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  1. มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2557
      - ขอเชิญนักเรียนร่วมประกวดเรียงความ หัวข้อ "ออมเพื่อสร้างไทย"
      - ประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู
      - ขอให้บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนที่รับผิดชอบงาน โครงการ กิจกรรม ลงข้อมูลในระบบswis
      - งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียนฝึกซ้อมนักกีฬาเตรียมแข่งขันกีฬาเครือ
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 2003 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกอนุบาล
  307 โครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถพิเศษเด็ก
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้