Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานผลการประกวดวาดภาพระบายสีวันสุนทรภู่ ( 26 มิถุนายน 2552)

 :ผลการประกวดวาดภาพระบายสีวันสุนทรภู่  ปี 52.
 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  1. มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย



  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - สารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุด ประจำเดือน มิถุนายน 2557
      - สารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุด ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
      - 615.12.57 สรุปภาพรวมกิจกรรมยุวธรรมฑูตครั้งที่ 5
      - รับสมัครแกต-แพตวันแรกเว็บ สทศ.ล่ม
      - ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 2024 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกอนุบาล
  307 โครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถพิเศษเด็ก




  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้