Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานผลการประกวดวาดภาพระบายสีวันสุนทรภู่ ( 26 มิถุนายน 2552)

 :ผลการประกวดวาดภาพระบายสีวันสุนทรภู่  ปี 52.
 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  1. มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 1/2557
      - ส่งสรุปกิจกรรมฉลองนามอัสสัมชัญ 615.01
      - ร่วมประชุมเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
      - แผนการดำเนินงานอภิบาล เดือน สิงหาคม 2557
      - จัดดอกไม้เตรียมงานฉลองนามอัสสัมชัญ
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 1930 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกอนุบาล
  307 โครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถพิเศษเด็ก
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้