Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการแข่งขัน การปั้นดินนำมัน วันวิชาการ  นักเรียนอนุบาล ประจำภาคเรียนที่ 2/2552

                   ผลการแข่งขัน การปั้นดินนำมัน วันวิชาการ  นักเรียนอนุบาล ประจำภาคเรียนที่ 2/2552
 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  1. มิส  พิสมัย    ชาวงษ์
  2. มิส  มาลัย    สืบภา
  3. มาสเตอร์  วรชัย    การัตน์
  4. มิส  จอมขวัญ    เหล่าคุณธรรม  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - สรุปกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
      - คุณครูและนักเรียน รับเกียรติบัตรหน้าเสาธง (21 กรกฎาคม 2557)
      - งานมหกรรมคอนเสิร์ต FSG รวมใจต้านภัยยาเสพติด
      - ประชาสัมพันธ์ การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
      - แจ้งเปลี่ยนการบริการเช่าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตชนิดช่องสัญญาณความเร็วถาวร Internet Leased Line Service ปี 25567
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  มาลัย    สืบภา ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 2065 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกอนุบาล
  307 โครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถพิเศษเด็ก
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้