Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการแข่งขัน การปั้นดินนำมัน วันวิชาการ  นักเรียนอนุบาล ประจำภาคเรียนที่ 2/2552

                   ผลการแข่งขัน การปั้นดินนำมัน วันวิชาการ  นักเรียนอนุบาล ประจำภาคเรียนที่ 2/2552
 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  1. มิส  พิสมัย    ชาวงษ์
  2. มิส  มาลัย    สืบภา
  3. มาสเตอร์  วรชัย    การัตน์
  4. มิส  จอมขวัญ    เหล่าคุณธรรม  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - ประกาศโครงสร้างบริหารโรงเรียนปีการศึกษา 2557
      - ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธานี
      - ข้อสอบบรรจุครู วิชาภาษาไทย ปี 2557
      - สรุปผลการแข่งขันภายนอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
      - คณะภราดา คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป ของคุณพ่อผดุง ศรีษะ บิดาของนางคำใบ ศรีมา กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  มาลัย    สืบภา ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 1827 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกอนุบาล
  307 โครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถพิเศษเด็ก
  0 คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้