Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการแข่งขันการตอบปัญหาสารานุกรมไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล
 ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2548 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งตัวแทนนักเรียนช่วงชั้นที่  2  และ ช่วงชั้นที่ 3  เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาสารานุกรมไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ซึ่งจัดโดยสโมสรไลออนล์สากล ผลการแข่งขันปรากฎว่า  นักเรียนในช่วงชั้นที่  3  ผ่านการคัดเลือกในรอบ  10  ทีมสุดท้าย  และได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 500 บาท• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  นุตชา    อินทนา
มิส  นุตชา    อินทนา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 170 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้