Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายการอาหารกลางวันนักเรียน อนุบาล 1-3 และ ประถม 1- 4 เดือน พฤษภาคม 2553
 

รายการอาหารกลางวันนักเรียน อนุบาล 1-3 และ ประถม 1- 4 เดือน พฤษภาคม 2553


รายละเอียดเพิ่มเติม


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 2002 
หัวหน้างานนักการ      Array 
งานอาคารสถานที่(ดูแลความสะอาดและอาคาร)   Array 
งานโภชนาการ         Array 
หัวหน้าฝ่ายบริการ   Array
มิส  ภรณี    สว่างวงศ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - สรุปรายชื่อห้องที่ร่วมรณรงค์มหาพรตในโรงเรียนเพื่อแบ่งปันนำ้ใจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก
    - ปฏิทินโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 update 31.01.2559
    - สารสนเทศ / ฝ่ายวิชาการ / งานห้องสมุด ประจำเดือน มกราคม 2559
    - ขอความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนแบ่งปันนำ้ใจช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทั่วโลก
    - ระเบียบการสมัคร รอบที่ 2
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  วริณญา    ระเบียบโพธิ์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 2063 ครั้ง จาก งานโภชนาการ
โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร ( 610 )
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้