Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายการอาหารกลางวันนักเรียน อนุบาล 1-3 และ ประถม 1- 4 เดือน พฤษภาคม 2553

 

รายการอาหารกลางวันนักเรียน อนุบาล 1-3 และ ประถม 1- 4 เดือน พฤษภาคม 2553

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 2002 
หัวหน้างานนักการ    Array 
งานอาคารสถานที่(ดูแลความสะอาดและอาคาร)   Array 
งานโภชนาการ      Array 
หัวหน้าฝ่ายบริการ   Array
  มิส  ภรณี    สว่างวงศ์  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธานี
      - ข้อสอบบรรจุครู วิชาภาษาไทย ปี 2557
      - สรุปผลการแข่งขันภายนอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
      - คณะภราดา คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป ของคุณพ่อผดุง ศรีษะ บิดาของนางคำใบ ศรีมา กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
      - ผลการแข่งขันภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  วริณญา    ระเบียบโพธิ์ ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 1307 ครั้ง จาก งานโภชนาการ
  โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร ( 610 )
  0 คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้