Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายการอาหารกลางวันนักเรียน อนุบาล 1-3 และ ประถม 1- 4 เดือน พฤษภาคม 2553

 

รายการอาหารกลางวันนักเรียน อนุบาล 1-3 และ ประถม 1- 4 เดือน พฤษภาคม 2553

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 2002 
หัวหน้างานนักการ    Array 
งานอาคารสถานที่(ดูแลความสะอาดและอาคาร)   Array 
งานโภชนาการ      Array 
หัวหน้าฝ่ายบริการ   Array
  มิส  ภรณี    สว่างวงศ์  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - ประกาศผลการประกวดครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557
      - ประกาศ เรื่องการจำหน่ายบัตรการกุศลชมรมฯ57
      - บันทึกการปฏิบัติงาน-วันที่ 18 กย 57
      - ประชุมครูคู่ชั้น-ครูพิเศษ
      - บันทึกการปฏิบัติงาน - 15_กย_57
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  วริณญา    ระเบียบโพธิ์ ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 1499 ครั้ง จาก งานโภชนาการ
  โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร ( 610 )
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้