Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    เกณฑ์การให้คะแนนประเมินความสะอาดห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2553

 

เกณฑ์การให้คะแนนประเมินความสะอาดห้องเรียน  ประจำปีการศึกษา  2553

 
 • แผนกมัธยมต้น
 •  
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1312
       
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1190 
กรรมการ   สำนักผู้อำนวยการ 
กรรมการ/งานบริการ   Array 
งานนโยบายและแผน (หัวหน้าแผนกมัธยมต้น)   Array 
กรรมการ   Array
       
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1122 
กรรมการ   สำนักผู้อำนวยการ 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
คณะกรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
งานนโยบายและแผน (หัวหน้าแผนกมัธยมปลาย)   Array 
กรรมการ   Array
  มาสเตอร์  ธราดล    เดชรัตน์
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1153 
กรรมการ   สำนักผู้อำนวยการ 
กรรมการ   Array 
งานนโยบายและแผน (หัวหน้าแผนกประถมศึกษา)   Array 
กรรมการ   Array
  มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1044 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
  มาสเตอร์  ประจวบ    ทองอ้ม
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1234 
กรรมการ   สำนักผู้อำนวยการ 
กรรมการ/งานโครงการ   Array 
งานนโยบายและแผน (อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) / เป้าหมายข้อที่ 7   Array 
กรรมการ   Array
       
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1006 
กรรมการ   Array
  มิส  สุนันทา    แสงงาม
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1049 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการ   Array
  มาสเตอร์  ประวิทย์    ชะนีวงค์
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1087 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
  มาสเตอร์  ประยูร    สังกะเพศ  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - แจ้งตารางประเมินพัฒนาการด้านทักษะ ภาษาอังกฤษตำรากลางภาคเรียนที่ 1/2557
      - บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน
      - คลังความรู้ GAT/PAT รวมคลิปติวและข้อสอบ GAT/PAT
      - รับตรง58 ม.ขอนแก่น โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      - ม.แม่ฟ้าหลวง รับตรงทั่วประเทศ
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

        ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 2231 ครั้ง จาก งานนโยบายและแผน
  อัสสัมชัญรักษ์สิ่งแวดล้อม
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้