Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานสรุปกิจกรรมวันแม่ แผนกอนุบาล 2553

 

สรุปรายงานกิจกรรมวันแม่แผนกอนุบาล

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1180 
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2   Array
  มิส  จรัญยา    รักภักดี


  • บุคคลที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคคลคือ 1078
  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - ส่งสรุปกิจกรรมฉลองนามอัสสัมชัญ 615.01
      - ร่วมประชุมเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
      - แผนการดำเนินงานอภิบาล เดือน สิงหาคม 2557
      - จัดดอกไม้เตรียมงานฉลองนามอัสสัมชัญ
      - ขอเชิญคณะภราดา คณะครู ผู้ปกครอง พนักงาน และนักเรียนร่วมฉลองนามอัสสัมชัญ
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  จรัญยา    รักภักดี ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 162 ครั้ง จาก แผนกอนุบาล
  โครงการส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้