Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานสรุปกิจกรรมวันแม่ แผนกอนุบาล 2553

 

สรุปรายงานกิจกรรมวันแม่แผนกอนุบาล

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1180 
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2   Array
  มิส  จรัญยา    รักภักดี


  • บุคคลที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคคลคือ 1078
  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - สารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุด ประจำเดือน มิถุนายน 2557
      - ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
      - ฝ่ายกิจการนักเรียนนำนักเรียนเข้าค่ายธรรมะ พบพระชำระใจ
      - ผู้บริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมสัมมนาประจำปี
      - บันทึกการปฏิบัติงาน-วันที่ 29 กย 57
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  จรัญยา    รักภักดี ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 166 ครั้ง จาก แผนกอนุบาล
  โครงการส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้