Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานสรุปกิจกรรมวันแม่ แผนกอนุบาล 2553
 

สรุปรายงานกิจกรรมวันแม่แผนกอนุบาล


รายละเอียดเพิ่มเติม


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1180 
ครูประจำชั้นอนุบาล  3/2   Array
มิส  จรัญยา    รักภักดี


• บุคคลที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคคลคือ 1078ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - แจ้งกำหนดการส่งข้อสอบหลังกลางปี (ระดับประถม) / ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/5557 (ระดับมัธยม)
    - คณะครูและนักเรียนไปร่วมค่าย Y.C.S ระดับสังฆมณฑลอุบลราชธานี ครั้งที่ 11
    - บันทึกการปฏิบัติงาน-วันที่ 21 พย 57
    - แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 21 พฤศจิกายน 2557
    - แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 20 พฤศจิกายน 2557
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  จรัญยา    รักภักดี ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 177 ครั้ง จาก แผนกอนุบาล
โครงการส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้