Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ระดับประถมศึกษา
 

ตารางสอบกลางปี ประจำปีการศึกษา 2553

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6


รายละเอียดเพิ่มเติม


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
     
มิส  ระเบียบ    คำภา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
    - คณะครูจัดหนังสือเตรียมจำหน่าย
    - ขอเชิญชมการแข่งชันกีฬาพนักงาน
    - กำหนดการพิธีเปิดและกำหนดการงานเลี้ยงกีฬาพนักงาน
    - ผลการแข่งขันกีฬาพนักงาน
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  มะลิวัลย์    สุพรรณนนท์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 227 ครั้ง จาก งานทะเบียนและวัดผล
งานบริหารงานวัดผล/งานทะเบียน
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้