Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ระดับประถมศึกษา

 

ตารางสอบกลางปี ประจำปีการศึกษา 2553

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  1.      
  2. มิส  ระเบียบ    คำภา  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 1/2557
      - ส่งสรุปกิจกรรมฉลองนามอัสสัมชัญ 615.01
      - ร่วมประชุมเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
      - แผนการดำเนินงานอภิบาล เดือน สิงหาคม 2557
      - จัดดอกไม้เตรียมงานฉลองนามอัสสัมชัญ
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  มะลิวัลย์    สุพรรณนนท์ ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 172 ครั้ง จาก งานทะเบียนและวัดผล
  งานบริหารงานวัดผล/งานทะเบียน
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้