Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ระดับประถมศึกษา

 

ตารางสอบกลางปี ประจำปีการศึกษา 2553

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  1.      
  2. มิส  ระเบียบ    คำภา  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - สารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุด ประจำเดือน มิถุนายน 2557
      - ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
      - ฝ่ายกิจการนักเรียนนำนักเรียนเข้าค่ายธรรมะ พบพระชำระใจ
      - ผู้บริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมสัมมนาประจำปี
      - บันทึกการปฏิบัติงาน-วันที่ 29 กย 57
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  มะลิวัลย์    สุพรรณนนท์ ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 190 ครั้ง จาก งานทะเบียนและวัดผล
  งานบริหารงานวัดผล/งานทะเบียน
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้