Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานผลการประกวดระบายสีรูปภาพวันลอยกระทงประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

 

รายงานผลการประกวดระบายสีรูปภาพวันลอยกระทงประจำเดือนพฤศจิกายน  2553 ที่แผนกอนุบาล

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
 • • บุคคลที่เกี่ยวข้อง
  1.
  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - สรุปงานหัวหน้าสายชั้นป.๕
      - ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทำการจัดเก็บสายไฟและสายไฟเบอร์ภายในห้อง Server
      - ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทำการเดินสายเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตห้องสมุดและห้องพักครูมัธยม
      - ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทำการจัดเก็บสายไฟและสายไฟเบอร์ภายในห้อง กิจการนักเรียน
      - ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทำการเดินสายเชื่อมสัญญาณอินเตอร์จากห้อง Server ไปห้องกิจการนักเรียน
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 249 ครั้ง จาก แผนกอนุบาล
  โครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถนักเรียน
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้