Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สรุปรายงานการเข้าค่ายลูกเสือในโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,2 วันที่ 16,17,18 ธันวาคม 2553
 

สรุปรายงานการเข้าค่ายลูกเสือในโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2  ระหว่างวันที่  16-18   ธันวาคม 2553 ณ  ค่ายลูกเสือในโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  (ค่ายลูกเสือชั่วคราว)  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1044 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ประจวบ    ทองอ้ม
มาสเตอร์  ประจวบ    ทองอ้ม ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 532 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้