Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสาม(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)และมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน ปี ๒๕๕๓และ๒๕๕๔
 

ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสาม(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)และมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

เพื่อการประเมินคุณภาพภายในปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1312 
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน      ประธาน      ฝ่ายกิจการนักเรียน
     
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1021 
หัวหน้างานหลักสูตร/นายทะเบียน/งานการแข่งขันภายนอก   ฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้างานหลักสูตร    Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
ประธาน   Array 
กรรมการ   Array
มิส  มะลิวัลย์    สุพรรณนนท์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - การฝึกกล้ามเนื้อ
    - 10 ท่าบริหารกล้ามเนื้อ ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อเข่า
    - 5 ท่าบริหารเสริมขนาดกล้ามเนื้อขาให้ฟิตเปรี๊ยะ
    - 6 ท่าออกกำลังขา เสริมความแข็งแกร่ง
    - ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ2)
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  มะลิวัลย์    สุพรรณนนท์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 203 ครั้ง จาก งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานประกันคุณภาพ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้