Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ภาพการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน
 

การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2554 ที่โรงเรียนอาเวมารีอา

ผลการแข่งขันรำวงมาตรฐาน

                                   ระดับประถมศึกษาชั้น ป.4-6    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

ผลการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์

                                   ระดับประถมศึกษาชั้น ป.1-3   รางวัลชนะเลิศ

                                   ระดับประถมศึกษาชั้น ป.4-6   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

ผลการแข่งขันภาพปะติด

                                   ระดับประถมศึกษาชั้น ป.1-3   รางวัลชนะเลิศ
                                   ระดับประถมศึกษาชั้น ป.4-6   รางวัลชนะเลิศ

ผลการแข่งขันวาดภาพประเพณีไทย

                                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    รางวัลชนะเลิศ

ผลการแข่งขันวาดภาพสีเอกรงค์

                                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   รางวัลชนะเลิศ

ผลการแข่งขันวาดภาพลายเส้น

                                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   รางวัลชนะเลิศ

ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

                                  ระดับประถมศึกษาชั้น ป.4-6   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

ผลการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์

                                  ระดับประถมศึกษาชั้น ป.1-3   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์

                                  ระดับประถมศึกษาชั้น ป.4-6   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1103 
งานหลักสูตร/งานการเรียนการสอน   ฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           ฝ่ายวิชาการ 
งานการเรียนการสอน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  นิตยา    สัตย์นาโค
            การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน กลุ่มสาระฯศิลปะ    ( อัลบั้ม 3015 วันที่ 18 พ.ย. 2554)
มิส  นิตยา    สัตย์นาโค ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 763 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้