Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ภาพการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน

 

การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2554 ที่โรงเรียนอาเวมารีอา

ผลการแข่งขันรำวงมาตรฐาน

                                   ระดับประถมศึกษาชั้น ป.4-6    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

ผลการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์

                                   ระดับประถมศึกษาชั้น ป.1-3   รางวัลชนะเลิศ

                                   ระดับประถมศึกษาชั้น ป.4-6   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

ผลการแข่งขันภาพปะติด

                                   ระดับประถมศึกษาชั้น ป.1-3   รางวัลชนะเลิศ
                                   ระดับประถมศึกษาชั้น ป.4-6   รางวัลชนะเลิศ

ผลการแข่งขันวาดภาพประเพณีไทย

                                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    รางวัลชนะเลิศ

ผลการแข่งขันวาดภาพสีเอกรงค์

                                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   รางวัลชนะเลิศ

ผลการแข่งขันวาดภาพลายเส้น

                                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   รางวัลชนะเลิศ

ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

                                  ระดับประถมศึกษาชั้น ป.4-6   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

ผลการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์

                                  ระดับประถมศึกษาชั้น ป.1-3   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์

                                  ระดับประถมศึกษาชั้น ป.4-6   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

            การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน กลุ่มสาระฯศิลปะ    ( อัลบั้ม 3015 วันที่ 18 พ.ย. 2554)

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1103 
งานหลักสูตร/งานการเรียนการสอน   ฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           ฝ่ายวิชาการ 
งานการเรียนการสอน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  นิตยา    สัตย์นาโค
มิส  นิตยา    สัตย์นาโค ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 279 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้