Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แบบฟอร์มสรุปงานโครงการกิจกรรม ภาพรวม ปีการศึกษา 2555

 

แบบฟอร์มสรุปงานโครงการกิจกรรม ภาพรวม ปีการศึกษา 2555

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1312
       
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1037 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
  มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 2007 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
  มิส  เสาวภาคย์    ใจเสน  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - สารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุด ประจำเดือน สิงหาคม 2557
      - สารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุด ประจำเดือน สิงหาคม 2557
      - สารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุด ประจำเดือน มิถุนายน 2557
      - สารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุด ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
      - 615.12.57 สรุปภาพรวมกิจกรรมยุวธรรมฑูตครั้งที่ 5
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  เสาวภาคย์    ใจเสน ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 424 ครั้ง จาก งานนโยบายและแผน
  งานนโยบายและแผน
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้