Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แบบฟอร์มสรุปงานโครงการกิจกรรม ภาพรวม ปีการศึกษา 2555
 

แบบฟอร์มสรุปงานโครงการกิจกรรม ภาพรวม ปีการศึกษา 2555


รายละเอียดเพิ่มเติม


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1312
     
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1037 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 2007 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  เสาวภาคย์    ใจเสน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - สรุปรายชื่อห้องที่ร่วมรณรงค์มหาพรตในโรงเรียนเพื่อแบ่งปันนำ้ใจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก
    - ปฏิทินโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 update 31.01.2559
    - สารสนเทศ / ฝ่ายวิชาการ / งานห้องสมุด ประจำเดือน มกราคม 2559
    - ขอความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนแบ่งปันนำ้ใจช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทั่วโลก
    - ระเบียบการสมัคร รอบที่ 2
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  เสาวภาคย์    ใจเสน ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 487 ครั้ง จาก งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้