Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตัวอย่างการเขียนแผนงาน ปี 2556
 

ตัวอย่างการเขียนแผนงาน  ปี 2556


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1312
     
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1037 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 2007 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  เสาวภาคย์    ใจเสน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - สารสนเทศ / ฝ่ายวิชาการ / งานห้องสมุด ประจำเดือน มิถุนายน 2559
    - โครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน
    - ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
    - ปฏิทินโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1/2559 update 29.06.2559
    - ถ่ายทอดสดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  เสาวภาคย์    ใจเสน ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 394 ครั้ง จาก งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้