Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560
 

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา2560

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2560

 

           ตามที่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  ได้ส่งโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 

    ทั้งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้ผ่านการคัดเลือกโดย ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2560  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

 

แหล่งที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

 


ไฟล์แนบ



• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1388 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
     







 
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2560
 •  
 • ประกาศพระราชทาน60

 • มิส  วิภาวรรณ    ทองสรรค์ ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 2409 ครั้ง จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนย์วิทยบริการ





  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้