Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ปรับปรุงประตูห้องเรียน(อาคารอัสสัมชัญ,บาเย,เซราฟิน)

 ในวันเสาร์ที่  16  มิถุนายน  2550  ทางฝ่ายบริการจะดำเนินการ  ติดกลอน  -  สายยู    ประตู  และถอดลูกบิดประตู  ห้องเรียนทุกห้อง    และให้คุณครูประจำชั้นล็อคห้องเรียนหลังเลิกเรียนทุกวัน

ขอให้คุณครูประจำชั้นดังต่อไปนี้รับกุลแจห้องเรียนได้ที่
                             
                                1.    คุณครูประจำชั้น  ม1-ม6                                            รับกุลแจได้ที่              ม.ชลวิชช์                ศรีใส
                                  2.  คุณครูประจำชั้นอาคารบาเย(ประถม)        รับกุลแจได้ที่              มีส  อุไรวรรณ    จันมี
                                  3.    คุณครูประจำชั้นอาคารอัสสัมชัญ                  รับกุลแจได้ที่              มีสสุนันทา            แสงงาม

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1.      
2. มิส  ภรณี    สว่างวงศ์
3. มาสเตอร์  ชลวิชช์    ศรีใส
4. มิส  สุนันทา    แสงงาม
5.      ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - คลังความรู้ GAT/PAT รวมคลิปติวและข้อสอบ GAT/PAT
    - รับตรง58 ม.ขอนแก่น โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    - ม.แม่ฟ้าหลวง รับตรงทั่วประเทศ
    - ม.ธรรมศาสตร์ กำหนดรับสมัครสอบตรง เปิดรับสมัครช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557
    - แจ้งสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมไหว้ครูแผนกอนุบาล ปีการศึกษา 2557
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

มิส  ภรณี    สว่างวงศ์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 119 ครั้ง จาก งานอาคารสถานที่
งานบริหารอาคารสถานที่ ( 602 )
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้