Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายชื่อครูได้รับโบนัสประจำปีการศึกษา 2547
 เรียนคุณครูทุกท่าน
                      ฝ่ายธุรการ- การเงินได้สรุปวันทำงานและนำเสนอเพื่อพิจารณาโบนัสของครู ครูเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการ
ศึกษา 2547เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อครูที่ได้รับการพิจารณาโบนัสแนบท้ายนี้ ส่วนรายละเอียดจำนวนเงินที่ได้รับ ติดต่อสอบถาม
และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หัวหน้าฝ่ายธุการ- การเงิน  หัวหน้าแผนกธุรการ  หรือหัวหน้าแผนกการเงินได้ค่ะ
ไฟล์แนบ
มิส  ศิริพันธ์    แสงฉาย ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 189 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้