Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แผนกอนุบาลจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีวันพ่อแห่งชาติ

 .แผนกอนุบาลจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีวันพ่อแห่งชาติ  ในวันที่ 3 ธันวาคม  2550

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1. มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัยข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ประกาศโครงสร้างบริหารโรงเรียนปีการศึกษา 2557
    - ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธานี
    - ข้อสอบบรรจุครู วิชาภาษาไทย ปี 2557
    - สรุปผลการแข่งขันภายนอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    - คณะภราดา คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป ของคุณพ่อผดุง ศรีษะ บิดาของนางคำใบ ศรีมา กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 432 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกอนุบาล
308 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษเด็ก
0 คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้