Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แผนกอนุบาลจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีวันพ่อแห่งชาติ
 .แผนกอนุบาลจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีวันพ่อแห่งชาติ  ในวันที่ 3 ธันวาคม  2550


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - บันทึกการปฏิบัติงาน-วันที่ 27 พย 57
    - บันทึกการปฏิบัติงาน-วันที่ 28 พย 57
    - โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
    - ร่วมประชุมสังคมสังคมฝ่ายสังคมครั้งที่ 2/2557
    - แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 27 พฤศจิกายน 2557
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 532 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกอนุบาล
308 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษเด็ก
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้