Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แผนกอนุบาลจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีวันพ่อแห่งชาติ

 .แผนกอนุบาลจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีวันพ่อแห่งชาติ  ในวันที่ 3 ธันวาคม  2550

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1. มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัยข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
    - ฝ่ายกิจการนักเรียนนำนักเรียนเข้าค่ายธรรมะ พบพระชำระใจ
    - ผู้บริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมสัมมนาประจำปี
    - บันทึกการปฏิบัติงาน-วันที่ 29 กย 57
    - กำหนดการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 493 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกอนุบาล
308 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษเด็ก
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้