Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แผนกอนุบาลจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีวันพ่อแห่งชาติ
 .แผนกอนุบาลจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีวันพ่อแห่งชาติ  ในวันที่ 3 ธันวาคม  2550


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - สารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
    - ครั้งที่ 3ผลการสำรวจสถานที่จัดค่ายเพื่อนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 17
    - ครั้งที่ 4 ผลการสำรวจสถานที่จัดค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 17
    - บันทึกการปฏิบัติงาน-วันที่ 2 มี.ค. 58
    - รายการอาหารสวัสดิการประจำเดือน มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 594 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกอนุบาล
308 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษเด็ก
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้