Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แผนกอนุบาลจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีวันพ่อแห่งชาติ

 .แผนกอนุบาลจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีวันพ่อแห่งชาติ  ในวันที่ 3 ธันวาคม  2550

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1. มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัยข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ขอให้บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนที่รับผิดชอบงาน โครงการ กิจกรรม ลงข้อมูลในระบบswis
    - งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียนฝึกซ้อมนักกีฬาเตรียมแข่งขันกีฬาเครือ
    - บันทึกการปฏิบัติงาน - 13_กย_57
    - การใชภาษาไทยให้ถูกต้อง
    - สรุปการเข้ารับการอบรมการใช้งานในการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการระบบ SWIS ให้กับบุคลากรประจำปี 2557 รอบที่ 2
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 484 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกอนุบาล
308 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษเด็ก
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้