ขอแสดงความยินดีกับนายสุวิชญ์พล สุขสว่าง นักเรียนชั้น ม.6/5 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(12/มกราคม/2562 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)      
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ 2 ตำแหน่ง
(04/มกราคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน ปีการศึกษา 2562 หลายอัตรา ดังนี้
(02/มกราคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560
(23/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนย์วิทยบริการ)      
ปฏิทินโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 Update 20/02/2562
(20/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ประชาสัมพันธ์ อบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Google for education ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
(03/กันยายน/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนย์วิทยบริการ)      
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กราฟฟิก 1 อัตรา (รายละเอียด>>>>)
(12/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)