โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560
(23/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนย์วิทยบริการ)      
ปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 Update 25/10/2561
(26/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ประชาสัมพันธ์ อบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Google for education ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
(03/กันยายน/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนย์วิทยบริการ)      
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กราฟฟิก 1 อัตรา (รายละเอียด>>>>)
(12/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 Update 30.05.2561
(30/พฤษภาคม/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
การนำนักเรียนไปอบรมรมลูกเสือจราจร
(30/พฤษภาคม/2561 ::
จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      
ขอเชิญร่วมฉลองวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน และจัดซุ้มอาหาร
(28/พฤษภาคม/2561 ::
จาก งานอภิบาลและศาสนกิจ)