ชีวประวัติ นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
(เมื่อ 11/กรกฎาคม/2560)
    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ
(เมื่อ 19/ธันวาคม/2559)
    
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
(เมื่อ 10/พฤศจิกายน/2558)
    
อาคารใหม่ในมุมสูง
(เมื่อ 27/ตุลาคม/2558)
    
ACU Candle Festival 2018
(เมื่อ 27/กันยายน/2561)
    
พิธีไหว้ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561
(เมื่อ 06/สิงหาคม/2561)
    
อบรมการป้องกันอุบัติเหตุและสารเสพติด
(เมื่อ 11/กรกฎาคม/2561)
    
พิธีมิสซาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
(เมื่อ 31/พฤษภาคม/2561)
    
ประชาสัมพันธ์โครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี6
(เมื่อ 24/พฤษภาคม/2561)