ชีวประวัติ นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
(เมื่อ 11/กรกฎาคม/2560)
    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ
(เมื่อ 19/ธันวาคม/2559)
    
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
(เมื่อ 10/พฤศจิกายน/2558)
    
อาคารใหม่ในมุมสูง
(เมื่อ 27/ตุลาคม/2558)
    
วีดิทัศน์งานเกษียณ ปีการศึกษา 2561
(เมื่อ 11/มีนาคม/2562)
    
ข่าวในพระราชสำนัก วันอังคารที่ 29 มกราคม พ ศ 2562
(เมื่อ 04/กุมภาพันธ์/2562)
    
ข่าว ACU FUN RUN 2018 (NBTUBON)
(เมื่อ 29/พฤศจิกายน/2561)
    
ข่าวโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส (VR Channel CableTV)
(เมื่อ 22/พฤศจิกายน/2561)
    
ข่าวโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส(NBTUBON)
(เมื่อ 22/พฤศจิกายน/2561)