โป๊ปฟรังซิสเตือน "ผู้อภิบาลต้องอย่าลืมรากเหง้าของตนว่าพระเยซูเรียกให้มาติดตามพระองค์อย่างไร" (26/กันยายน/2561 :: จาก งานอภิบาลและศาสนกิจ)      
นักบุญยอแซฟและมิสซังสยาม (26/กันยายน/2561 :: จาก งานอภิบาลและศาสนกิจ)      
ฉันคือแม่พระแห่งสายประคำ (26/กันยายน/2561 :: จาก งานอภิบาลและศาสนกิจ)      
ข่าวดีสมโภชพระแม่มารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (20/สิงหาคม/2561 :: จาก งานอภิบาลและศาสนกิจ)      
เรื่อง“ของถวายในมิสซาฯ” (20/สิงหาคม/2561 :: จาก งานอภิบาลและศาสนกิจ)      
เมื่อพระเจ้าทรงช่วยเหลือ ข้าพเจ้าไม่ขาดสิ่งใดเลย" (20/สิงหาคม/2561 :: จาก งานอภิบาลและศาสนกิจ)      
ตำลึง สรรพคุณไม่ไก่กา แม้เป็นผักริมรั้วธรรมดา สรรพคุณทางยาอย่างเยอะ ! (24/กรกฎาคม/2561 :: จาก งานอนามัย)