Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สารจากผู้อำนวยการ

เลขประจำตัว 1388
ภราดา  ดร.ประวัติ    สุทธินนท์
12 กันยายน 2561

ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคน

เดือนกันยายน  ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝน ขอให้นักเรียนหมั่นดูแลสุขภาพของตนเองไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย เนื่องจากในวันที่ 25-28 กันยายน 2561 จะเป็นช่วงของการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561  ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียน   ทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ   และมีการเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาคอย่างเต็มที่ วางแผนจัดตารางเวลาเพื่อจะดูหนังสือได้ครบทุกวิชาก่อนสอบ  การเตรียมตัวที่ดีก่อนการเข้าสนามสอบ จะเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้นักเรียนสามารถผ่านการสอบไปได้  จงตั้งใจและมีสมาธิในการทำข้อสอบให้ดีที่สุด อย่างเต็มความสามารถเพราะเมื่อนักเรียนเตรียมตัวมาอย่างดีก็มีชัยชนะไปแล้วครึ่งหนึ่ง  ซึ่งนักเรียนสามารถติดตามประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ทาง web site ของโรงเรียน http://www.acu.ac.th  ตั้งแต่วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

ในช่วงปิดภาคเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ส่งนักกีฬา และผู้ฝึกสอน รวม 89 คน เข้าร่วมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างนักเรียนของแต่ละสถาบันในเครือมูลนิธิฯ ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประสานงานและการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ขอส่งความปรารถนาดีและกำลังใจไปยังนักกีฬาทุกคน และผู้ฝึกสอนทุกท่านที่ได้เป็นตัวแทนสถาบันมาร่วมแข่งขัน

โรงเรียนปิดภาคเรียนที่ 1/2561  ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561  ถึง วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 กำหนดจัด Midyear Course ระดับประถม/ปฐมวัย ในวันจันทร์ที่ 1 – วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561  และเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันพุธที่  24 ตุลาคม  2561

ขอพระพรอันอุดมของแม่พระอัสสัมชัญ และนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตได้อํานวยพรให้ท่านและสมาชิกทุกคนในครอบครัว มีความสุข ความเจริญตลอดไป

ด้วยความปรารถนาดี
ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์
ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี