Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

( ประมวลภาพ ) สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (28 ก.พ. 2560)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 5) (20 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 4) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 3) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 2) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 1) (16 ธ.ค. 2559)
มอบรางวัลให้กับคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก (เมื่อวานนี้)
มิสสุพัฒสินี คุณมี ฝ่ายกิจการนักเรียน พบปะนักเรียนหลังเคารพธงชาติ (เมื่อวานนี้)
มิสภาวิดา วงศ์กันทรากร หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ พบปะนักเรียนหลังเคารพธงชาติ (19 พ.ย. 2561)
การประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโรงเรียน ในเรื่อง วิชาการ ในปีการศึกษา 2562 – 2564 (17 พ.ย. 2561)
มิสสุพรรณี ทองสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พบปะนักเรียนหลังเคารพธงชาติ (16 พ.ย. 2561)
ประชุมหารือเตรียมความพร้อม วันนักบวช ปี ค.ศ.2019 (15 พ.ย. 2561)
กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี (15 พ.ย. 2561)
มิสศิริอร ทองอ้ม หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน พบปะนักเรียนหลังเคารพธงชาติ (15 พ.ย. 2561)
บรรยากาศการเรียนการสอน ศูนย์ฝึกทักษาอาชีพ Shop 1 เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ ระดับชั้น ป.2 (14 พ.ย. 2561)
ติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ใน 5 รายวิชา (14 พ.ย. 2561)
มอบรางวัลให้กับคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก (14 พ.ย. 2561)
มิสปริญญ์ทิพย์ แสนใจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พบปะนักเรียน (14 พ.ย. 2561)
แนะนำนักศึกษาฝึกสอน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน ( รุ่นที่ 6 ) (13 พ.ย. 2561)
ประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 (12 พ.ย. 2561)
กิจกรรมหน้าเสาธง (12 พ.ย. 2561)
CGPIA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (12 พ.ย. 2561)
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 (12 พ.ย. 2561)
กิจกรรมวงโยธวาทิตภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (8 พ.ย. 2561)
มอบรางวัล แสดงความชื่นชมยินดี และขอบคุณคณะนักกีฬาและโค้ช ที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือฯ ครั้ง ที่ 16 (8 พ.ย. 2561)
วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า "เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 65 ปี ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (8 พ.ย. 2561)
วงโยธวาทิตร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร (8 พ.ย. 2561)
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส (ACU Student Exchange Program to France) No.3 (8 พ.ย. 2561)
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส (ACU Student Exchange Program to France) No.2 (8 พ.ย. 2561)
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส (ACU Student Exchange Program to France) No.1 (8 พ.ย. 2561)
ACU Student Exchange Program to France (2 พ.ย. 2561)
พิธีมิสซาประจำเดือนพฤศจิกายน โอกาสระลึกถึงผู้ล่วงลับ (1 พ.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12 / 2561 (31 ต.ค. 2561)
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีรภัทร มีชัย (31 ต.ค. 2561)
มิสสุพรรณี ทองสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พบปะนักเรียน (31 ต.ค. 2561)
วางพวงหรีดแสดงความเสียใจกับการจากไปของบิดา มิสวิมลรัตน์ สุทาวัน (31 ต.ค. 2561)
ทดสอบสมรรถภาพ (31 ต.ค. 2561)
ประชุมครูแผนกประถม การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่3 (31 ต.ค. 2561)
เวทีคนเก่ง (31 ต.ค. 2561)
ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ร่วมพิธีปลงศพของ แคทารีนา อุบล ขันธปรีชา (31 ต.ค. 2561)
ประชุม Shop (31 ต.ค. 2561)
ครูและนักเรียนรับรางวัล/เกียรติบัตร/ถ้วยรางวัล หน้าเสาธง (31 ต.ค. 2561)
มิสศิริอร ทองอ้ม ประชาสัมพันธ์กิจกรรม มหกรรม เดิน - วิ่ง ( FUN RUN ) เพื่อการกุศล ครั้งที่ 3 (31 ต.ค. 2561)
Chinese Winter Camp in China 2018 (29 ต.ค. 2561)
มิสปริญญ์ทิพย์ แสนใจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พบปะนักเรียนหลังเคารพธงชาติ (29 ต.ค. 2561)
บรรยากาศการเรียนการสอน ระดับชั้นปฐมวัย (26 ต.ค. 2561)
บรรยากาศการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษา (26 ต.ค. 2561)
ภราดาพิทยา เตื่อยตา ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน พบปะนักเรียนหลังเคารพธงชาติ (26 ต.ค. 2561)
บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2561 ( ระดับชั้นปฐมวัย ) (26 ต.ค. 2561)
พบปะนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (25 ต.ค. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|