Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

( ประมวลภาพ ) สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (28 ก.พ. 2560)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 5) (20 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 4) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 3) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 2) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 1) (16 ธ.ค. 2559)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ : วิทยบริการ ครั้งที่ 9 / 2560 (19 ม.ค. 2561)
บรรยากาศการเรียนการสอน ศูนย์ฝึกทักษาอาชีพ Shop 1 เรื่องพืชผักสวนครัว และ เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ (19 ม.ค. 2561)
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาศิลปะ (19 ม.ค. 2561)
ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ ประจำเดือนมกราคม 2561 (19 ม.ค. 2561)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9 /2560 (19 ม.ค. 2561)
มิสปริญญ์ทิพย์ แสนใจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พบปะนักเรียนหน้าเสาธง (19 ม.ค. 2561)
แนะแนวการศึกษาต่อที่ โรงเรียนเทศบาลหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 (18 ม.ค. 2561)
ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน จ.อุบลราชธานี (18 ม.ค. 2561)
บรรยากาศการเรียนการสอน ศูนย์ฝึกทักษาอาชีพ Shop 1 เรื่องพืชผักสวนครัว (18 ม.ค. 2561)
ลูกเสือสำรอง ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “จิตอาสาตัวน้อย” (18 ม.ค. 2561)
การตรวจนิเทศติดตาม การบริหารจัดการด้านการเงิน (18 ม.ค. 2561)
ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560 (17 ม.ค. 2561)
พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) (17 ม.ค. 2561)
มิสศิริอร ทองอ้ม หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน (17 ม.ค. 2561)
มิสศิริพัฒน์ แก่นจันทร์ รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ พบปะนักเรียนหน้าเสาธง (17 ม.ค. 2561)
สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (17 ม.ค. 2561)
แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนเซนต์เอมิลี (11 ม.ค. 2561)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13 / 2560 (10 ม.ค. 2561)
ประชุมประสานงาน การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี (10 ม.ค. 2561)
พิธีมิสซาเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 (10 ม.ค. 2561)
มิสศิริอร ทองอ้ม หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน พบปะนักเรียนหน้าเสาธง (10 ม.ค. 2561)
บรรยากาศการเรียนการสอน ศูนย์ฝึกทักษาอาชีพ Shop 1 เรื่องพืชผักสวนครัว ระดับชั้น ป.1 ในอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 (9 ม.ค. 2561)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ครั้งที่ 8 / 2560 (9 ม.ค. 2561)
บรรยากาศการสอบ FSG /สอบ FSGST ระดับชั้นอนุบาล 3 ( วันสุดท้าย ) (9 ม.ค. 2561)
กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต (8 ม.ค. 2561)
มอบเงินช่วยเหลือเนื่องในการจากไปของบิดา มิสศิริพันธ์ แสงฉาย หัวหน้าแผนกธุรการ (8 ม.ค. 2561)
บรรยากาศการสอบ FSG /สอบ FSGST ระดับชั้นอนุบาล 3 ( วันแรก ) (8 ม.ค. 2561)
บรรยากาศการสอบ FSG /สอบ FSGST( วันแรก ) (8 ม.ค. 2561)
พบปะนักเรียนหน้าเสาธงเรื่อง การช่วยกันรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน (8 ม.ค. 2561)
สวัสดีปีใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (8 ม.ค. 2561)
สวัสดีปีใหม่หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ (5 ม.ค. 2561)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ทำการรับสมัคร / สอบ นักเรียนที่มีความสนใจจะเข้าศึกษาต่อ (4 ม.ค. 2561)
มอบรางวัลผู้โชคดี จากการจับฉลากหางบัตรคริสต์มาส ประจำปี 2560 ( รางวัลที่ 1 ) (4 ม.ค. 2561)
ผู้อำนวยการ อวยพรคณะครูและนักเรียน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 (4 ม.ค. 2561)
บรรยากาศบูธเกมส์ ของคณะครูที่จัดเตรียมความสนุกให้นักเรียน ในงานคริสต์มาส 2017 (3 ม.ค. 2561)
บรรยากาศการออกบูทอาหาร ของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในงานคริสต์มาส 2017 (3 ม.ค. 2561)
มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด ขวัญใจคริสต์มาส 2560 (3 ม.ค. 2561)
บรรยากาศการประกวด ขวัญใจคริสต์มาส 2560 (3 ม.ค. 2561)
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดาของมิสศิริพันธ์ แสงฉาย หัวหน้าแผนกธุรการ (3 ม.ค. 2561)
คุณสุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานในพิธีเยี่ยมชมบรรยากาศงานคริสต์มาส 2017 (3 ม.ค. 2561)
บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกของปี พ.ศ. 2561 (3 ม.ค. 2561)
งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวบุคลากร ประจำปี 2560 (31 ธ.ค. 2560)
สอบหลังกลางปี / สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (วันสุดท้าย) (27 ธ.ค. 2560)
แจกโดนัท ให้กับนักเรียนระดับอนุบาล เนื่องใน MERRY X’MAS and HAPPY NEW YEAR 2018 (26 ธ.ค. 2560)

 1 2 3 4  >>   >|