Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

นำเสนอนิทรรศการและเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (30 ม.ค. 2562)
( ประมวลภาพ ) สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (28 ก.พ. 2560)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 5) (20 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 4) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 3) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 2) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 1) (16 ธ.ค. 2559)
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขัน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (19 ก.ค. 2562)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ได้ไปศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ณ วัดปากน้ำ(บุ่งสะพัง) (18 ก.ค. 2562)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 4 ได้ไปศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ณ วัดหนองป่าพง (18 ก.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 4 / 2562 (10 ก.ค. 2562)
การแสดงละคร..ในกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (10 ก.ค. 2562)
ประชุมผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน (10 ก.ค. 2562)
ซ้อมรำ เพื่อร่วมในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 (10 ก.ค. 2562)
วางพวงหรีด และแสดงความเสียใจ กับการจากไป ของ นายณรงค์ พงษ์ภาพ (10 ก.ค. 2562)
กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน เทียนพรรษาอุบลราชธานี (10 ก.ค. 2562)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ เยี่ยมชมการฝึกซ้อมรำ (10 ก.ค. 2562)
เครื่องเล่นของน้องๆ ปฐมวัย ACU (10 ก.ค. 2562)
แผนกปฐมวัย รับชมการแสดงชุดจินตลีลาประกอบเพลง Glory to Montfort (10 ก.ค. 2562)
พิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารีย์ (10 ก.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2562 (9 ก.ค. 2562)
ประชุมครูสนับสนุนการสอน (9 ก.ค. 2562)
อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลการดำเนินงานโรงเรียนอัสสัมอุบลราชธานี ตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (9 ก.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 3 / 2562 (3 ก.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ครั้งที่ 1 (2 ก.ค. 2562)
ตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน โครงการเรียนฟรี 15 ปีฯ ประจำปีการศึกษา 2562 (2 ก.ค. 2562)
ฝึกซ้อมลำดับพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา 2561 (2 ก.ค. 2562)
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม กับสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี (2 ก.ค. 2562)
การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 (2 ก.ค. 2562)
การประชุมประสานงานครู ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (2 ก.ค. 2562)
ให้ความรู้ เรื่อง ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (2 ก.ค. 2562)
จัดบริการอาหารกลางวันเมนูพิเศษ และแจกไอศครีมสำหรับบุคลากรครู-พนักงาน และแจกไอศครีม (2 ก.ค. 2562)
พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล (2 ก.ค. 2562)
ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน (ประจำเดือนมิถุนายน 2562) (2 ก.ค. 2562)
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 (2 ก.ค. 2562)
กิจกรรมวัน "สดุดีวันสุนทรภู่" ประจำปี 2562 (2 ก.ค. 2562)
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี2562 (2 ก.ค. 2562)
ผู้ปกครองนักเรียน สนับสนุนและมอบเก้าอี้ จำนวน 50 ชุด ไว้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (24 มิ.ย. 2562)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ พบปะนักเรียน (24 มิ.ย. 2562)
บรรยากาศ ห้องอาหาร นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย (21 มิ.ย. 2562)
แผนกปฐมวัย ดำเนินการสอนเรื่องวินัยจราจร การขับรถตามกฎจราจรที่ถูกต้อง (21 มิ.ย. 2562)
แผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี วันสุนทรภู่ (21 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมเรียนรู้ทักษะชีวิต การทำอาหาร little chef นักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2 (21 มิ.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบเกียรติ​บัตร​นักเรียนเรียนดี​ ปีการศึกษา 2561 (21 มิ.ย. 2562)
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมฉลองนามนักบุญเปโตร (21 มิ.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่2/2562 วันที่ 20 มิ.ย. 2562 (21 มิ.ย. 2562)
การสาธิตการสอน หลักสูตรดนตรีสำหรับเด็ก ( Early childhood music ) (21 มิ.ย. 2562)
เรียนวิชาSTREAMSS ป.4 โดยนำ iPad เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน (21 มิ.ย. 2562)
แนะแนวศึกษาต่อ (20 มิ.ย. 2562)
แนะนำการนำ iPad มาใช้จัดกระบวนการเรียนการสอนภายในห้องเรียน (20 มิ.ย. 2562)

 1 2 3 4  >>   >|