Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

( ประมวลภาพ ) สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (28 ก.พ. 2560)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 5) (20 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 4) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 3) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 2) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 1) (16 ธ.ค. 2559)
บรรยากาศการเรียนการสอน Summer Course 2018 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 (เมื่อวานนี้)
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สอบคัดเลือกบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 (เมื่อวานนี้)
กิจกรรมเวทีคนเก่ง ( เกมนันทนาการ ) (เมื่อวานนี้)
ประชุมหัวหน้างานตามโครงสร้างบริหารของโรงเรียน ประจำเดือนเมษายน 2561 (เมื่อวานนี้)
บรรยากาศการเรียนการสอน Summer Course 2018 (24 เม.ย. 2561)
การแข่งขันบาสเกตบอลสานสัมพันธ์ ระหว่าง ทีมศิษย์เก่า ACU พบกับที ครู และ นักเรียน ACU (ชุดที่ 2) (24 เม.ย. 2561)
การแข่งขันบาสเกตบอลสานสัมพันธ์ ระหว่าง ทีมศิษย์เก่า ACU พบกับที ครู และ นักเรียน ACU (ชุดที่ 1) (24 เม.ย. 2561)
เยี่ยมคณะครู ที่เดินทางไปศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ณ เมือง Hyderabad, India (24 เม.ย. 2561)
กิจกรรมเวทีคนเก่ง ( เกมนันทนาการ ) (24 เม.ย. 2561)
อบรมด้านการศึกษาวอลดอร์ฟ ตามแนวมนุษยปรัชา (23 เม.ย. 2561)
อบรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และ นิเทศการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง (23 เม.ย. 2561)
กิจกรรมเวทีคนเก่ง ( เกมนันทนาการ ) (23 เม.ย. 2561)
คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ACU ครั้งที่ 3 ( ชุดที่ 1 ) (18 เม.ย. 2561)
การประกวดกิจกรรมเข้าจังหวะ ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 (18 เม.ย. 2561)
บรรยากาศ การเล่นน้ำ เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี 2561 (18 เม.ย. 2561)
กิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี 2561 (18 เม.ย. 2561)
กิจกรรมเวทีคนเก่ง ( เกมนันทนาการ ) (18 เม.ย. 2561)
พิธีทำบุญประจำปี เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี 2561 (18 เม.ย. 2561)
บรรยากาศการเรียน Baby Bakery ป.6 ใน summer course 2018 (18 เม.ย. 2561)
กิจกรรมเวทีคนเก่ง ( เกมนันทนาการ ) (18 เม.ย. 2561)
กิจกรรมเวทีคนเก่ง ( เกมนันทนาการ ) (11 เม.ย. 2561)
กิจกรรมเวทีคนเก่ง ( เกมนันทนาการ ) (9 เม.ย. 2561)
บรรยากาศการเรียน แชร์บอล ใน Summer Course 2018 (6 เม.ย. 2561)
ภราดา รชานนท์ อุดมสูงเนิน เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบกลางภาค (6 เม.ย. 2561)
กิจกรรมเวทีคนเก่ง ( เกมนันทนาการ ) (6 เม.ย. 2561)
ประชุมประสานงานเตรียมการจัดงาน “คืนสู่เหย้ำ ศิษย์เก่ำ ACU ครั้งที่ 3 ขอแค่เรามาเจอกัน” (6 เม.ย. 2561)
บรรยากาศการเรียน #Babybakery ป.5 (5 เม.ย. 2561)
บรรยากาศการเรียน คีย์บอร์ด ( ระดับประถม ) ใน Summer Course 2018 (5 เม.ย. 2561)
บรรยากาศการเรียน KIDS design by using computer ( ระดับประถม ) (5 เม.ย. 2561)
ฝ่ายวิชาการ มอบเอกสาร การจบหลักสูตร การศึกษาภาคบังคับ ปพ.1 ป.6 และ ปพ.1 ม.3 (5 เม.ย. 2561)
ฝ่ายกิจการนักเรียน เชิญชวนให้นักเรียนร่วมทำบุญ (5 เม.ย. 2561)
บรรยากาศการเรียนวิชา Math ป.1 - summer course 2018 (5 เม.ย. 2561)
บรรยากาศการเรียน แก้วสแต็ค summer course 2018 (4 เม.ย. 2561)
กิจกรรมเวทีคนเก่ง ( เกมนันทนาการ ) (4 เม.ย. 2561)
บรรยากาศการเรียน Summer Course 2018 ( ระดับประถม ) (2 เม.ย. 2561)
บรรยากาศการเรียน Summer Course 2018 ( ระดับอนุบาล ) (29 มี.ค. 2561)
กิจกรรมเวทีคนเก่ง ( เกมนันทนาการ ) (29 มี.ค. 2561)
บรรยากาศการเรียน Summer Course 2018 ( ระดับประถม ) (27 มี.ค. 2561)
พิธีมิสซาปลงศพ คุณพ่อดาเนียล วีระชัย บุญประสม (27 มี.ค. 2561)
กิจกรรมเวทีคนเก่ง ( เกมนันทนาการ ) Summer Course 2018 (27 มี.ค. 2561)
กิจกรรมก่อนขึ้นชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาล Summer Course 2018 (27 มี.ค. 2561)
บรรยากาศการเปิดเรียน Summer Course 2018 ( วันแรก ) (26 มี.ค. 2561)
พบปะนักเรียนและผู้ปกครอง ในการเปิดเรียน Summer Course 2018 ( วันแรก ) (26 มี.ค. 2561)
เลี้ยงอาหารกลางวันผู้พิการซ้ำซ้อน (22 มี.ค. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|