Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

( ประมวลภาพ ) สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (28 ก.พ. 2560)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 5) (20 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 4) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 3) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 2) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 1) (16 ธ.ค. 2559)
พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 (19 ก.ค. 2561)
ร่วมขบวน พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน (19 ก.ค. 2561)
ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 /2561 (19 ก.ค. 2561)
ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยบริการ ครั้งที่ 3 /2561 (19 ก.ค. 2561)
กิจกรรมเสริมสวยเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Shop 4 (19 ก.ค. 2561)
ฝึกซ้อมลำดับพิธีการ พิธีสดุดี นักบุญหลุยส์ มารีฯ (18 ก.ค. 2561)
ประชุมครูคาทอลิก เพื่อประสานงานและเตรียมความพร้อม พิธีสดุดี นักบุญหลุยส์ มารีฯ (18 ก.ค. 2561)
กิจกรรมระบายสีภาพนักบุญหลุยส์ สัปดาห์วันนะกบุญหลุยส์ กรียอง เดอมงฟอร์ต (17 ก.ค. 2561)
ประชุมคณะอนุกรรมการสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 (17 ก.ค. 2561)
มอบเงินช่วยเหลือแสดงความเสียใจในการจากไปของมารดาคู่สมรส มิสศิริพันธ์ แสงฉาย (17 ก.ค. 2561)
มิสสุพรรณี ทองสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พบปะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (17 ก.ค. 2561)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 (16 ก.ค. 2561)
เยี่ยมชมนิทรรศการ สดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (16 ก.ค. 2561)
พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (16 ก.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้น ม.1 ทัศนศึกษา เรียนรู้ถึงวิธีการทำต้นเทียน (16 ก.ค. 2561)
การตรวจนับจำนวนนักเรียน รายบุคคล เพื่อขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2561 (14 ก.ค. 2561)
พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน และประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (14 ก.ค. 2561)
ประชุมครูแผนกปฐมวัยครั้งที่ 2/2561 (14 ก.ค. 2561)
กิจกรรมค่ายธรรมะเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินีในรัชกาลที่ 9 (12 ก.ค. 2561)
ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน ประกอบพิธีเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินีในรัชกาลที่ 9 (12 ก.ค. 2561)
มิสศิริอร ทองอ้ม หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน พบปะนักเรียน (12 ก.ค. 2561)
ฝึกซ้อมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 "ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน" (12 ก.ค. 2561)
อบรมการป้องกันอุบัติเหตุและสารเสพติด (10 ก.ค. 2561)
ระเบียบวินัย คือสิ่งที่เราใส่ใจ (10 ก.ค. 2561)
ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการ พบปะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (10 ก.ค. 2561)
บันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (9 ก.ค. 2561)
มิส สุพัฒสินี คุณมี พบปะนักเรียนหน้าเสาธง (9 ก.ค. 2561)
อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ( ACU Leader Workshop 2018 ) (5 ก.ค. 2561)
มิส ภาวิดา วงศ์กันทรากร พบปะนักเรียน ม.ปลาย เรื่อง “ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” (5 ก.ค. 2561)
มิส สุพรรณี ทองสวัสดิ์ พบปะนักเรียนหลังเคารพธงชาติ (5 ก.ค. 2561)
บรรยากาศการเรียนการสอน ศูนย์ฝึกทักษาอาชีพ Shop 1 (4 ก.ค. 2561)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 / 2561 (4 ก.ค. 2561)
มาสเตอร์ ชลวิชช์ ศรีใส พบปะนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – 3 (4 ก.ค. 2561)
ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการ พบปะนักเรียนหลังเคารพธงชาติ (4 ก.ค. 2561)
มอบรางวัล การแข่งขันกีฬา STACK ชิงแชมป์ภาคอีสาน (3 ก.ค. 2561)
การแข่งขันกีฬา STACK ชิงแชมป์ภาคอีสาน (3 ก.ค. 2561)
บรรยากาศ การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกีฬา STACK ชิงแชมป์ภาคอีสาน (3 ก.ค. 2561)
บรรยากาศนักกีฬาสแต็คโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (3 ก.ค. 2561)
มอบเงินสนับสนุนค่าเดินทาง และมอบเสื้อพร้อมของที่ระลึก สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (3 ก.ค. 2561)
ภราดา พิทยา เตื่อยตา ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน พบปะนักเรียนหน้าเสาธง (3 ก.ค. 2561)
เชิญชวนให้บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วม“โครงการทำบุญวันละบาท มอบโอกาส สร้างชีวิตด้วยจิตเมตตา” (3 ก.ค. 2561)
นั่งสมาธิ ตั้งจิตอธิษฐาน ให้คุ้มครองนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่ ทั้ง 13 คน ให้รอดปลอดภัย (2 ก.ค. 2561)
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (2 ก.ค. 2561)
อบรมพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ( ชุดที่ 2 ) (2 ก.ค. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|