( ประมวลภาพ ) สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (Post : 28 ก.พ. 2560)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 5) (Post : 20 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 4) (Post : 16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 3) (Post : 16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 2) (Post : 16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 1) (Post : 16 ธ.ค. 2559)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10 / 2561 (Post : 26 ก.ย. 2561)
ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ( ระดับชั้น ม.ปลาย ) (Post : 26 ก.ย. 2561)
กิจกรรมแสดงผลงานทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ ภาคเรียน 1/2561 (Post : 24 ก.ย. 2561)
ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการสอบ คิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน ครั้งที่ 1 / 2561 (Post : 24 ก.ย. 2561)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะครูระดับปริญญาโท (Post : 24 ก.ย. 2561)
ประชุม Host Family โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส (Post : 20 ก.ย. 2561)
มิสภาวิดา วงศ์กันทรากร หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ พบปะนักเรียน (Post : 18 ก.ย. 2561)
บรรยากาศการเรียนการสอน ศูนย์ฝึกทักษาอาชีพ Shop 1 เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ ระดับชั้น ป.2 (Post : 17 ก.ย. 2561)
ประเมินพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 (Post : 17 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหนูน้อยคณิตศาสตร์ ร่วมกับกิจกรรม “หนูเก่งทำดี หนูดีทำได้” (Post : 17 ก.ย. 2561)
Next>>