( ประมวลภาพ ) สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (Post : 28 ก.พ. 2560)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 5) (Post : 20 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 4) (Post : 16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 3) (Post : 16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 2) (Post : 16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 1) (Post : 16 ธ.ค. 2559)
พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 (Post : 19 ก.ค. 2561)
ร่วมขบวน พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน (Post : 19 ก.ค. 2561)
ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 /2561 (Post : 19 ก.ค. 2561)
ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยบริการ ครั้งที่ 3 /2561 (Post : 19 ก.ค. 2561)
กิจกรรมเสริมสวยเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Shop 4 (Post : 19 ก.ค. 2561)
ฝึกซ้อมลำดับพิธีการ พิธีสดุดี นักบุญหลุยส์ มารีฯ (Post : 18 ก.ค. 2561)
ประชุมครูคาทอลิก เพื่อประสานงานและเตรียมความพร้อม พิธีสดุดี นักบุญหลุยส์ มารีฯ (Post : 18 ก.ค. 2561)
กิจกรรมระบายสีภาพนักบุญหลุยส์ สัปดาห์วันนะกบุญหลุยส์ กรียอง เดอมงฟอร์ต (Post : 17 ก.ค. 2561)
ประชุมคณะอนุกรรมการสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 (Post : 17 ก.ค. 2561)
มอบเงินช่วยเหลือแสดงความเสียใจในการจากไปของมารดาคู่สมรส มิสศิริพันธ์ แสงฉาย (Post : 17 ก.ค. 2561)
Next>>