( ประมวลภาพ ) สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (Post : 28 ก.พ. 2560)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 5) (Post : 20 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 4) (Post : 16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 3) (Post : 16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 2) (Post : 16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 1) (Post : 16 ธ.ค. 2559)
คณะกรรมการจัดงาน มุทิตาจิตครูเกษียณ / Thank You Party ปีการศึกษา 2561 (Post : 22 ก.พ. 2562)
พิธีมิสซาเนื่องในโอกาสปิดปีการศึกษา 2561 (Post : 22 ก.พ. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16 / 2561 (Post : 22 ก.พ. 2562)
ทัศนศึกษา ป.1-ป.2 (Post : 22 ก.พ. 2562)
ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการ พบปะนักเรียน (Post : 22 ก.พ. 2562)
ซ้อมรับวุฒิ ม.6 (Post : 22 ก.พ. 2562)
การนำเสนอผลงาน STREAMSS PROJECT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (Post : 22 ก.พ. 2562)
การประกวดตัดสินโครงงาน Project Based Learning (PBL) ม.5 และ จัดแสดงผลงาน STEM ม.1-3 (Post : 22 ก.พ. 2562)
ทัศนศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.1,ป.2 (Post : 21 ก.พ. 2562)
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 5336 ปีการศึกษา 2561 (Post : 20 ก.พ. 2562)
Next>>