Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4700 อัลบั้ม
 นักเรียนอนุบาลชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน (19/01/2011)
 ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ประชุมครูแผนกอนุบาล (19/01/2011)
 Rally ACU 2010 (19/01/2011)
 คณะกรรมการกลางการสอบวัดคุณภาพ BSG ที่อัสสัมชัญนครราชสีมา (18/01/2011)
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชนกลุ่มสาระปฐมวัย (18/01/2011)
 ประชุมครูแผนกอนุบาลเดือนมกราคม 2554 (18/01/2011)
 ประชุมฝ่ายบริการ (18/01/2011)
 นักเรียนอนุบาล1 ร่วมกิจกรรมวันเด็กที่กองบิน 21 (18/01/2011)
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (17/01/2011)
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (17/01/2011)
 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2553 (17/01/2011)
 Follow-up Observation on BSG Foundation T2T Project (14/01/2011)
 Rajabhat Ubonratchathani University visited IEP and EBP Sections (14/01/2011)
 เข้าค่าย ร.ด. (13/01/2011)
 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เป็นคณะกรรมการกลางสอบวัดคุณภาพ BSG ที่อัสสัมชัญอุบลราชธานี (13/01/2011)
 นักเรียนระดับอนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งขาติ (12/01/2011)
 นักเรียนระดับอนุบาล 2 เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งขาติ (12/01/2011)
 ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ มอบรางวัลให้หนูน้อยคริสต์มาส หน้าแผนกอนุบาล (12/01/2011)
 สอบวัดคุณภาพมาตราการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (12/01/2011)
 ประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2553 (12/01/2011)
 ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ (12/01/2011)
 บริจาคโลหิต (12/01/2011)
 ศึกษาดูงาน (12/01/2011)
 ขอแสดงความยินดี พิธีมงคลสมรส มิสเสาวภาคย์ ใจเสน (11/01/2011)
 กิจกรรมวันเด็ก (10/01/2011)
 มิสซาวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ (10/01/2011)
 มอบรางวัลหน้าเสาธง (06/01/2011)
 ประชุมการเตรียมการจัดงานแรลลี่ (06/01/2011)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 19 / 2554 (06/01/2011)
 ACU family night 2010 (05/01/2011)
 บรรยายเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบวัดคุณภาพภายใน (04/01/2011)
 ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ กล่าวอวยพรให้โอวาทเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (04/01/2011)
 Merry Christmas & Family Night 2010 นักเรียนหอพัก โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (04/01/2011)
 Merry Christmas & Happy New Year 2010 (03/01/2011)
 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีนักเรียนอนุบาลอัลบั้มที่ 2 (27/12/2010)
 EBP Teacher Meeting (22/12/2010)
 กิจกรรม โมเดส รู้ทันวัยใส ใส่ใจวัยสาว (22/12/2010)
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 ชุดที่ 1 (21/12/2010)
 ผู้อำนวยการมอบรางวัลหน้าเสาธง (21/12/2010)
 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla! (21/12/2010)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118]