Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4184 อัลบั้ม
 พิธีเสกถ้ำพระกุมารเยซู (15/12/2009)
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2552 ครั้งที่ 59 (14/12/2009)
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 11 (14/12/2009)
 พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (14/12/2009)
 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร (13/12/2009)
 การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ (E-Book) ระดับภูมิภาค (12/12/2009)
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสีอสามัญ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (12/12/2009)
 การแสดงดนตรีในงานมหกรรมดนตรีงานแห่เทียนพรรษา (12/12/2009)
 แสดงดนตรีและการขับร้องประสานเสียงงานประกวดสาวงามแห่เทียน (12/12/2009)
 เดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช (12/12/2009)
 พิธีเปิดงานวันวิชาการ ปี 2552 (12/12/2009)
 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ACU (11/12/2009)
 เดินรณรงค์วันเอดส์โลก (11/12/2009)
 เดินรณรงค์วันเอดส์โลก (11/12/2009)
 กีฬาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (11/12/2009)
 งานกีฬาสีประจำปี 2552 (11/12/2009)
 การประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้งานระบบ SWIS ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (07/12/2009)
 คณะครูเดินเทิดพระเกียรติวันพ่อ (05/12/2009)
 ประชุม VDO Conference (05/12/2009)
 ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง (04/12/2009)
 พิธีเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ (04/12/2009)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อรับฟังผลการติดมาตรฐานจากคณะกรรมการ BSG (04/12/2009)
 กีฬาสีระดับ อนุบลและประถม ( ชุดที่ 1 ) (02/12/2009)
 บาสเก็ตบอล สานสัมพันธ์ ( ครู vs นักเรียน ) (01/12/2009)
 การติดตามพัฒนาการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (01/12/2009)
 บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสี กรีฑาสี ฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 3 ปีซ้อน (01/12/2009)
 การแสดงพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสี กรีฑาสี ฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 3 ปีซ้อน (01/12/2009)
 ถ่ายทำรายการ (30/11/2009)
 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง (30/11/2009)
 ประชุมตรวจหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (30/11/2009)
 การแข่งขันกีฬาสี กรีฑาสี ฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 3 ปีซ้อน (28/11/2009)
 บรรยากาศกิจกรรมกีฬาสีน้องอนุบาล 1-3 ประจำปีการศึกษา 2552 (28/11/2009)
 ประชุมผู้ปกครองช่วงชั้นอนุบาล 1-3 (27/11/2009)
 พิธีราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ (25/11/2009)
  กีฬาสีภายใน ( แข่งบาสรอบชิง สีแดง vs สีดำ ) (25/11/2009)
 นักเรียนอนุบาลชนะเลิศการแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ (25/11/2009)
 บริษัท TOT มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลในการประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ (25/11/2009)
 การประเมินนักเรียน เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2552 ( ระดับมัธยมปลาย ) (25/11/2009)
 การประเมินนักเรียน เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2552 ( ระดับมัธยมต้น ) (25/11/2009)
 การแข่งบาส ( กีฬาสีภายใน ) (24/11/2009)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105]