Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 6234 อัลบั้ม
 พิธีบวชสังฆานุกรและพระสงฆ์ (16/06/2014)
 ประชุมตามกลุ่มสาระ (16/06/2014)
 พิธีมิสซาประจำเดือน มิถุนายน (16/06/2014)
 Woskshop กลุ่ม 3 (16/06/2014)
 กิจกรรมคณิตศาสตร์ (16/06/2014)
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2557 (16/06/2014)
 ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ (ACU VOCATIONAL TRAINING CENTRE)เปิดให้บริการแก่นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 วันแรก (16/06/2014)
 พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2557( ระดับอนุบาล ) (16/06/2014)
 กองสาธารณสุขและสิ่งวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี พ่นยาป้องกันโรคปาก เท้า มือ เปื่อย แผนกอนุบาล (16/06/2014)
 พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2557( ระดับประถมต้น ) (16/06/2014)
 ประชุมครูครูชั้นแผนกอนุบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2557 (13/06/2014)
 ประชุมติดตามโครงการ BRIGHT ACU 2014 (13/06/2014)
 ประชุมครูแผนกอนุบาล ครั้งที่ 2/2557 (13/06/2014)
 ประชุมครูแผนกอนุบาล ครั้งที่ 1/2557 (13/06/2014)
 ดื่มนมกันเถอะ (13/06/2014)
 แผนกอนุบาล เลือกตั้งสภานักเรียน (13/06/2014)
 เรียนติว ภาษาจีน (13/06/2014)
 กิจกรรมหน้าเสาธง (13/06/2014)
 ประชุมฝ่าย ธุรการ - การเงิน (13/06/2014)
 บรรยากาศการเรียนกิจกรรมเข้าจังหวะ (13/06/2014)
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ อ.1 (10/06/2014)
 บรรยากาศการสอบคัดเลือก รด. (10/06/2014)
 ซ้อมพิธีไหว้ครู (10/06/2014)
 ประชุมความคืบหน้าโครงการ "แรลลี่วิชาการ" (Academic Rally) กลุ่มที่ 3 (10/06/2014)
 ประชุมคณะกรรมการงานนโยบายและแผน,คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ และอนุกรรมการสารสนเทศ (10/06/2014)
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ศึกษาดูงาน (05/06/2014)
 เปิดตัวโครงการผ้าป่าการศึกษา (05/06/2014)
 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา 2556 (04/06/2014)
 ซ้อมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา 2556 (03/06/2014)
 มอบรางวัล แข่งขันเทนนิส (03/06/2014)
 อบรมนักเรียนระดับมัธยมต้น ม.1 - ม.3 (03/06/2014)
 อบรมนักเรียน ป.1 - ป.2 (02/06/2014)
 เรียนติวเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ (01/06/2014)
 ติดตามงาน workshop (01/06/2014)
 ประชุมครูประจำเดือน พ.ค. (01/06/2014)
 ซ้อมรับทุนเรียนดี (01/06/2014)
  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 100 ชุด (01/06/2014)
 ซ้อมรำงานแห่เที่ยน (01/06/2014)
 เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (01/06/2014)
 รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (01/06/2014)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156]