Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 5133 อัลบั้ม
 ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (19/12/2011)
 เข้าค่ายลูกเสือ ( ระดับมัธยม ต้น ) (19/12/2011)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 18 / 2554 (19/12/2011)
 ร่วมชมนิทรรศการศูนย์เฉลิมพระเกียรติ (19/12/2011)
 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2554 (19/12/2011)
 ประชุมสาระสนเทศ (19/12/2011)
 แข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กลุ่มสาระศิลปะ (17/12/2011)
 ม.มหาสารคาม ศึกษาดูงาน (16/12/2011)
 เยาวชน คิดดีทำดี ครอบครัวข่าว 3 (16/12/2011)
 กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 (14/12/2011)
 ค่าย YCS ระดับสังฆมณฑลอุบลราชธานี (13/12/2011)
 วันฉลองศาสนนามภราดา และ พิธีเสกถ้ำพระกุมาร (13/12/2011)
 กีฬาสีระดับอนุบาล ( ชุด 2 ) (12/12/2011)
 กีฬาสีระดับอนุบาล ( ชุด 1 ) (12/12/2011)
 ลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าค่ายพักแรก (10/12/2011)
 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม (09/12/2011)
 กีฬาสีภายในประจำปี2554 น้องประถมศึกษาปีที่ 1-3 (08/12/2011)
 เข้าค่ายลูกเสือ ( ระดับประถมปลาย ) (07/12/2011)
 เข้าค่ายลูกเสือ ( ระดับประถมต้น ) (07/12/2011)
 กีฬาสีประจำปี2554 น้องอนุบาล(ขบวนพาเหรด) (06/12/2011)
 การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม (06/12/2011)
 ประชุมครูแผนกอนุบาลประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 (06/12/2011)
 ประชุมตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 1-3 ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 (06/12/2011)
 ร่วมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ (06/12/2011)
 การแข่งขันการงานและคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ระดับจังหวัด (06/12/2011)
 เก็บตกกิจกรรม Walk Rally 2011น้องอนุบาล (02/12/2011)
 ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (01/12/2011)
 Walk Rally ( อนุบาล ) (28/11/2011)
 ค่ายธรรมะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับประถมศึกษา (28/11/2011)
 พิธีถวายราชสดุดีในวันวชิราวุธ (28/11/2011)
 พิธีถวายราชสดุดีในวันวชิราวุธ (26/11/2011)
 มอบรางวัลหน้าเสาธง (26/11/2011)
 ฝึกสวนสนาม รด. (26/11/2011)
 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (26/11/2011)
 บันทึกเทปถวายพระพร ( วันพ่อ ) (23/11/2011)
 กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพป.อบ.1 (22/11/2011)
 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (21/11/2011)
 Study Tour To USA 2011 (2) (20/11/2011)
 Study Tour to USA 2011 (1) (20/11/2011)
 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (20/11/2011)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]