Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 6111 อัลบั้ม
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( ชุดที่ 3 ) (12/03/2014)
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( ชุดที่ 2 ) (12/03/2014)
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( ชุดที่ 1 ) (12/03/2014)
 ฟุตบอลกระชับมิตร คณะภราดา VS คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (10/03/2014)
 มิสซาปิดภาคเรียน (10/03/2014)
 มุฑิตาจิต (10/03/2014)
 ไหว้พระวันมาฆบูชา (10/03/2014)
 สอบปลายภาคนักเรียน ระดับชั้นมัธยมต้น (04/03/2014)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17_2556 (04/03/2014)
 ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน (04/03/2014)
 จัดงานมุทิตาจิตครูเกษียณ และงาน Thank you party บุคลากร ปีการศึกษา 2556 (04/03/2014)
 พิธีบายศรีสู่ขวัญ ครูเกษียณ (04/03/2014)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ( ชุดที่ 1 ) (03/03/2014)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ( ชุดที่ 1 ) (03/03/2014)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 ( ชุดที่ 6 ) (03/03/2014)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 ( ชุดที่ 5 ) (03/03/2014)
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 (03/03/2014)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 ( ชุดที่ 4 ) (03/03/2014)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 ( ชุดที่ 3 ) (03/03/2014)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 ( ชุดที่ 2 ) (03/03/2014)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 ( ชุดที่ 1 ) (03/03/2014)
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข( หน่วยทันตแพทย์) เคลือบฟูออไรด์ ให้กับเด็กอนุบาล (27/02/2014)
 ACU Night 2014 ( การแสดง พิธีเปิด ) (25/02/2014)
 ACU Night 2014 ( พิธีเปิด ) (25/02/2014)
 พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก (24/02/2014)
 แข่งขันทักษะทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงาน IT Day@OCN 2014 (19/02/2014)
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนเซราฟิน และทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียน (18/02/2014)
 มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 2 ( บรรยากาศการแข่งขัน ) (11/02/2014)
 มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 2( พิธีเปิด ) (11/02/2014)
 บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (11/02/2014)
 เจ้าหน้าที่ กกต. มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (11/02/2014)
 โบว์ลิ่งการกุศล การศึกษาเอกชนอุบลราชธานี 2557 (10/02/2014)
 ร่วมฉลองสามเณราลัยคริสตประจักษ์ (10/02/2014)
 สอบ O-NET (10/02/2014)
 แนะนำตัวผู้สมัคร ประธานนักเรียน (10/02/2014)
 การแข่งขันกีฬาสี กรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2556 ( ชุดที่ 5 ) (07/02/2014)
 การแข่งขันกีฬาสี กรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2556 ( ชุดที่ 4 ) (07/02/2014)
 การแข่งขันกีฬาสี กรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2556 ชุดที่ 3 ( วิ่งพลัด คณะครู ) (07/02/2014)
 การแข่งขันกีฬาสี กรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2556 ( ระดับประถม ) (07/02/2014)
 ประเมินพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษระดับอนุบาล1-2-3 ภาคเรียนที่2/2557 (05/02/2014)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153]