Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 5709 อัลบั้ม
 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (09/06/2013)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (09/06/2013)
 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ SWIS (e-office) (08/06/2013)
 ประชุมอบรมระบบ e - office (08/06/2013)
 ประชุมครูตามกลุ่มสาระ (08/06/2013)
 ซ้อมไหว้ครู (08/06/2013)
 พิธีมิสซาประจำเดือน มิถุนายน (07/06/2013)
 คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (05/06/2013)
 พบปะนักเรียนระดับชั้น ม.4 (05/06/2013)
 รับเงินเรียนฟรี 15 ปี (03/06/2013)
 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (03/06/2013)
 ประชุมครูประจำเดือนพฤษภาคม (03/06/2013)
 กิจกรรม ค่ายผู้นำ (31/05/2013)
 กิจกรรม รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31/05/2013)
 ประชุมอัตลักษณ์เอกลักษณ์ (31/05/2013)
 ประชุมอนุกรรมการสารสนเทศ ( พิเศษ ) (31/05/2013)
 ติดตั้งโปรเจคเตอร์ห้องประชุมแผนกอนุบาล (31/05/2013)
 มอบรางวัล (31/05/2013)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 / 2556 (22/05/2013)
 Teachers' Training Program at University of San Carlos,Philippines (2) (20/05/2013)
 พิธีบูชามิสซา เปิดภาคเรียน 1 / 2556 (18/05/2013)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ครั้งที่ 1 / 2556 (16/05/2013)
 ภราดาประวัติ สุทธินนท์ พบกับคณะครูและนักเรียน (16/05/2013)
 อบรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (16/05/2013)
 บรรยากาศ การเรียนการสอนระดับ อนุบาล (15/05/2013)
 บรรยากาศเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 (14/05/2013)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 / 2556 (10/05/2013)
 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 (10/05/2013)
 กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ประจำปีการศึกษา 2556 (10/05/2013)
  สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ( ชุดที่ 2 ) (08/05/2013)
 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 (08/05/2013)
 ประชุมสำนักผู้อำนวยการ (08/05/2013)
 ประชุมแผนกมัธยมปลาย (08/05/2013)
 ประชุมแผนกมัธยมต้น (08/05/2013)
 ประชุมแผนกประถม (08/05/2013)
 ประชุมฝ่ายวิชาการ (08/05/2013)
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน (08/05/2013)
 ประชุมฝ่าย ธุรการ - การเงิน (08/05/2013)
 บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับคณะภราดา (07/05/2013)
 พิธีบายศรีสู่ขวัญ ( ชุดที่ 1 ) (07/05/2013)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143]