Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4220 อัลบั้ม
 มิสบุษา ชุมเสน หัวหน้าแผนก EBP นิเทศติดตามด้านการเรียนการสอนครูสอนภาษาอังกฤษ (27/01/2010)
 พิธีลงนามสัญญาซื้อเครื่อง Macintosh imac 21.5 จำนวน 56 เครื่อง (27/01/2010)
 สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัด (26/01/2010)
 ACU Rally Cowboy Night (อยากอวด) (25/01/2010)
 ฝ่ายวิชาการประชุมครู (25/01/2010)
 อบรมนักเรียนประถม (25/01/2010)
 อบรมการใช้งาน Macintosh (23/01/2010)
 รับรางวัลครุดีเด่นคุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต1 (23/01/2010)
 การออมสู่ความพอเพียง โดยมีตัวแทนนักเรียน ม.5/2 จำนวน 10 คน (22/01/2010)
 กิจกรรมอัสสัมชัญปันน้ำใจ (22/01/2010)
 ACU Rally Cowboy Night V.2 (19/01/2010)
 ACU Rally V.1 (19/01/2010)
 นักเรียนอนุบาลร่วมกิจกรรมวันเด็ก (19/01/2010)
 การแสดงดนตรีของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (18/01/2010)
 คณะครูต่างประเทศจากโรงเรียนอำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน (18/01/2010)
 ประชุมครูคู่ชั้นและแม่บ้านแผนกอนุบาล (14/01/2010)
 การสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (13/01/2010)
 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (NSC2010) (11/01/2010)
 กล่าวแนะนำนักเรียนพระราชทานทั้ง 2 ระดับ (11/01/2010)
 ประชุมครู (11/01/2010)
 กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ปี 53 (08/01/2010)
 พิธีมิสซาวันปีใหม่และงานวันเด็กแห่งชาติ (08/01/2010)
 สวัสดีปีใหม่คณะภราดาและงานวันเด็ก (08/01/2010)
 กิจกรรมวันตริสต์มาส ของนักเรียนหอพัก (08/01/2010)
 Merry Christmas 2009 ( ชุดที่ 2 ) (07/01/2010)
 Merry Christmas 2009 ( ชุดที่ 1 ) (04/01/2010)
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ขอรับทุน 4 ทรรศวรรต ของABAC (28/12/2009)
 ค่ายต้นรัก Season 3 (23/12/2009)
 ค่ายธรรมชาติสร้างสรรค์วรรณศิลป์ (18/12/2009)
 เข้าค่ายลูกเสือระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ( ชุดที่ 2 ) (18/12/2009)
 เข้าค่ายลูกเสือระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ( ชุดที่ 1 ) (18/12/2009)
 ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (18/12/2009)
 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยานำนักเรียนมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (17/12/2009)
 เก็บตก ค่ายธรรมชาติสร้างสรรค์วรรณศิลป์ (17/12/2009)
 ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ (16/12/2009)
 ค่ายธรรมชาติสร้างสรรค์วรรณศิลป์(ภาษาไทย) 2552 (16/12/2009)
 พิธีเสกถ้ำพระกุมารเยซู (15/12/2009)
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2552 ครั้งที่ 59 (14/12/2009)
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 11 (14/12/2009)
 พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (14/12/2009)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106]