Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4088 อัลบั้ม
 คณะครูและพนักงานร่วมแสดงความเสียใจกับนายบัณฑูรย์ หมายสุขและนายฉัตรชัย หมายสุข ที่ได้สูญเสียมารดา (04/11/2009)
 หนึ่งคำอธิษฐานเพื่อในหลวง (04/11/2009)
 กรีฑาเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 12 ( ชุดที่ 2 ) (03/11/2009)
 มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลในการ แข่งขันกรีฑาเครือ ครั้งที่ 12 (03/11/2009)
 กรีฑาเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 12 ( ชุดที่ 1 ) (02/11/2009)
 กิจกรรมประดิษฐ์กระทง (02/11/2009)
 ทำความสะอาดถนนและคลองระบายน้ำภายในโรงเรียน (30/10/2009)
 วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช (30/10/2009)
  (บรรยากาศวันที่สี่) คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เดินทางทัศนะศึกษา ณ เมืองปักกิ่ง (28/10/2009)
 สนามฟุตซอลใหม่และติดป้ายกล่องไปหน้าโรงเรียน (28/10/2009)
 (บรรยากาศวันที่สาม) คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เดินทางทัศนะศึกษา ณ เมืองปักกิ่ง (28/10/2009)
 (บรรยากาศวันที่สอง) คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เดินทางทัศนะศึกษา ณ เมืองปักกิ่ง (27/10/2009)
 ทัศนศึกษาประเทศอียิปต์ ( ภาค 2 ) (26/10/2009)
 คณะภราดาและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีร่วมแสดงความเสียใจในการจากไปของบิดา ภราดาวิหาร ศรีหาพล (26/10/2009)
 ทัศนศึกษากรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่19-22 ตุลาคม 2552 (25/10/2009)
 ปรับปรุงอาคารสถานที่ต้อนรับการปิดเทอม2/2552 (25/10/2009)
 ทัศนศึกษาประเทศ อียิปต์ (24/10/2009)
  (บรรยากาศวันแรก) เดินทางทัศนะศึกษา ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน (21/10/2009)
 รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารสถานที่ ระหว่างวันที่ 26 ก.ย- 15 ตุลาคม 2552 (15/10/2009)
 สัมมนาการจัดทำแผนพัฒนและแผนปฏิบัติการประจำปี (13/10/2009)
 รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารสถานที่ ระหว่างวันที่ 26 ก.ย- 10 ตุลาคม 2552 (10/10/2009)
 ประชุมพนักงานฝ่ายบริการในวันที่ 29 กันยายน 2552 ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์แมรี่ (10/10/2009)
 คณะครูและพนักงานร่วมแสดงความเสียใจกับนางวิภา ภักดี ที่ได้สูญเสียมารดา (10/10/2009)
 ครูแผนกอนุบาล - เข้าอบรมสัมมนาวิชาชีพ หลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (10/10/2009)
 มหัศจรรย์นักสร้างหนัง iCamp 09 วันที่สอง (08/10/2009)
 ค่ายธรรมะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 2 (08/10/2009)
 ฝึกทบทวนระเบียบวินัยในการเข้าแถว (07/10/2009)
 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตครู (07/10/2009)
 Mini English Camp At Phosai Pittayakarn School (05/10/2009)
 ประชุมผู้ปกครอง เรื่อง แนวทางการดำเนินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของ Cambridge ESOL Examinations (05/10/2009)
 ประชุมแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย (02/10/2009)
 รายงานการปรับปรุงอาคารสถานที่และงานยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน-1 ตุลาคม 2552 (01/10/2009)
 ค่ายธรรมะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (01/10/2009)
 จัดกิจกรรม พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และ การไหว้พระสวดมนต์ การถวายสังฆทาน (01/10/2009)
 มอบรางวัลให้นักเรียนที่ประพฤติตัวดี ( ระดับประถม ) (01/10/2009)
 ประชุมครูคาทอลิค (01/10/2009)
 มหัศจรรย์นักสร้างหนัง iCamp 09 วันแรก (01/10/2009)
 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ (29/09/2009)
  จัดกิจกรรม พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และ การไหว้พระสวดมนต์ การถวายสังฆทาน (29/09/2009)
 จัดกิจกรรม พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และ การไหว้พระสวดมนต์ (29/09/2009)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103]