Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 5040 อัลบั้ม
 บรรยากาศการซ้อมกีฬาบาสหญิง (22/09/2011)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16 / 2554 (22/09/2011)
 โรงเรียนอัสสัมชัญูอุบลราชธานีร่วมกับสังฆมณฑลอุบลราชธานี บรรจุสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม (21/09/2011)
 บรรยากาศกิจกรรมเข้าค่ายต้นรักษ์ (21/09/2011)
 ประชุมสำนักผู้อำนวยการ 5/2554 (20/09/2011)
 นิเทศการสอนกลุ่มสาระฯศิลปะ (20/09/2011)
 ประชุมนโยบายและแผน (15/09/2011)
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เคลือบฟูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุให้นักเรียนอนุบาล (14/09/2011)
 ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้คณะคุณครูและนักเรียนอนุบาล (13/09/2011)
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนอนุบาลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (13/09/2011)
 ทัศนศึกษา หอภาพยนต์ (12/09/2011)
 ทัศนศึกษา SIAM OCEAN WORLD (12/09/2011)
 ศึกษาดูงาน สตูดิโอของบริษัท กันตนา (12/09/2011)
 ทัศนศึกาาดูงานที่ ช่อง 3 (12/09/2011)
 ประชุมตัวแทนผู้ปกครองระดับประถม (07/09/2011)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15 / 2554 (07/09/2011)
 บรรยากาศการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (06/09/2011)
 ค่ายผู้นำลูกเสือวิสามัญ ม.6 (05/09/2011)
 การแข่งขันเต้นลีลาศ วันที่ 2 (05/09/2011)
 ค่ายผู้นำลูกเสือวิสามัญ ม.6 (05/09/2011)
 คณะครูศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย (03/09/2011)
 แข่งขันเต้นลีลาศ (30/08/2011)
 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (30/08/2011)
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษมาศึกษาดูงาน (30/08/2011)
 English Fun Camp 2011 On 27 August 2011 At Ubonburi Resort (29/08/2011)
 มอบรางวัล (28/08/2011)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13 / 2554 (28/08/2011)
 ประชุมสารสนเทศ (28/08/2011)
 ตรวจสอบงบประมาณการเงินโรงเรียน (28/08/2011)
 บรรยากาศค่ายทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 (วันที่สอง) (23/08/2011)
 ประกาศเกียรติคุณ แม่ผู้ทำประโยชน์ต่อพระศาสนจักรสังคมและประเทศชาติ (22/08/2011)
 ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมการดำเนินงานวิจัย ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2554 (21/08/2011)
 ประชุมพนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2554 (19/08/2011)
 เกียรติบัตรสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 2554 ณ เทศบาลนครอุบล (19/08/2011)
 โครงการสัมผัสอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 (19/08/2011)
 โครงการสัมผัสอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 ม.2 (19/08/2011)
 ค่ายมงฟอร์ตครั้งที่ 13 ( ชุดที่ 1 ) (17/08/2011)
 อบรมการสร้างเอนิเมชั่นด้วยโอเพนซอร์ส Thailand Animation Contest 2011 (17/08/2011)
 ตักบาตร วันแม่ 54 (17/08/2011)
 บรรยายธรรมวันแม่ (17/08/2011)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126]