Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 3958 อัลบั้ม
 พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลฯร่วมปฏิบัติธรรมกับครูฝ่ายบริการ วันที่ 8 ส.ค 2552 (10/08/2009)
 การนำเสนอผลงานคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2552 (10/08/2009)
 การแข่งขันค้นหาอัจฉริยะไอที (Find the Genius) (08/08/2009)
 บรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคนงาน/พนักงาน ในโรงเรียน (06/08/2009)
 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ( ระดับภาค ) (06/08/2009)
 ประชุมคณะกรรมการแผนมัธยมศึกษาตอนต้น (06/08/2009)
 ประชุมครูแผนกมัธยมต้น (06/08/2009)
 การอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร (05/08/2009)
 ประชุมงานวันแม่ ปี 2552 (05/08/2009)
 ซิตี้มอลแดนเซอร์จูเนียร์ (05/08/2009)
 ค่ายทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 (วันที่ 2 ) (04/08/2009)
 นักศึกษา ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมในชั้นเรียนและฝึกการทำงานร่วมกับเด็ก (04/08/2009)
 คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ศึกษาดูงานแผนกอนุบาล (04/08/2009)
 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2553 - 2555 สำนักผู้อำนวยการ (04/08/2009)
  บริจาคโลหิต (04/08/2009)
 คณะครูแผนกอนุบาลประชุมประสานการจัดกิจกรรมประจำสัปดาห์ (03/08/2009)
 กิจกรรมอัสสัมชัญปัญน้ำใจ ณ มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน (03/08/2009)
 ประกวดร้องเพลง Nissan เพิ่มความสุข (03/08/2009)
 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 5 ครั้ง และ 3 ปี ติดต่อกัน (02/08/2009)
 อัสสัมชัญปันน้ำใจ ตามรอยพ่อหลุยส์ (วันเสาร์ที่ 25 กรฎาคม 2552) (02/08/2009)
 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน Cambridge ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (02/08/2009)
 วันแรก ค่ายทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 (01/08/2009)
 สำรวจสินทรัพย์ครั้งที่ 1 โรงเรียนระหว่างวันที่ 28 - 31 ก.ค 2552 (28/07/2009)
 ประชุมครูคาทอลิก (28/07/2009)
 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (28/07/2009)
 จัดเตรียมเวที ฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 3 ปี ติดต่อกัน (28/07/2009)
 กิจกรรมการนั่งสมาธิตอนเช้า (28/07/2009)
 วันที่ 25-26 ก.ค 52 ทัศนศึกษาคนงาน ไทยเยือนลาว ณ เมืองปากเซ (28/07/2009)
 ศูนย์แพทย์ชุมชนชยางกูร ตวรจสุขภาพนักเรียนอนุบาล (28/07/2009)
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2553 – 2555 (ครั้งที่ 1) (28/07/2009)
 สำรวจสินทรัพย์โรงเรียนระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค 2552 (28/07/2009)
 ศูนย์แพทย์ชุมชนชยางกูรจัดกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรงให้นักเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (24/07/2009)
 นักเรียนอาสาสมัครโรงเรียนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องพยาบาล (24/07/2009)
 รณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 ใส่หน้ากากอนามัย (24/07/2009)
 ประชุมประสานงานคณะครุแผนกอนุบาลประจำสัปดาห์ (23/07/2009)
 English Teachers’ Seminar (23/07/2009)
 สดุดีนักบุญหลุยส์ (23/07/2009)
 กิจกรรมอัสสัมชัญปัญน้ำใจ ตามรอยพ่อหลุยส์ (23/07/2009)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีรับมอบเครื่องกรองน้ำดื่มจากผู้ปกครอง (22/07/2009)
 พิธีมิสซาฉลองนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟรอ์ต (21/07/2009)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99]