Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4307 อัลบั้ม
 พิธีมิสซาต้นเดือน (08/06/2010)
 ออกกำลังกายตอนเช้า (08/06/2010)
 มอบรางวัลหน้าเสาธง (07/06/2010)
 คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก "วันงดสูบบุหรี่โลก" (07/06/2010)
 คณะกรรมการนักเรียน คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน เวียนเทียนเนื่องในวิสาขบูชา (07/06/2010)
 ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน ไปดูสภาพจริงและหารายละเอียดเพิ่มเติมโครงการสานฝันปันรอยยิ้มให้สังคม (07/06/2010)
 นักเรียนที่เข้าอบรมในโครงการ Cambridge รับรางวัลกับอธิการ (07/06/2010)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2553 (07/06/2010)
 คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีร่วมบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล (07/06/2010)
 อนุบาลร่วมกับฝ่ายบริการ ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดโรคมือปากเท้าเปื่อย (07/06/2010)
 ประชุมโครงการการจัดการปัญหาจัดฟันแฟชั่นในจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 04 มิ.ย 2553 (04/06/2010)
 คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก "วันงดสูบบุหรี่โลก" (02/06/2010)
 คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียน "วันวิสาขบูชา" (01/06/2010)
 กิจกรรมอัสสัมชัญปันน้ำใจ "ปันรอยยิ้ม ให้น้อง" (01/06/2010)
 อนุบาลกับรอยยิ้ม (31/05/2010)
 การเรียน การสอน ระดับอนุบาล (31/05/2010)
 ประชุม การจัดการขะ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี (27/05/2010)
 คณะกรรมการนักเรียนจัดป้ายนิเทศวันงดสูบบุหรี่โลก (25/05/2010)
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร การจัดทำ KRA และ KPI ของหน่วยงานบุคคล ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ( วันที่สอง ) (24/05/2010)
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร การจัดทำ KRA และ KPI ของหน่วยงานบุคคล ( วันแรก ) (24/05/2010)
 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เยี่ยมโรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) (20/05/2010)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2553 (19/05/2010)
 ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2553 (19/05/2010)
 ประชุมสำนักผู้อำนวยการ (19/05/2010)
 ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง 10 พ.ค 2553 (17/05/2010)
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการและคนงาน 10 พ.ค 2553 (17/05/2010)
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการครั้งที่1/2553 (17/05/2010)
 มหกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ACT AC ACC ACU ACN ฉลอง 48 ปี ACT (17/05/2010)
 ฝ่ายบริการและคนงานทัศนศึกษาชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งวัดไร่ขิงและฟามร์จรเข้สามพราน จ.นครปฐม (17/05/2010)
 ศิษย์เก่าพบปะรุ่นน้อง (17/05/2010)
 พบปะนักศึกษาวิชาทหาร (17/05/2010)
 คืนเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล (17/05/2010)
 ประชุมคณะกรรมการนักเรียน (17/05/2010)
 พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2553 (15/05/2010)
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ " คณะกรรมการนักเรียน " (15/05/2010)
 สอบสัมภาษณ์ครูใหม่ (15/05/2010)
 มอบเงินช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียน (15/05/2010)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2553 (15/05/2010)
 ทดสอบการสอนครูใหม่ (15/05/2010)
 บรรยากาศการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2553 (14/05/2010)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108]