Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 5382 อัลบั้ม
 เก็บตกบรรยากาศแห่เทียนพรรษา (07/08/2012)
 กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง" (31/07/2012)
 กิจกรรม "หล่อเทียนเรียนรู้ สู่ภูมิปัญญาชาวอุบล" (31/07/2012)
 ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ เชิงอนุรักษ์ ครังที่ 3 ( ระดับชั้น ป.6 ) (29/07/2012)
 บรรยากาศการนั่งปฏิบัติธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (28/07/2012)
 น้องอนุบาล 3 ไปทัศนศึกษาดูการทำต้นเทียนที่วัดแจ้ง (27/07/2012)
 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปีการศึกษา 2555 (Impromptu Speech 2012) (27/07/2012)
 ประกวดแฟนซรรีไซเคิล (27/07/2012)
 ทัศนะศึกษา ( ระดับอนุบาล ) (27/07/2012)
 ออกกำลังกายตอนเช้า (27/07/2012)
 ประชุมครูแผนกอนุบาลประจำเดือนกรกฎาคม 2555 (26/07/2012)
 ปฏิบัติธรรมนักเรียน (26/07/2012)
 มอบรางวัลหน้าเสาธง (26/07/2012)
 การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน (26/07/2012)
 เยี่ยมคนชรารอบชุมชนอัสสัมชัญฯ (26/07/2012)
 พิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (25/07/2012)
 ประชุมผู้ปกครองแผนกประถม (24/07/2012)
 กิจกรรมสัปดาห์สดุดีนักบุญหลุยส์ (24/07/2012)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 / 2555 (23/07/2012)
 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (22/07/2012)
 ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ เชิงอนุรักษ์ ครั้งที่ 3 (21/07/2012)
 ทำบูญเลี้ยงพระแผนกอนุบาล (20/07/2012)
 พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ (20/07/2012)
 ประชุมตัวแทนผู้ปกครองระดับอนุบาล 1-3 (19/07/2012)
 พิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร (19/07/2012)
 ค่ายธรรมะ ครู พนักงาน ปีการศึกษา 2555 วันเสาร์ที่ 7 ก.ค 2555 (19/07/2012)
 อบรม การเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 6 ก.ค 2555 โดย สนง.สกสค.จังหวัดอุบลฯ (19/07/2012)
 ประชุมพนักงานประจำเดือน กรกฎาคม 2555 ณ โรงอาหาร อาคารเซนต์แมรี่ วันศุกร์ที่13 ก.ค 2555 (19/07/2012)
 งานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานีมอบเจลล้างมือเพื่อป้องกันโรคติดต่อ (19/07/2012)
 ประชุมครูแผนกมัธยมต้นประจำเดือนกรกฎาคม (18/07/2012)
 โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 ( ระดับประถม ) ชุดที่ 2 (18/07/2012)
 โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 ( ระดับประถม ) ชุดที่ 1 (18/07/2012)
 กองควบคุมโรค เทศบาลนครอุบลฯ ฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันโรค มือ เท้า ปากวันศุกร์ที่ 13 ก.ค 55 (18/07/2012)
 กองควบคุมโรคเทศบาลนครอุบลฯ ฉีดสารเคมีกำจัดยุง วันเสาร์ที่ 14 ก.ค. 2555 (18/07/2012)
 บรรยากาศในการเรียนการสอนเสริมในคาบเรียนที่ 8 ของแผนกมัธยมต้น (17/07/2012)
 ประชุมครูแผนกมัธยมต้นที่สอนในคาบเรียนที่ 8 (17/07/2012)
 ตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมต้นให้ความรู้รวมทั้งข่าวสารหลังจากกิจกรรมหน้าเสาธง (17/07/2012)
 คณะครูและนักเรียนแผนกมัธยมต้นร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (17/07/2012)
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เก็บข้อมูล แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจในเด็กในวันที่ 16 ก.ค 55 (17/07/2012)
 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2555 (17/07/2012)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]