Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4206 อัลบั้ม
 คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณางบประมาณปีการศึกษา 2553 วันที่ 20 และ 27 มกราคม พ.ศ. 2553 (22/02/2010)
 สำรวจสินทรัพย์ครั้งที่ 2 โรงเรียนระหว่างวันที่ 21 - 29 มกราคม พ.ศ. 2553 (20/02/2010)
 กิจกรรมหมุนเวียนวันศุกร์นักเรียนอนุบาล 3/1 (20/02/2010)
 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้รับรางวัลสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนเอกชนดีเด่น (20/02/2010)
 ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษครู ระดับ KET และ PET (19/02/2010)
 ทบทวน Oral Examiners ในระดับ YLE และ KET (19/02/2010)
 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 4 ( ภาคพิเศษ ) ศึกษาดูงานแผนกอนุบาล (18/02/2010)
 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ขยันและแต่งกายเรียบร้อย (18/02/2010)
 นำเสนอผลงานครูดีเด่นเอกชนเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 (18/02/2010)
 ร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของที่เหลือใช้ ในงาน EN TECH DAY 2010 (18/02/2010)
 นำเสนอผลงานครูดีเด่นเอกชนเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 (18/02/2010)
 กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแสดงโชว์ในงาน วีโก้ ยอดประหยัดน้ำมันแช้ม 3 ปีซ้อน (16/02/2010)
 ทัศนศึกษานักเรียนอนุบาล 1-3 (12/02/2010)
 ภาพบรรยากาศกิจกรรม ACU Night 2010 ในวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2553 (09/02/2010)
 การแข่งขัน ITChampion2010 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (06/02/2010)
 การแข่งขัน ITChampion2010 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (04/02/2010)
 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 3- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6- ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 (30/01/2010)
 กิจกรรมค่ายศิลปะนักเรียนอนุบาล (30/01/2010)
 อบรมโครงการเสริมสร้างพลังจิตใจ และฟื้นฟูจิตตารมณืนักบุญหลุยส์ (29/01/2010)
 ภาษาต่างประเทศร่วมประชุมที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (28/01/2010)
 นักเรียนอนุบาลรับวัคซินป้องกันโรคโปลิโอ (28/01/2010)
 ครูและนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันภายนอก (28/01/2010)
 มิสบุษา ชุมเสน หัวหน้าแผนก EBP นิเทศติดตามด้านการเรียนการสอนครูสอนภาษาอังกฤษ (27/01/2010)
 พิธีลงนามสัญญาซื้อเครื่อง Macintosh imac 21.5 จำนวน 56 เครื่อง (27/01/2010)
 สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัด (26/01/2010)
 อบรมการใช้งาน Macintosh (23/01/2010)
 รับรางวัลครุดีเด่นคุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต1 (23/01/2010)
 การออมสู่ความพอเพียง โดยมีตัวแทนนักเรียน ม.5/2 จำนวน 10 คน (22/01/2010)
 กิจกรรมอัสสัมชัญปันน้ำใจ (22/01/2010)
 ACU Rally Cowboy Night V.2 (19/01/2010)
 ACU Rally V.1 (19/01/2010)
 นักเรียนอนุบาลร่วมกิจกรรมวันเด็ก (19/01/2010)
 การแสดงดนตรีของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (18/01/2010)
 คณะครูต่างประเทศจากโรงเรียนอำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน (18/01/2010)
 การสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (13/01/2010)
 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (NSC2010) (11/01/2010)
 กล่าวแนะนำนักเรียนพระราชทานทั้ง 2 ระดับ (11/01/2010)
 ประชุมครู (11/01/2010)
 กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ปี 53 (08/01/2010)
 พิธีมิสซาวันปีใหม่และงานวันเด็กแห่งชาติ (08/01/2010)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106]