Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 5610 อัลบั้ม
 มุฑิตาจิต มาสเตอร์ จรัส เสรีรัตนาคร (28/02/2013)
 นักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 สัมผัสอาชีพ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (20/02/2013)
 ประกวดผลงานทางวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี (18/02/2013)
 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน (18/02/2013)
 แถลงข่าว มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ สถานศึกษาเอกชน ศธภ.9 (18/02/2013)
 Acu Happy Valentine Day 2013 (18/02/2013)
 สอบวิชา นาฏศิลป (18/02/2013)
 บรรยากาศ วันถ่ายรูปจบนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 (15/02/2013)
 มอบรางวัล (15/02/2013)
 บรรยาการการซ้อมการแสดง ACU Night ( ชุดที่ 2 ) (15/02/2013)
 บรรยาการการซ้อมการแสดง ACU Night (15/02/2013)
 ภาพบรรยากาศวันแรกของการแข่งขันการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (12/02/2013)
 บรรยากาศสอบปลายภาค ระดับ ม.6 (11/02/2013)
 ฉีดพ่นสารเคมี กำจัดยุง (11/02/2013)
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่าระดับชั้น อ.3 ป.6 ม.3 (11/02/2013)
 พิธีถวายสังฆทาน เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา (11/02/2013)
 กิจกรรมแนะนำผู้สมัครสภานักเรียน (11/02/2013)
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับประถม (11/02/2013)
 นักเรียนอนุบาลชมบรรยากาศการเรียนนักเรียนประถม (11/02/2013)
 นักเรียนระดับชั้น ม.4/3 - 4/5 นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ (03/02/2013)
 การเสริมสร้างพลังความคิดบวก ในการศึกษาและวางแผนชีวิต (31/01/2013)
 มอบรางวัลหน้าเสาธง (31/01/2013)
 ฉลองวัดนักบุญเปาโลบ้านหนองลุง (31/01/2013)
 ร่วมประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 29 มกราคม 2556 ณ ศูนย์OTOP อ.เขื่องในจ.อุบลฯ (30/01/2013)
 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (29/01/2013)
 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (28/01/2013)
 บริจาคโลหิต (28/01/2013)
 อบรมนักเรียนระดับ ประถม (28/01/2013)
 บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 (28/01/2013)
 มอบรางวัลหน้าเสาธง (28/01/2013)
 บรรยายเรื่อง "การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสาว" (28/01/2013)
 บรรยากาศ การเรียนการสอนโดยใช้ Tablet (22/01/2013)
 ตรวจโรงเรียนพระราชทาน ระดับอนุบาล ( ชุดที่ 3 ) (21/01/2013)
 ตรวจโรงเรียนพระราชทาน ระดับอนุบาล ( ชุดที่ 2 ) (21/01/2013)
 ตรวจโรงเรียนพระราชทาน ระดับอนุบาล ( ชุดที่ 1 ) (21/01/2013)
 รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี (21/01/2013)
 เยี่ยมค่าย นักศึกษาวิชาทหาร (21/01/2013)
 บรรยากาศ กิจกรรมวันเด็ก ปี 2556 ( ชุดที่ 2 ) (21/01/2013)
 บรรยากาศ กิจกรรมวันเด็ก ปี 2556 ( ชุดที่ 1 ) (21/01/2013)
 แจกเงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (19/01/2013)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141]