Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4494 อัลบั้ม
 ประชุมอนุคณะสารสนเทศ ครั้งที่ 5 / 2553 (06/09/2010)
 นักเรียนหอพักร่วมทำกิจกรรมภายในโบสถ์ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมล ในวันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา (06/09/2010)
 ประชุมผู้ปกครองช่วงชั้น (06/09/2010)
 ประชุมคณะวิทยากร อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (06/09/2010)
 ประชุมครู (06/09/2010)
 การแข่งขัน Spelling Bee ( การสะกดคำ ) (06/09/2010)
  ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2553 (04/09/2010)
 พิธีมิสซาต้นเดือน ประจำเดือนกันยายน (03/09/2010)
 ประชุมสมาคมผู้ปกครอง (03/09/2010)
 คุณพ่ออบรมจิตใจนักเรียนคาทอลิก (03/09/2010)
 นักเรียนหอพักบำเพ็ญประโยชน์ ที่บ้านพักสมาคมคนตาบอดจังหวัดอุบลราชธานี (02/09/2010)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12 / 2553 (01/09/2010)
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ปรับปรุงสายสัญญาณNetwork ช่วงที่2 (31/08/2010)
 ประชุมตัวแทนผู้ปกครองช่วงชั้นที่1-2 (31/08/2010)
 มอบรางวัลให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก (31/08/2010)
 นักเรียนป.5ทัศนศึกษานอกสถานที่ (31/08/2010)
 นักเรียนป.1ทัศนศึกษานอกสถานที่ (31/08/2010)
 นักเรียนป.4ทัศนศึกษานอกสถานที่ (30/08/2010)
 คณะครู สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญ ( กรุงเทพ ) เยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในฐานะโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (30/08/2010)
 อบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (28/08/2010)
 ครูแผนกอนุบาลอบรมการใช้งานระบบ SWIS และสารสนเทศ (28/08/2010)
 ประชุมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาครั้งที่ 6 /2553 (27/08/2010)
 Walk Rally แผนกอนุบาลปี 53 (27/08/2010)
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ปรับปรุงสายสัญญาณNetwork ช่วงที่1 (27/08/2010)
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมใจร่วมแรง ช่วยทำความสะอาดห้องเรียน (26/08/2010)
 กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะระดับชั้น ม.2 "ค่ายธรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาราชินี" (26/08/2010)
 นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษาโครงการป่าดงนาทาม (25/08/2010)
 ต้อนรับอัคราธิการมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล (25/08/2010)
 นักเรียน ม.3 เข้าร่วมการพรีเซ็นต์ Story Board ณ Nectec Thailand สนามระดับประเทศ (24/08/2010)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2553 (24/08/2010)
 อบรม " เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ " (24/08/2010)
 English Up - date Support Programme (23/08/2010)
 สำนักงานตรวจสอบบัญชี เข้าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2553 (23/08/2010)
 นักเรียนทัศนศึกษาและประกวดผลงานในวันวิทยาศาสตร์ (23/08/2010)
 " กตัญญู บูชาแม่ " วันทามารีอา ราชินีสวรรค์ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2553 (23/08/2010)
 การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ( วันที่สาม ) (23/08/2010)
  ขอแสดงความยินดี พิธีมงคลสมรสระหว่าง มาสเตอร์ เอกสิทธิ์ อ่อนสมจิตร์ และ มิส จอมขวัญ เหล่าคุณธรรม (23/08/2010)
 วิธีการเรียนการสอนโดยใช้แบบเรียนภาษาจีน (23/08/2010)
 ขอแสดงความยินดี พิธีมงคลสมรสระหว่าง ม.รุจิกร แก้วเนตร และ มิสรัศมิ์วี ทองเพ็ญ (23/08/2010)
 ขอแสดงความยินดี พิธีมงคลสมรส มิส ธัญญารัตน์ โฉมหาญ (23/08/2010)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113]