Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4446 อัลบั้ม
 อธิการพบปะนักเรียน และ กิจกรรมหน้าเสาธง (20/08/2010)
 นำนักเรียนชั้น ม.3 ไปร่วมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้แห่งอุบลราชธานี (20/08/2010)
 ภาพบรรยากาศการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ ค่ายมณฑลทหารบกที่ 22 (19/08/2010)
 มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง จากการแข่งขันภายนอก (19/08/2010)
 การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ( วันที่สอง ) (19/08/2010)
 ประชุมกลุ่มสารสุขศึกษาและพละศึกษา ครั้งที่ 5/2553 (19/08/2010)
 ร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ประจำปี 2553 (19/08/2010)
 การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ( วันแรก ) (18/08/2010)
 การอบรมสมุนไพร (18/08/2010)
 ประชุมครู (18/08/2010)
 ปรชุมครูคาทอลิก (18/08/2010)
 ACU, EBP English Car Rally 2010 (16/08/2010)
 โครงการยุวธนาคาร รณรงค์การออม (16/08/2010)
 วันแม่แห่งชาติ แผนกอนุบาล (16/08/2010)
 วันแม่แห่งชาติและงานฉลองนามอัสสัมชัญ (16/08/2010)
 คณะคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีร่วมเทอดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (14/08/2010)
 นักเรียนระดับอนุบาลได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมในการแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ (14/08/2010)
 ประชุมครูแผนกอนุบาล วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 (14/08/2010)
 ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล ห้อง 3/1 จัดกิจกรรมการทำอาหาร (ก๋วยจั๊บ) (14/08/2010)
 กิจกรรมวันแม่แผนกอนุบาล วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 (14/08/2010)
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นำนักเรียนเข้าแข่งขัน Science show เนื่องในงานสัปดาห์หนังสือ (11/08/2010)
 อบรมโครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต บุคลากรในเครือมูลนิธิฯ (09/08/2010)
 ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ และคณะครู เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ (09/08/2010)
 ค่ายทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 12 วันที่2 (08/08/2010)
 กิจกรรมครูนำนักเรียนหอพักเข้าร่วมพิธีฉลองอาราม กาปูชิน (08/08/2010)
 ค่ายทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 12 ภาคเช้า วันแรก ระดับประถมศึกษา @ ม,1 (07/08/2010)
 ค่ายทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 12 ภาคเช้า วันแรก ระดับมัธยม (07/08/2010)
 ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา โดยคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมแสดงชุด เซิ้งโปง คู่กับวัดผาสุกการาม ( ชุดที่ 1 ) (06/08/2010)
 ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2553 (06/08/2010)
 พิธีลงนามทำสัญญาการปรับปรุงสาย Network ภายในโรงเรียน (06/08/2010)
 นักเรียนห้อง ม.6/1 ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน (06/08/2010)
 ห้องซ้อมเต้น (06/08/2010)
 คณะภราดา คณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มารดา มิสเสาวณีย์ ศุภรัตน์สมบัติ (05/08/2010)
 การประชุมนักเรียนประจำ ( หอพัก ) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 (05/08/2010)
 แห่เทียนไปถวายที่วัดบ้านนาควาย (05/08/2010)
 อัสสัมชัญวิชาการ หล่อเทียนเรียนรู้ สู่ภูมิปัญญาชาวอุบล (05/08/2010)
 Happy birth day ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ (05/08/2010)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (05/08/2010)
 ปรชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ 5 / 2553 (05/08/2010)
 การอบรมการป้องกันอัคคีภัย และ อบรมการหนีไฟ (05/08/2010)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112]