Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 6509 อัลบั้ม
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16 / 2557 (17/12/2014)
 ( เก็บตก ) พิธีเปิดเทศกาลคริสต์มาสของโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (16/12/2014)
 วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร (16/12/2014)
 กีฬาสีแผนกอนุบาล ( บรรยากาศการแข่งขัน ชุดที่ 2 ) (15/12/2014)
 กีฬาสีแผนกอนุบาล ( บรรยากาศการแข่งขัน ชุดที่ 1 ) (15/12/2014)
 กิจกรรมกีฬาสีแผนกอนุบาล (15/12/2014)
 สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร เข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (15/12/2014)
 กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ป.๑ – ป.๓ (11/12/2014)
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 ณ อ.งาว จ.ลำปาง (11/12/2014)
 พิธีเปิดและถวายอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี (11/12/2014)
 ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ วางพานพุ่มเงินพุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร (08/12/2014)
 พิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ (08/12/2014)
 พิธีทำบุญตักบาตร ไหว้พระรับศิล (08/12/2014)
 บรรยากาศการมอบรางวัลให้กับนักกีฬา (03/12/2014)
 กีฬาสี ภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ( กีฬาวอลเล่บอล ) (03/12/2014)
 กีฬาสี ภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ( กีฬาปิงปอง ) (03/12/2014)
 กีฬาสี ภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ( กีฬาบาสเกตบอล ) (03/12/2014)
 กีฬาสี ภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ( กีฬาฟุตบอล ) (03/12/2014)
 กีฬาสี ภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ( กีฬาตะกร้อ ) (03/12/2014)
 กีฬาสี ภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ( กีฬาแชร์บอล ) (03/12/2014)
 กีฬาสี ภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ( ขว้างปา ) (03/12/2014)
 สำนักผู้อำนวยการ ประชุมวิเคราะห์แผนงานโครงการและกิจกรรม + สร้างความเข้าใจ SWIS,PDCA และ Today Event (03/12/2014)
 ประชุมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือระดับชั้น ป.1 – ป.3 (03/12/2014)
 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ เข้ารับโล่แสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556 (03/12/2014)
 มอบรางวัลหน้าเสาธง (03/12/2014)
 การแข่งขันกีฬาสี กรีฑาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ( พิธีเปิด 2 ) (01/12/2014)
 การแข่งขันกีฬาสี กรีฑาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ( พิธีเปิด 1 ) (01/12/2014)
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.4 -5 (เดินทางไกล) (01/12/2014)
 ค่าย YCS ระดับสังฆมณฑลอุบลราชธานี (26/11/2014)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15 / 2557 (26/11/2014)
 ซ้อมพิธีเปิด กีฬา กรีฑาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (26/11/2014)
 การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ ของสีแดง (26/11/2014)
 การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ ของสีน้ำเงิน (26/11/2014)
 กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (26/11/2014)
 กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (26/11/2014)
 แผนกอนุบาล นำนักเรียนฝึกซ้อมกีฬา (25/11/2014)
 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 (25/11/2014)
 กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (25/11/2014)
 (เก็บตก) กิจกรรมอาเซียนระดับประถมศึกษา (24/11/2014)
 กิจกรรมอาเซียนระดับประถมศึกษา (24/11/2014)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163]