Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 5314 อัลบั้ม
 ประชุมสัมมนางานอภิบาล (28/06/2012)
 พิธีสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ (27/06/2012)
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการครั้งที่2/2555 วันที่22 มิ.ย 2555 (25/06/2012)
 นักเรียนเข้ารับการอบรมการใช้เครื่องมือในการสร้าง Flash Animation ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี (24/06/2012)
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานวิจัย" (23/06/2012)
 ตรวจสุขภาพปากและฟันนักเรียนระดับชั้นป1-ม.3จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี18-29 มิ.ย55 (21/06/2012)
 นักเรียนอนุบาลรับการตรวจสุขภาพปากและฟันครั้งที่ 1 /2555 (18/06/2012)
 ปฏิบัติธรรมบุคลากร (17/06/2012)
 ประชุมคุณครูแผนกอนุบาลครั้งที่ 2/2555 (15/06/2012)
 บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับอนุบาลประจำปีการศึกษา 2555 (15/06/2012)
 อบรมพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 3 (15/06/2012)
 พิธีไหว้ครูระดับอนุบาลประจำปีการศึกษา 2555 (15/06/2012)
 ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 (13/06/2012)
 บรรยากาศการซ้อม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 (13/06/2012)
 มอบรางวัล (12/06/2012)
 ประชุมนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2555 (12/06/2012)
 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี (12/06/2012)
 ฉีดสารเคมีกำจัดยุงลายครั้งที่2 วันที่ 9 มิ.ย. 2555 (11/06/2012)
 VISIT SAMSUNG HQ @ KOREA 6 - 9 JUNE 2012 (11/06/2012)
 นักเรียนชมรมเทคโนโลยี ไอที โรบอท ฝึกซ้อมหุ่นยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันภายนอก (10/06/2012)
 อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่น10 (09/06/2012)
 มอบรางวัล แสดงความยินดี (06/06/2012)
 ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (05/06/2012)
 บรรยากาศการสอบคัดเลือก รด. (05/06/2012)
 Taachers Seminar (05/06/2012)
 กิจกรรมรับน้องใหม่ ระดับชั้น ม.4 ( ชุดที่ 2 ) (05/06/2012)
 กิจกรรมรับน้องใหม่ ระดับชั้น ม.4 ( ชุดที่ 1 ) (05/06/2012)
 Annual Seminar for Teachers 2012 (03/06/2012)
 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ( ระดับอนุบาล ) (03/06/2012)
 กิจกรรมค่ายผู้นำ Leader Camp 2012 (03/06/2012)
 ตักบาตรหมู่ (03/06/2012)
 กิจกรรม รณรงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ. และ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (02/06/2012)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 / 2555 (01/06/2012)
 นักเรียนระดับชั้น ม.5 ร่วมสวดมนต์พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ (31/05/2012)
 นักเรียนระดับชั้น ม.4 ร่วมสวดมนต์พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ (31/05/2012)
 นักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.1 ร่วมสวดมนต์พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ (31/05/2012)
 ประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (30/05/2012)
 นักเรียนชมรมเทคโนโลยี ไอที โรบอท ฝึกซ้อมหุ่นยนต์ (30/05/2012)
 ติดตาข่ายกั้นนกพิราบที่ชายคาอาคารอัสสัมชัญ (30/05/2012)
 นักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ร่วมสวดมนต์พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ (29/05/2012)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]