Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 5452 อัลบั้ม
 ครูแผนกอนุบาล (08/09/2012)
 โบว์ลิ่งการกุศล เขตพื้นที่การศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2 ( ชุดที่ 1 ) (07/09/2012)
 โบว์ลิ่งการกุศล เขตพื้นที่การศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2 ( ชุดที่ 1 ) (07/09/2012)
 อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) (05/09/2012)
 กิจกรรม อาเซียนอนุบาล (04/09/2012)
 มอบรางวัล (04/09/2012)
 ประชุมนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2555 (04/09/2012)
 มอบรางวัล (02/09/2012)
 ผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและคณะศึกษาดูงานแผนกอนุบาล (02/09/2012)
 บรรยายเรื่องกฏหมาย (02/09/2012)
 อบรมตัดต่อวีดีโอiMovieให้กับบุคลากรประจำปี 2555 (01/09/2012)
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ (01/09/2012)
 ค่ายทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 14 (31/08/2012)
 อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ" (Test Construction Seminar) (30/08/2012)
 ประชุมงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 / 2555 (30/08/2012)
 ประชุมงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2 / 2555 (30/08/2012)
 ค่ายทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 14 วันที่ 2 (26/08/2012)
 ค่ายทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 14 วันที่ 1 (25/08/2012)
 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 - 2558 (24/08/2012)
 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( วันที่สาม ) (24/08/2012)
 การนิเทศครูของโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (24/08/2012)
 English Fun Camp 2012 (24/08/2012)
 Assumption College Ubonratchathani Mini Camp at ACU with Loyola University teacher ( Part 5 ) (24/08/2012)
 Assumption College Ubonratchathani Mini Camp at ACU with Loyola University teacher ( Part 4 ) (24/08/2012)
 Assumption College Ubonratchathani Mini Camp at ACU with Loyola University teacher ( Part 3 ) (24/08/2012)
 Assumption College Ubonratchathani Mini Camp at ACU with Loyola University teacher ( Part 2 ) (24/08/2012)
 Assumption College Ubonratchathani Mini Camp at ACU with Loyola University teacher ( Part 1 ) (24/08/2012)
 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( วันที่สอง ) (23/08/2012)
 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( วันแรก ) (23/08/2012)
 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( ตรวจเอกสารภายใน ) (23/08/2012)
 English Camp Activities (23/08/2012)
 ทดสอบการฟัง การพูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถม (21/08/2012)
 กินเลี้ยงต้อนรับคณครูจากมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (21/08/2012)
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ( ช่วงบ่าย ) (21/08/2012)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า และครูโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (20/08/2012)
 ต้อนรับคณะกรรมการบริการสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า และครูโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (20/08/2012)
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ( ช่วงเช้า ) (20/08/2012)
 ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ร่วมฟังสวดอภิธรรมคุณพ่อทองพูล สายโท (19/08/2012)
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (19/08/2012)
 นักเรียนระดับอนุบาลร่วมพิธีฉลองนามอัสสัมชัญ (19/08/2012)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137]