Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 6019 อัลบั้ม
 คริสต์มาส 2013 ( ชุดที่ 1 ) (03/01/2014)
 อบรม แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557 (03/01/2014)
 ประชุมครูประจำเดือน ธันวาคม (03/01/2014)
 งานเลี้ยงปีใหม่ นักเรียนประจำ ( ชุดที่ 2 ) (03/01/2014)
 งานเลี้ยงปีใหม่ นักเรียนประจำ ( ชุดที่ 1 ) (03/01/2014)
 วจนพิธีกรรม เสกถ้ำพระกุมาร และ เปิดเทศกาลตริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2556 (03/01/2014)
 ประชุมเตรียมการต้อนรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (03/01/2014)
 การทดลองทางเคมี จากอาจารย์มหาวิทยาลัยออริกอน (03/01/2014)
 สัมนาศาสนาสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 32 / 2013 (03/01/2014)
 ค่าย YCS ( วันสุดท้าย ) (03/01/2014)
 Mr.Kenneth M.Doxsee Associate Vice Provost for Academic Affairs Professor of Chemistry ได้มาเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี (02/01/2014)
 การสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2556 (02/01/2014)
 ค่ายเพื่อนมงฟอร์ต ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดชัยภูมิ (26/12/2013)
 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 (21/12/2013)
 สัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 32 (21/12/2013)
 "Merry X'mas & Happy New Year 2014" Primary 2 (20/12/2013)
 "Merry X'mas & Happy New Year 2014" Primary 1 (20/12/2013)
 วจนพิธีกรรม เสกถ้ำพระกุมาร และ เปิดเทศกาลตริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2556 (18/12/2013)
 ค่าย YCS ( ชุดที่ 3 ) (14/12/2013)
 ค่าย YCS ( ชุดที่ 2 ) (14/12/2013)
 ค่าย YCS ( ชุดที่ 1 ) (14/12/2013)
 กิจกรรม Walk Rally 2013 แผนกอนุบาล (13/12/2013)
 การประกวด ดาว ของนักเรียน ACU แต่ละห้อง (11/12/2013)
 นักเรียนและครู ACU ร่วมใจกันทำดาวประดับโรงเรียน (11/12/2013)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15_2556 (11/12/2013)
 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2556 (11/12/2013)
 ทัศนศึกษาเฉินตู Chengdu Paotongshu Primary (09/12/2013)
 การประชุมตัวแทนผู้ปกครองช่วงชั้น (06/12/2013)
 กีฬาสีแผนกอนุบาล ( ชุดที่ 3 ) (06/12/2013)
 กีฬาสีแผนกอนุบาล ( ชุดที่ 2 ) (06/12/2013)
 กีฬาสีแผนกอนุบาล ( ชุดที่ 1 ) (06/12/2013)
 เทิดพระเกียรติวันพ่อ (06/12/2013)
 รับรางวัล การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับดีมาก (04/12/2013)
  การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 11 / 2556 (04/12/2013)
 พิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2556 (04/12/2013)
 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รับเครื่องTablet สำหรับครู รุ่นที่ 1 (04/12/2013)
 ต้อนรับเทศกาลส่งความสุข (03/12/2013)
 ประชุมครูประจำเดือน พฤศจิกายน (02/12/2013)
 ประชุมครูหอพัก (02/12/2013)
 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (02/12/2013)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151]