Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 5548 อัลบั้ม
 พิธีรับ - มอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet ครั้งที่ 2 (18/12/2012)
 Bro.John Kallarackal ผู้ช่วยอัคราธิการจากกรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้มาเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (18/12/2012)
 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (11/12/2012)
 พิธีเสกถ้ำพระกุมาร (11/12/2012)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14 / 2555 (11/12/2012)
 ค่าย Y.C.S. " We Believe " ครั้งที่ 9 (11/12/2012)
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 (08/12/2012)
 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีร่วมเดินเทิดพระเกียรติ วางพานพุ่มเงิน- พุ่มทอง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (06/12/2012)
 กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2555 ( ชุดที่ 4 ) (06/12/2012)
 กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2555 ( ชุดที่ 3 ) (06/12/2012)
 กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2555 ( ชุดที่ 2 ) (06/12/2012)
 กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2555 ( ชุดที่ 1 ) (06/12/2012)
 ทัศนศึกษา ป.3 (04/12/2012)
 เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา เทิดไท้องค์ราชันย์ อาสนวิหารแม่พระนิรมล (04/12/2012)
 กีฬาสี ระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2555 ( ชุดที่ 3 ) (04/12/2012)
  กีฬาสี ระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2555 ( ชุดที่ 2 ) (04/12/2012)
 กีฬาสี ระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2555 ( ชุดที่ 1 ) (01/12/2012)
 ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ (29/11/2012)
 กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับประถม (29/11/2012)
 กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับอนุบาล ( ชุดที่ 2 ) (29/11/2012)
 กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับอนุบาล ( ชุดที่ 1 ) (29/11/2012)
 รับการตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2555 (27/11/2012)
 กิจกรรมลูกเสือ ระดับประถมชั้นที่ 1, 2, 3 ( ชุดที่ 2 ) (23/11/2012)
 กิจกรรมลูกเสือ ระดับประถมชั้นที่ 1, 2, 3 ( ชุดที่ 1 ) (23/11/2012)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13 / 2555 (22/11/2012)
 ทัศนะศึกษานักเรียนประถม (22/11/2012)
 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ชั้นม.1- ม.3) (21/11/2012)
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ อนุบาล (21/11/2012)
 พิธีปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จ.อุบลราชธานี (20/11/2012)
 ออกกำลังกายตอนเช้า (20/11/2012)
 ประชุมเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (20/11/2012)
 ถนนเด็กเดินจังหวัดอุบลราชธานี (18/11/2012)
 ค่ายลูกเสือวิสามัญ (16/11/2012)
 รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนอบรมนักเรียนมัธยมต้น (14/11/2012)
 คณะครูและกรรมการนักเรียนเข้าร่วมงานสดุดีวีรกรรมความดีและพิธีบวงสรวงพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (12/11/2012)
  การแข่งขันกีฬาสี ( แชร์บอล ) (12/11/2012)
 บันทึกเทปถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ (12/11/2012)
 ประกวดวงดนตรีสากลระดับจังหวัด (08/11/2012)
 ความสุขของนักเรียนอนุบาล (07/11/2012)
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ป.2 ป.5 และ ม.2 กับคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Loyola University ประเทศสหรัฐอเมริกา (06/11/2012)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139]