Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 5206 อัลบั้ม
 Prom Night 4629 (28/02/2012)
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 4629 (28/02/2012)
 ACU Night 2012 (28/02/2012)
 สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมงาน ACU Night 2012 (28/02/2012)
 ประชุมสัญจร (28/02/2012)
 สดุดีนักบุญหลุยส์ (28/02/2012)
 กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด (28/02/2012)
 สบายดี.. หลวงพระบาง (27/02/2012)
 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ (27/02/2012)
 นักดนตรีวงโยฯ ทัศนศึกษาดูงานเชียงใหม่ (26/02/2012)
 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญปันน้ำใจให้น้องๆบ้านโฮมฮัก สุทธาสินีน้อยอินทร์ (25/02/2012)
 บรรยากาศการต้อนรับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (22/02/2012)
 สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประชุมสัญจร ณ จังหวัดอุบลราชธานี (21/02/2012)
 โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้า (16/02/2012)
 บรรยากาศการซ้อม ACU Night ( ชุด 2 ) (14/02/2012)
 บรรยากาศการซ้อม ACU Night (14/02/2012)
 ร่วมขบวนเชิญนักกีฬาเข้าสู่สนาม (13/02/2012)
 EBP Show Day & Patents Meeting Day (13/02/2012)
 เสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ฯ (11/02/2012)
 รับการตรวจประเมินคุณภาพจาก FSG ( วันที่ 2 ) (09/02/2012)
 มอบรางวัลหน้าเสาธง (09/02/2012)
 รับการตรวจประเมินคุณภาพจาก FSG (08/02/2012)
 สอบ FSG ( ระดับ ม.ต้น ) (07/02/2012)
 ภ.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ พบปะนักเรียนตอนเช้า (07/02/2012)
 มหกรรมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2 (06/02/2012)
 สอบ FSG (06/02/2012)
 วันพบปะผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น อ.3 - ป.6 และ ม.3 (06/02/2012)
 ประชุมครูประจำเดือน (06/02/2012)
 ภ.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ พบปะนักเรียนตอนเช้า (06/02/2012)
 การประชุมสมาคมผู้ปกครอง (06/02/2012)
 ติวนักเรียน ม.6 เตรียมสอบ O net (06/02/2012)
 โครงการอัสสัมชัญปันน้ำใจเทิดไท้องค์ราชัน (25/01/2012)
 ร่วมอวยพรคณะภราดา (20/01/2012)
 รับรางวัลครูสอนดี (20/01/2012)
 รณรงค์การออม (20/01/2012)
 มิสซาวันเด็ก (20/01/2012)
 กีฬาสัมพันธ์ ม.3 (20/01/2012)
 มอบรางวัล (20/01/2012)
 ประชุมเตรียมการจัดงาน มหกรรมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2 (19/01/2012)
 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ (19/01/2012)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]