Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4333 อัลบั้ม
 ตรวจสอบอาคาร เพื่อรับรองคุณภาพอาคารเรียน (22/06/2010)
 อบรมณ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (22/06/2010)
 ประชุมครูคาทอลิก (22/06/2010)
 ตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียน ป.1 - ป.6 (22/06/2010)
 รับรางวัลหน้าเสาธง (22/06/2010)
 อบรมณ์และฝึกทบทวน ครูผู้กำกับ (22/06/2010)
 ประชุมผู้ปกครอง อนุบาล และ ป.1 (22/06/2010)
 ฉลองสังฆภาพ และบวชพระสงฆ์ใหม่ (22/06/2010)
 ประชุมครู (22/06/2010)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2553 (21/06/2010)
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 ( ระดับประถม ) (21/06/2010)
 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ฝึกทบทวนคณะครูผู้สอนลูกเสือทุกระดับ (19/06/2010)
 นักเรียนระดับ อนุบาลร่วมกิจกรรมพิธีใหว้ครู (18/06/2010)
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล และ ระดับชั้นประถมษึกษาปีที่ 1 (18/06/2010)
 เด็กบริบาลร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร (18/06/2010)
 กิจกรรมการเรียนการสอน Cambridge วันแรก ภาคเรียนที่ 1/2553 (17/06/2010)
 นักเรียนอนุบาลร่วมกิจกรรม ปลูกดอกไม้ (โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ) (14/06/2010)
 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นศท. (11/06/2010)
  มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี และ มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 (11/06/2010)
 รับเกียรติบัตรอบรมจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ (10/06/2010)
 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สนับสนุนการก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านคูเมือง ( อ่อนอนุเคราะห์ ) (09/06/2010)
 บรรยากาศการเรียนติวพิเศษที่โรงเรียน (09/06/2010)
 อบรมจิตใจนักเรียนคาทอลิก ประจำปี 2553 (09/06/2010)
 อบรมการใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (08/06/2010)
 ประชาสัมพันธ์ การเรียนและการทดสอบข้อสอบมาตราฐานภาษาอังกฤษ ( Cambridge ESOL Examinations ) (08/06/2010)
 บรรยากาศการเรียนการสอน ระดับ ประถม - มัธยม (08/06/2010)
 พิธีมิสซาต้นเดือน (08/06/2010)
 ออกกำลังกายตอนเช้า (08/06/2010)
 มอบรางวัลหน้าเสาธง (07/06/2010)
 คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก "วันงดสูบบุหรี่โลก" (07/06/2010)
 คณะกรรมการนักเรียน คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน เวียนเทียนเนื่องในวิสาขบูชา (07/06/2010)
 ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน ไปดูสภาพจริงและหารายละเอียดเพิ่มเติมโครงการสานฝันปันรอยยิ้มให้สังคม (07/06/2010)
 นักเรียนที่เข้าอบรมในโครงการ Cambridge รับรางวัลกับอธิการ (07/06/2010)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2553 (07/06/2010)
 คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีร่วมบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล (07/06/2010)
 อนุบาลร่วมกับฝ่ายบริการ ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดโรคมือปากเท้าเปื่อย (07/06/2010)
 ประชุมโครงการการจัดการปัญหาจัดฟันแฟชั่นในจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 04 มิ.ย 2553 (04/06/2010)
 คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก "วันงดสูบบุหรี่โลก" (02/06/2010)
 คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียน "วันวิสาขบูชา" (01/06/2010)
 กิจกรรมอัสสัมชัญปันน้ำใจ "ปันรอยยิ้ม ให้น้อง" (01/06/2010)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109]