Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4249 อัลบั้ม
 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบริจาคให้กับโรงเรียนมารดาทรงธรรม จำนวน 5 เครื่อง (21/04/2010)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (19/04/2010)
 สงกรานต์ SUMMER ( ชุดที่ 2 ) (19/04/2010)
 สงกรานต์ SUMMER ( ชุดที่ 1 ) (19/04/2010)
 พิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ (19/04/2010)
 พิธีมุทิตาจิต มิส.ทิพาพร สันทัด (19/04/2010)
 อบรมการใช้งานระบบ SWIS ฟังก์ชั่นใหม่ (08/04/2010)
 คณะครูคาทอลิก ร่วมทำบุญบริจาคปัจจัย (05/04/2010)
 กิจกรรมการเรียนการสอนsummer ช่วงที่ 2 (01/04/2010)
 ห้องเรียน แมคอินทอช" ด้วยเครื่อง iMac ที่ทันสมัย (01/04/2010)
 อนุบาลสุขสันต์ (01/04/2010)
 สอบสัมภาษณ์ครูใหม่ (31/03/2010)
 บรรยากาศการเรียน SUMMER ( ชุดที่ 2 ) (31/03/2010)
 สัมมนาสามัญประจำปี ชมรมครู อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลิก อุบล - ศรีสะเกษ ( ชุด 1 ) (30/03/2010)
 สอบคัดเลือกครูใหม่ (29/03/2010)
 รับวุฒิบัตรอนุบาล (22/03/2010)
 เรียน SUMMER (22/03/2010)
 กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่าง ACP & ACU (20/03/2010)
 คณะครูและพนักงานร่วมแสดงความเสียใจกับนายเหมือน แก้วใสและนางบุญเรือน ซื่นชอบที่ได้สูญเสียมารดา (19/03/2010)
 ค่ายลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี(ค่ายหนองขอน)มีถนนตัดผ่าน (18/03/2010)
 คณะครูและพนักงานร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์หลอน ที่วัดบ้านนาควาย (17/03/2010)
 ปรับปรุงอาคารสถานที่ช่วงปิดภาคเรียน4-25 มี.ค 2553 (15/03/2010)
 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบปฏิบัติการแมคอินทอช" ด้วยเครื่อง iMac (15/03/2010)
 ประกาศผลการสอบ (13/03/2010)
 ครูเข้ารับรางวัลทองยอดเยี่ยม เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 (09/03/2010)
 SUMMER ระดับ อนุบาล (08/03/2010)
 รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ"ระดับทอง" (08/03/2010)
 รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (08/03/2010)
 ส่งหนังสือคืนรัฐบาล(เรียนฟรี15ปี) ทุกระดับชั้น วันที่ 3 มี.ค 53 ณ อาคารสัพพัญญู (03/03/2010)
 แจกนมโครงการอาหารเสริมนักเรียน ป1.-ป.6 วันที่ 2-3 มี.ค 53 (03/03/2010)
 มอบรางวัลคณะครูและนักเรียนร่วมแข่งขันภายนอก (02/03/2010)
  รับวุฒิบัตร นักเรียบนชั้น ม.6 รุ่น 4427 ( ชุดที่ 2 ) (01/03/2010)
 รับวุฒิบัตร นักเรียบนชั้น ม.6 รุ่น 4427 ( ชุดที่ 1 ) (01/03/2010)
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียบนชั้น ม.6 รุ่น 4427 ( ชุดที่ 3 ) (01/03/2010)
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียบนชั้น ม.6 รุ่น 4427 ( ชุดที่ 2 ) (01/03/2010)
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียบนชั้น ม.6 รุ่น 4427 ( ชุดที่ 1 ) (01/03/2010)
 นักเรียน ป.1 ไปเยี่ยมและร่วมทำกิจกรรมกับ นักเรียน อนุบาล (01/03/2010)
 เข้าร่วมประกวดในงานหอการค้าฟู๊ดแฟร์ ปี 2553 ( ประกวดสัมตำลีลา ) (28/02/2010)
 ประชุมรับฟังเกณฑ์การประกวดอาหารอีสาน ประเภท "สัมตำลีลา" (28/02/2010)
 รำอวยพรพิธีมอบวุฒิบัตร ม.6 (25/02/2010)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107]