Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4843 อัลบั้ม
 รับฟังนโยบายจากเลขาธิการ สำนักงานการศึกษาเอกชน (30/05/2011)
 ระเบียบวินัย (30/05/2011)
 มอบรางวัล (30/05/2011)
 ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ (30/05/2011)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (30/05/2011)
 เรียนลูกเสือ (30/05/2011)
 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 (28/05/2011)
 รายงานตัว นศท. ปี 2 และ ปี 3 (27/05/2011)
 ฝึกเตรียมสอบคัดเลือด รด. (27/05/2011)
 พบปะนักศึกษาวิชาทหาร (26/05/2011)
 กิจกรรม สวดมนต์ (26/05/2011)
 กิจกรรม ออกกำลังกายตอนเช้า (26/05/2011)
 ประชุมนโยบายและแผน (26/05/2011)
 ประชุมคณะกรรมการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (26/05/2011)
 EBP Teacher Meeting 1 (22/05/2011)
 ประชุมหัวหน้าห้องและนักเรียนทุน (18/05/2011)
 ประชุกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (18/05/2011)
 มอบเงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจศพ (18/05/2011)
 ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์เยี่ยม คณะครูอนุบาลที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถภาพครูปฐมวัย (13/05/2011)
 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และศูนย์ภาษา IEP ครั้งที่ 1/2554 (13/05/2011)
 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2554 (12/05/2011)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 / 2554 (11/05/2011)
 ประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 / 2554 (11/05/2011)
 เข้าค่ายธรรมะครูพุทธ (11/05/2011)
 ประชุมคุณครูคู่ชั้นแผนกอนุบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2554 (10/05/2011)
 การอบรมตามโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน (10/05/2011)
 บรรยากาศวันเปิดเรียนวันแรกของน้องอนุบาลประจำปีการศึกษา2554 (10/05/2011)
 คณะครูแผนกอนุบาลประชุมเตรียมกิจกรรมต้อนรับนักเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2554 (10/05/2011)
 คุณครูและแม่บ้านร่วมใจทำความสะอาดอาคารก่อนเปิดภาคเรียน (09/05/2011)
 คุณครูแผนกอนุบาลเข้าอบรมวิธีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน 3 รายวิชา (09/05/2011)
 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ครูอนุบาล (09/05/2011)
 บรรยากาศเปิดเรียน ปีการศึกษา 2554 (09/05/2011)
 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน (09/05/2011)
 ประชุมครูแผนกประถม (09/05/2011)
 อบรมจิตใจครูคาทอลิก (09/05/2011)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (02/05/2011)
 ประชุมฝ่ายวิชาการ (02/05/2011)
 ขายหนังสืออุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน (02/05/2011)
 ประชุมครูโรงเรียนเอกชน อุบลราชธานี (02/05/2011)
 สอบสัมภาษณ์ครูใหม่ (26/04/2011)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122]