Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 5034 อัลบั้ม
 งานเลี้ยงขอบคุณคณะนักกีฬาครู (26/10/2015)
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (26/10/2015)
 นักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.4 ทัศนศึกษา Dome of Wisdom (26/10/2015)
 “Organizational Development Seminar" Oct 12-15, 2015 Pepperdine University Malibu, California (26/10/2015)
 ประชุมครูแผนกอนุบาล ประจำเดือนตุลาคม 2558 (24/10/2015)
 เด็กอนุบาลเรียนรู้กิจกรรมโลกสวยด้วยมือหนู (22/10/2015)
 กิจกรรม Integration Workshop (IW) ให้นักเรียนระดับชั้น ม.6/1-5 ประจำปีการศึกษา 2558 (22/10/2015)
 การรณรงค์จิตตารมณ์มหารต ภายในสังฆมณฑลอุบลราชธานี (22/10/2015)
 ภราดาศราวุธ ยุชมภู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พบปะนักเรียนหน้าเสาธง (22/10/2015)
 การแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ( ชุดที่ 3 ) พิธีเปิด (21/10/2015)
 การแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ( ชุดที่ 2 ) (21/10/2015)
 การแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ( ชุดที่ 1 ) (21/10/2015)
 กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารสู่รั้วมหาวิทยาลัย (20/10/2015)
 สอบคัดเลือกบุคลากรใหม่ สาขาฟิสิกส์ (20/10/2015)
 บรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 (20/10/2015)
 ฝ่ายบริการ ปรับปรุงอาคารสถานที่ ระหว่างช่วงปิดเทอม (13/10/2015)
 Mid - Year Course 2015 (12/10/2015)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 / 2558 (10/10/2015)
 การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน สังฆมณฑลอุบลราชธานี (10/10/2015)
 ทดสอบประเมินพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาศักยภาพครู ประจำปีการศึกษา 2558 (10/10/2015)
 คณะครูและบุคลากร รับฟังผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2558 (09/10/2015)
 ประชุมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (09/10/2015)
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ครั้งที่ 6 / 2558 (09/10/2015)
 คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและศูนย์คอมพิวเตอร์อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา C (08/10/2015)
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (07/10/2015)
 ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจำปี 2558 (06/10/2015)
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมมุ่งสู่มหาลัยที่ดีที่สุด ACU ACADEMIC SSP CAMP (05/10/2015)
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำServerและระบบพิสูจน์ตัวตน ประจำปี2558 (05/10/2015)
 บรรยากาศ สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ( วันสุดท้าย ) (02/10/2015)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( วันสุดท้าย ) (01/10/2015)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ( ระดับประถมศึกษา ) (01/10/2015)
 ประชุมสายชั้น ป.2 (01/10/2015)
 ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ ให้กับนักเรียนระดับชั้นบริบาล, และ อ.1 – อ.3 (30/09/2015)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ( ระดับ ม.ปลาย ) (30/09/2015)
 นักเรียนอนุบาล ทัศนศึกษา Dome of Wisdom (29/09/2015)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ( ระดับ ม.ต้น ) (29/09/2015)
 ประชุมหัวหน้างานตามโครงสร้างบริหารของโรงเรียน (25/09/2015)
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (25/09/2015)
 ประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2558 (24/09/2015)
 มอบถ้วยรางวัลให้นักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 6 (24/09/2015)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126]