Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 5383 อัลบั้ม
 ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ การ เข้า – ออก บริเวณโรงเรียน (13/05/2016)
 ประชุมฝ่ายธุรการ การเงิน (12/05/2016)
 ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ (12/05/2016)
 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( ทุกกลุ่ม ) (12/05/2016)
 ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา 2559 (12/05/2016)
 แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน BBL (12/05/2016)
 ฝ่ายวิชาการ สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ( ระดับชั้น ประถม – มัธยม ) (12/05/2016)
 อบรมครูสนับสนุนการสอน ( วันที่ 2 ) (12/05/2016)
 แผนกอนุบาล ประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2559 (11/05/2016)
 จัดเตรียมความพร้อมห้องเรียน สำหรับการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2559 (11/05/2016)
 อบรมครูสนับสนุนการสอน (11/05/2016)
 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (ช่วงบ่าย) (11/05/2016)
 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะภราดา ร่วม สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 255 (11/05/2016)
 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธาน สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน (11/05/2016)
 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (11/05/2016)
 ปฏิบัติธรรมครูคาทอลิก (09/05/2016)
 ปฏิบัติธรรมครูพุทธ (09/05/2016)
 ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในพิธีมงคลสมรส (06/05/2016)
 การแข่งขัน มหกรรมกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (02/05/2016)
 จำหน่ายหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน (วันที่สอง) (01/05/2016)
 จำหน่ายหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ( ชุดที่ 2) (30/04/2016)
 จำหน่ายหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (30/04/2016)
 ทำความสะอาดพื้นโรงเรียน (28/04/2016)
 แจกชุดนักกีฬาให้กับพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (28/04/2016)
 รายงานตัว และทำสัญญาจ้างสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก บุคลากร (28/04/2016)
 กิจกรรม คุกกิ้ง (cooking) ใน SUMMER COURSE 2016 (27/04/2016)
 ทดสอบความรู้พื้นฐานและการอ่านของนักเรียน (26/04/2016)
 บรรยากาศการเรียนการสอน ห้องโครงการ SSP (25/04/2016)
 Summer Course 2016 (วันสุดท้าย) (22/04/2016)
 Summer Course 2016 ระดับชั้นอนุบาล (วันสุดท้าย) (22/04/2016)
 สอบคัดเลือกบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (วิชาเอกภาษาต่างประเทศ) (22/04/2016)
 กิจกรรมเวทีคนเก่ง ( เกมนันทนาการ ) (22/04/2016)
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์และกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ครั้งที่ 9/2558 (21/04/2016)
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนงานคืนสู่เหย้า ACU (21/04/2016)
 กิจกรรมประดิษฐ์แก้วแฟนซี Summer Course 2016 (20/04/2016)
 กิจกรรมเวทีคนเก่ง ( เกมนันทนาการ ) (20/04/2016)
 บรรยากาศการเรียน Summer Course 2016 ระดับชั้นบริบาล (20/04/2016)
 กิจกรรมเวทีคนเก่ง ( เกมนันทนาการ ) (20/04/2016)
 บรรยากาศการเรียน Summer Course 2016 ระดับชั้นอนุบาล (20/04/2016)
 กิจกรรมเวทีคนเก่ง ( เกมนันทนาการ ) (20/04/2016)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]