Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 6234 อัลบั้ม
 ประชุมครูแผนกอนุบาล ( วาระพิเศษ ) (18/05/2017)
 ประชุมครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( วาระพิเศษ ) (18/05/2017)
 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำการตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผม นักเรียน (18/05/2017)
 ประชุมอนุคณะกรรมการสารสนเทศ ครั้งที่ 1 / 2560 (18/05/2017)
 ภราดา รชานนท์ อุดมสูงเนิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พบปะนักเรียนหน้าเสาธง (18/05/2017)
 กิจกรรมหน้าเสาธง ( แผนกอนุบาล ) (17/05/2017)
 กิจกรรมหน้าเสาธง (17/05/2017)
 การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง / การจัดการเรียนการสอน ของแผนกอนุบาล (16/05/2017)
 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการ พบปะคุณครูและนักเรียน เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2560 (16/05/2017)
 พิธีปลงศพ นายฉวี คูณสามัญ(บิดา) มิสสริตา คูณสามัญ บุคลากรโรงเรียน (15/05/2017)
 บรรยากาศวันแรกของการเปิด ภาคเรียนที่1 / 2560 (15/05/2017)
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน อบรมหัวข้อ “การใช้งานระบบ SWIS” (09/05/2017)
 การอบรม - สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (วันแรก - ภาคเช้า ) (08/05/2017)
 การแข่งขันสแต็คชิงแชมป์โลก 2017 (05/05/2017)
 กิจกรรมค่าย เยาวชนประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด YOUNG PRD 2 BE NUMBER ONE CAMP (05/05/2017)
 ประชุมพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ( ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ) (05/05/2017)
  สอบคัดเลือกบุคลากรใหม่ (04/05/2017)
 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ เข้ารับรางวัลผู้บริหารดีเด่น (04/05/2017)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 / 2560 (03/05/2017)
 พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาพนักงานครั้งที่ 4 โรงเรียนในเครือฯ (01/05/2017)
 ประชุม Shop วาระพิเศษ (01/05/2017)
 จำหน่ายหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2560 ( วันที่สอง ) (30/04/2017)
 จำหน่ายหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2560 ( วันแรก ) ช่วงบ่าย (29/04/2017)
 จำหน่ายหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2560 ( วันแรก ) ช่วงเช้า (29/04/2017)
  บรรยากาศการจัดหนังสือเพื่อเตรียมสำหรับจัดจำหน่ายให้กับผู้ปกครอง (28/04/2017)
 การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร งา“คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ACU ครั้งที่ 2 (60 ปี ACU) ” (26/04/2017)
 อบรมเชิงปฏิบัติการ ( แผนกอนุบาล ) วันสุดท้าย (26/04/2017)
 โครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดิจิตอลอาร์ต (รักบ้านเกิด ตอบแทนคุณแผ่นดิน) ชุดที่ 2 (25/04/2017)
 โครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดิจิตอลอาร์ต (รักบ้านเกิด ตอบแทนคุณแผ่นดิน) ชุดที่ 1 (25/04/2017)
 สามเณรใหญ่ 4 สังฆมณฑลอีสาน เข้าเยี่ยมชม Dome of wisdom และ Chapel of Graces (25/04/2017)
 อบรมเชิงปฏิบัติการ ( แผนกอนุบาล ) (24/04/2017)
 ประชุมประสานงานครูผู้สอนระดับประถมศึกษา (24/04/2017)
 ทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้กับคณะครูและเจ้าหน้าที่ (24/04/2017)
 ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย แด่คุณพ่อแบร์นาร์ด กิมแมง (21/04/2017)
 The Final Activities of Summer Course 2017 ( P.1 ) (21/04/2017)
 มอบเงินบำเหน็จ ให้แก่ครูเกษียณ จำนวน 2 ท่าน (21/04/2017)
 กิจกรรมเวทีคนเก่ง... Summer Course 2017 (21/04/2017)
 คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ACU ครั้งที่ 2 ( ชุดที่ 4 ) (20/04/2017)
 คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ACU ครั้งที่ 2 ( ชุดที่ 3 ) (20/04/2017)
 คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ACU ครั้งที่ 2 ( ชุดที่ 2 ) (20/04/2017)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156]