Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4565 อัลบั้ม
 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ เข้ารับโล่แสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556 (03/12/2014)
 มอบรางวัลหน้าเสาธง (03/12/2014)
 การแข่งขันกีฬาสี กรีฑาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ( พิธีเปิด 2 ) (01/12/2014)
 การแข่งขันกีฬาสี กรีฑาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ( พิธีเปิด 1 ) (01/12/2014)
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.4 -5 (เดินทางไกล) (01/12/2014)
 ค่าย YCS ระดับสังฆมณฑลอุบลราชธานี (26/11/2014)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15 / 2557 (26/11/2014)
 ซ้อมพิธีเปิด กีฬา กรีฑาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (26/11/2014)
 การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ ของสีแดง (26/11/2014)
 การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ ของสีน้ำเงิน (26/11/2014)
 กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (26/11/2014)
 กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (26/11/2014)
 แผนกอนุบาล นำนักเรียนฝึกซ้อมกีฬา (25/11/2014)
 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 (25/11/2014)
 กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (25/11/2014)
 (เก็บตก) กิจกรรมอาเซียนระดับประถมศึกษา (24/11/2014)
 กิจกรรมอาเซียนระดับประถมศึกษา (24/11/2014)
 คณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ประชุมวางแผนงาน ณ ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ Shop 3 (24/11/2014)
 ประชุมนักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต เพื่อชี้แจงการสมัครและแนวปฏิบัติห้องเรียนโครงการ SSP (24/11/2014)
 บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (24/11/2014)
 ฉีดวัดซีนป้องกันโรคคอตีบ ให้คณะครู เจ้าหน้าที่และพนักงาน (24/11/2014)
 แผนกอนุบาล นำนักเรียนฝึกซ้อมกีฬา สำหรับการแข่งขันกีฬาสี (24/11/2014)
 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี กรีฑาสีภายใน (24/11/2014)
 แผนกอนุบาล นำนักเรียนฝึกซ้อมขบวนพาเหรด สำหรับพิธีเปิดงานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (24/11/2014)
 การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ ของสีแสด (24/11/2014)
 มิสศิริพัฒน์ แก่นจันทร์ พบปะนักเรียนเรื่อง การสร้างแรงจูงใจในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (24/11/2014)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557 (24/11/2014)
 พิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2556 ( ชุดที่ 2 ) (23/11/2014)
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2557 (20/11/2014)
 ประชุมครูแผนกอนุบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557( วาระพิเศษ ) (18/11/2014)
 ประชุมครูแผนกอนุบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (18/11/2014)
 กิจกรรมโลกสวยด้วยมือหนู (น้องอนุบาลทำอาหารผัดผักบุ้ง) (18/11/2014)
 ร่วมแสดงความยินดี กับ ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ในโอกาสจบการศึกษาระดับปริญญาเอก (17/11/2014)
 การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ ของสีม่วง (17/11/2014)
 กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (15/11/2014)
 ศูนย์คอมพิวเตอร์อบรมการตรวจเช็คการให้คะแนนตามเกณฑ์ประเมิน SWIS และ E-Office ปีการศึกษา 2557 (15/11/2014)
 ประชุมประสานงาน ฝ่าย วิชาการ (13/11/2014)
 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ร่วมกับ งานการเรียนการสอน ประชุม workshop การวางแผนการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ (13/11/2014)
 ประชุมประสานงาน ฝ่าย ธุรการ – การเงิน (13/11/2014)
 มิสปริญทิพย์ แสนใจ พบปะนักเรียนเรื่อง การสร้างแรงจูงใจในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (13/11/2014)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115]