Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 5909 อัลบั้ม
 ฝึกซ้อม การเดินขบวนพาเหรดและพิธีเปิดกีฬาสี ( ระดับอนุบาล ) ปีการศึกษา 2559 (22/11/2016)
 กิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 (22/11/2016)
 Provincial Chapter 17-19 November 2016 (18/11/2016)
 PBL M4. Spelling Bee ( 2 ) (18/11/2016)
 PBL M4. Spelling Bee (1) (18/11/2016)
 กิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 (18/11/2016)
 ประมวลภาพกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (17/11/2016)
 ACU ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (ชุดที่ 1) (17/11/2016)
 ACU ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (ชุดที่ 1) (17/11/2016)
 ติวสอบ ม.ขอนแก่น / 9 วิชาสามัญ ยัน O –net ( วันที่ 2 ) (17/11/2016)
 มิสปริญญ์ทิพย์ แสนใจ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ พบปะนักเรียน (17/11/2016)
 กลุ่มสาระศิลปะ ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 (17/11/2016)
 ติวสอบ ม.ขอนแก่น / 9 วิชาสามัญ ยัน O –net (16/11/2016)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11 / 2559 (16/11/2016)
 ฝึกซ้อมฟ้อนรำเพลง อุบลราชธานี ในพิธีแสดงความอาลัย (16/11/2016)
 มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก (16/11/2016)
 ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่จะไปแข่งขันภายนอก (15/11/2016)
 ภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน พบปะคุณครูและนักเรียน (15/11/2016)
  มหาวิทยาลัยราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ( ชุดที่ 3 ) (14/11/2016)
 มหาวิทยาลัยราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ( ชุดที่ 2 ) (14/11/2016)
 มหาวิทยาลัยราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ( ชุดที่ 1 ) (14/11/2016)
 พิธีมิสซา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (10/11/2016)
 บรรยากาศการเรียนการสอน วิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (10/11/2016)
 บรรยากาศการเรียนการสอน วิชาภาษาจีน (10/11/2016)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย จัดกิจกรรม “นับ 1 ให้ถึงพ่อ” (10/11/2016)
 การเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (10/11/2016)
 มิสสุพรรณี ทองสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน พบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (10/11/2016)
 ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองผู้อำนวยการ พบปะคุณครูและนักเรียนหน้าเสาธง (10/11/2016)
 บรรยากาศการเรียนการสอน วิชาภาษาจีน โดยนักศึกษาจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู (07/11/2016)
 นักเรียนระดับชั้น ม.5 นำเสนอ Project ( รอบที่ 1 ) วันที่สอง (07/11/2016)
 ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน( รุ่นที่ 2 ) (07/11/2016)
 กิจกรรม “บ้านสัมพันธ์รัก” ประจำปีการศึกษา 2559 (ชุดที่ 2) (05/11/2016)
 กิจกรรม “บ้านสัมพันธ์รัก” ประจำปีการศึกษา 2559 (ชุดที่ 1) (05/11/2016)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 10 / 2559 (03/11/2016)
 นักเรียนระดับชั้น ม.5 นำเสนอ Project ( รอบที่ 1 ) (03/11/2016)
 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม ( ชุดที่ 1 ) (03/11/2016)
 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม ( ชุดที่ 2 ) (03/11/2016)
 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม ( ชุดที่ 1 ) (03/11/2016)
 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม( ชุดที่ 3 ) (03/11/2016)
 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม( ชุดที่ 2 ) (03/11/2016)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148]