Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4242 อัลบั้ม
 อบรม หัวข้อ “การพัฒนาองค์กร” (27/05/2014)
 บรรยากาศเปิดเรียน ( ชุดที่ 2 ) (15/05/2014)
 อบรมปฏิบัติธรรมครูคาทอลิก (06/05/2014)
 อบรมปฏิบัติธรรมครูพุทธ ประจำปีการศึกษา 2557 (06/05/2014)
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพครั้งที่ 1 (03/05/2014)
 จำหน่ายหนังสือเรียน ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ( วันที่ 2 ) (03/05/2014)
 จำหน่ายหนังสือเรียน ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน (02/05/2014)
 จัดหนังสือตำราเรียนแต่ละแผนก (30/04/2014)
 อบรมหลักสูตรผู้นำศาสนสัมพันธ์ (30/04/2014)
 พิธีลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (29/04/2014)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (28/04/2014)
 บรรยากาศการฝึกซ้อมดนตรี (22/04/2014)
 ทัศนศึกษานักเรียนวงโยธวาทิต (21/04/2014)
 SUMMER (19/04/2014)
 ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (วาระพิเศษ) (19/04/2014)
 ร่วมงานฌาปณกิจศพ (19/04/2014)
 บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ (18/04/2014)
 รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ (18/04/2014)
 พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสอุทิศแด่ภราดาเซราฟิน (18/04/2014)
 พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (18/04/2014)
 สรงน้ำพระ และ รดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ ณ สุนีย์ City Mall (17/04/2014)
 การสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่1,4 (17/04/2014)
 สัปดาห์ที่ 2 ของการเรียน SUMMER (09/04/2014)
 สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา (09/04/2014)
 สัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (08/04/2014)
 บรรยากาศการซ้อมกีฬานักการ (03/04/2014)
 ประชุมคณะอนุกรรมการสารสนเทศ (03/04/2014)
 บรรยากาศค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต (01/04/2014)
 ความสุขในการเรียน Summer ( ชุดที่ 2 ) (01/04/2014)
 ความสุขในการเรียน Summer ( ชุดที่ 1 ) (01/04/2014)
 ร่วมปรึกษาการสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมสนองงานโครงการตามพระราชดำริ ฯ (25/03/2014)
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมครู อาจารย์คาทอลิกฯ (25/03/2014)
 ACU Color Night Concept 2014 ( ชุดที่ 4 ) (24/03/2014)
 ACU Color Night Concept 2014 ( ชุดที่ 3 ) (24/03/2014)
 ACU Color Night Concept 2014 ( ชุดที่ 2 ) (24/03/2014)
 ACU Color Night Concept 2014 ( ชุดที่ 1 ) (24/03/2014)
 Summer Course (24/03/2014)
 ACU Night 2014 วันที่สอง ( บรรยากาศ ) (21/03/2014)
 ACU Night 2014 วันที่สอง ( การแสดง ) ชุดที่ 2 (21/03/2014)
 ACU Night 2014 วันที่สอง ( การแสดง ) ชุดที่ 1 (21/03/2014)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107]