Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 5153 อัลบั้ม
 Christmas Fair 2015 : Loving, Sharing and Caring (25/12/2015)
 ประชุมหัวหน้างานตามโครงสร้างบริหารของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 ประจำเดือนธันวาคม (24/12/2015)
 MERRY X’MAS and HAPPY NEW YEAR 2016นักเรียนระดับอนุบาล (24/12/2015)
 มอบรางวัลหน้าเสาธง (24/12/2015)
 MERRY X’MAS and HAPPY NEW YEAR 2016 ASSUMPTION COLLEGE UBONRATCHATHANI DORMITORY (24/12/2015)
 ประชุมประสานงานครู เดือน ธันวาคม (24/12/2015)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14 / 2558 (24/12/2015)
 "ร่วมงาน Montfort Variety Education" ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (23/12/2015)
 พิธีปิดกีฬาสีแผนกอนุบาล ปีการศึกษา 2558 (23/12/2015)
 บรรยากาศการแข่งกีฬาสี ( ระดับอนุบาล ) ชุดที่ 2 (22/12/2015)
 บรรยากาศการแข่งกีฬาสี ( ระดับอนุบาล ) ชุดที่ 1 (22/12/2015)
 ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ ประจำเดือน ธันวาคม (22/12/2015)
 บรรยากาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (22/12/2015)
 ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้น อ.1-อ.3 ครั้งที่ 2 / 2558 (21/12/2015)
 บรรยากาศช่วงเช้า นักเรียนอนุบาล ACU (21/12/2015)
 ร่วมสนับสนุนปัจจัยและของขวัญ ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ (21/12/2015)
 สามเณรใหญ่สังฆมณฑลอุบลราชธานี เข้าอวยพรคณะภราดา (21/12/2015)
 ร่วมงาน งานคริสต์มาสมารีย์สัมพันธ์ 2015 (20/12/2015)
 คริสต์มาสไนท์ อาเวมารีอา (20/12/2015)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ครั้งที่ 2 / 2558 (18/12/2015)
 พิธีเปิดกีฬาริมโขงเกมส์ ครั้งที่ 13 (18/12/2015)
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 (18/12/2015)
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครูบุคลากร ประจำปี 2558 (18/12/2015)
 ออกกำลังกายคลายหนาว (18/12/2015)
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (17/12/2015)
 หน่วยงานภายนอก เข้าอวยพรและขอพร ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (17/12/2015)
 พิธีปิดค่าย เพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (เก็บตกบรรยากาศ) (17/12/2015)
 บรรยากาศช่วงเช้าของนักเรียน อนุบาล ACU (17/12/2015)
 บรรยากาศเช้าACU ต้อนรับลมหนาวที่มาเยือน (17/12/2015)
 พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส (16/12/2015)
 วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารเยซู (15/12/2015)
 เชิญชวนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในเทศการคริสต์มาสโดยการทำดาวมาประดับหน้าห้องเรียนของตน (14/12/2015)
 ร่วมงานฉลองอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี ฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ (12/12/2015)
 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดค่ายต้นรัก SEASON 8 (11/12/2015)
 พิธีปิดค่าย เพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (ชุดที่ 1) (11/12/2015)
 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เยี่ยมค่าย เพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (09/12/2015)
 พบปะให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนระดับประถม ที่จะไปทัศนศึกษา ประจำประการศึกษา 2558 (09/12/2015)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13 / 2558 (09/12/2015)
 มอบรางวัลหน้าเสาธง (09/12/2015)
 ทัศนศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่3 (09/12/2015)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]