Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 6111 อัลบั้ม
 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (27/02/2017)
 ประชาสัมพันธ์พร้อมอธิบายขั้นตอนการใช้ เครื่องเลือกตั้งที่ถูกวิธี (27/02/2017)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน อ.3 ประจำปีการศึกษา 2559 ( ชุดที่ 2 ) (25/02/2017)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน อ.3 ประจำปีการศึกษา 2559 ( ชุดที่ 1 ) (25/02/2017)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 ( ชุดที่ 1 ) (25/02/2017)
 สอบเข้านักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ( รอบที่ 2 ) (25/02/2017)
 การประกวดโครงงาน กิจกรรม ( PBL ) นักเรียนระดับชั้น ม.5 (25/02/2017)
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.6 รุ่น 5134 ประจำปีการศึกษา 2559 (23/02/2017)
 ฝึกซ้อมพิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (23/02/2017)
 การสอบคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน ( ครั้งที่ 5 ) ปีการศึกษา 2559 (23/02/2017)
 บริการทันตกรรมนักเรียน ระดับชั้นประถม ( วันที่ 2 ) (23/02/2017)
 การประเมินมาตรฐาน FSG ( วันที่สอง ) (23/02/2017)
 ถ่ายรูปหมู่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 รุ่นที่ 24 ปีการศึกษา 2559 (23/02/2017)
 แนะนำพรรคของตนเองและแถลงนโยบาย ของแต่ละพรรค (23/02/2017)
 งาน Thank You Party บุคลากร ปีการศึกษา 2559 (23/02/2017)
 พิธีบายศรีสู่ขวัญ...งานมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2559 ( ชุดที่ 1 ) (23/02/2017)
 บริการทันตกรรมแก่นักเรียน ระดับชั้นประถม (22/02/2017)
 ฝึกซ้อมพิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (22/02/2017)
 การประเมินมาตรฐาน FSG ( วันแรก ) (22/02/2017)
 งานมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2559 (22/02/2017)
 บรรยากาศก่อนเริ่มงาน ACU Night 2017 ( ชุดที่ 2 ) (21/02/2017)
 บรรยากาศก่อนเริ่มงาน ACU Night 2017 (21/02/2017)
 แนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ (21/02/2017)
 ฝึกซ้อมพิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2559 (21/02/2017)
 พิธีมิสซาปิดภาคเรียนที่ 2/2559 (21/02/2017)
 กิจกรรมอัสสัมชัญปันน้ำใจพี่ช่วยน้อง ( ชุดที่ 2 ) กิจกรรมตามฐาน (20/02/2017)
 กิจกรรมอัสสัมชัญปันน้ำใจพี่ช่วยน้อง ( ชุดที่ 1 ) (20/02/2017)
 พิธีเปิด ACU Night 2017 งานราตรีสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ( วันแรก ) (19/02/2017)
 ร่วมส่งความสุขเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (16/02/2017)
 ประชุมประสานงานปัจฉิมนิเทศและรับวุฒิบัตร ม.6 (16/02/2017)
 การฝึกซ้อมใหญ่ การแสดงงาน ACU Night 2017 (16/02/2017)
 การอบรมสัมมนาเรื่อง การจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต ในศตวรรษที่ 21 (15/02/2017)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16 / 2560 (15/02/2017)
 งานวันนักบวช – พระสงฆ์ สังฆมณฑลอุบลราชธานี “ ศิษย์พระคริสต์ ” เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ (12/02/2017)
 ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา (10/02/2017)
 ติดตามการดำเนิน Project ในกิจกรรม PBL ของนักเรียนระดับชั้น ม.5 (10/02/2017)
 ประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560 ( ฝ่ายบริหารทั่วไป ) (09/02/2017)
 ประชุมสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 (09/02/2017)
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม (09/02/2017)
 แสดงความยินดีกับบุคลากร และ มอบรางวัล กิจกรรม (PBL) M.4 (09/02/2017)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153]