Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 5207 อัลบั้ม
 บรรยากาศออกกำลังกายยามเช้า นักเรียน ACU (22/01/2016)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ( วาระพิเศษ ) (21/01/2016)
 ประชุมคณะกรรมการงานลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษา (21/01/2016)
 การประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ( FSG ) (21/01/2016)
 การประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ( FSG ) (21/01/2016)
 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (YAMOROBOCON 2016 Special) (20/01/2016)
 การประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ( FSG ) (20/01/2016)
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (19/01/2016)
 เยี่ยมค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (19/01/2016)
 ( แข่งชักเย่อ ชุดที่ 2 ) กีฬาสีกรีฑาสีภายใน ประจำปี การศึกษา 2558 (18/01/2016)
 ( แข่งชักเย่อ ชุดที่ 1 ) กีฬาสีกรีฑาสีภายใน ประจำปี การศึกษา 2558 (18/01/2016)
 ( แข่งกระโดดสูง - ทุ่มไกล ) กีฬาสีกรีฑาสีภายใน ประจำปี การศึกษา 2558 (18/01/2016)
 ( แข่งกีฬาครูไทย vs ครูต่างชาติ ) กีฬาสีกรีฑาสีภายใน ประจำปี การศึกษา 2558 (18/01/2016)
 ( แข่งกรีฑา ) กีฬาสีกรีฑาสีภายใน ประจำปี การศึกษา 2558 (18/01/2016)
 ( แข่งลีลาศ ) กีฬาสีกรีฑาสีภายใน ประจำปี การศึกษา 2558 (18/01/2016)
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมารีย์นิรมล (18/01/2016)
 การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 ชุดที่ 2 (16/01/2016)
 การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 ชุดที่ 1 (16/01/2016)
 ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559 (16/01/2016)
  “ACU BIC Friday Market” ตลาดนัดนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (16/01/2016)
 บรรยากาศวันคริสต์มาส 2015 ( ชุดที่ 3 ) (15/01/2016)
 บรรยากาศวันคริสต์มาส 2015 ( ชุดที่ 2 ) (15/01/2016)
 บรรยากาศวันคริสต์มาส 2015 ( ชุดที่ 1 ) (15/01/2016)
 สอบวัดคุณภาพ (สอบ FSG / สอบ FSGST) (15/01/2016)
 รับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2558 ในรอบที่ 3(ระดับประเทศ) ชุดที่ 5 (14/01/2016)
 รับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2558 ในรอบที่ 3(ระดับประเทศ) ชุดที่ 4 (14/01/2016)
 รับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2558 ในรอบที่ 3(ระดับประเทศ) ชุดที่ 3 (14/01/2016)
 รับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2558 ในรอบที่ 3(ระดับประเทศ) ชุดที่ 2 (14/01/2016)
 รับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2558 ในรอบที่ 3(ระดับประเทศ) ชุดที่ 1 (14/01/2016)
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ (12/01/2016)
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (11/01/2016)
 พิธีมิสซาโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ 2559 (09/01/2016)
 ACU BIC Friday Market ชุดที่ 3 (09/01/2016)
 ACU BIC Friday Market ชุดที่ 2 (09/01/2016)
 ACU BIC Friday Market ชุดที่ 1 (09/01/2016)
 กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2559 (ชุดที่ 4) (09/01/2016)
 กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2559 (ชุดที่ 2) (09/01/2016)
 กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2559 (ชุดที่ 3) (09/01/2016)
 กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2559 (ชุดที่ 1) (09/01/2016)
 สวัสดีปีใหม่คณะภราดา (09/01/2016)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]