Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 6017 อัลบั้ม
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เตรียมความพร้อม กิจกรรม PBL (25/01/2017)
 เยี่ยมค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (25/01/2017)
 มิสศิริอร ทองอ้ม พบปะนักเรียนหน้าเสาธงเรื่อง การเตรียมตัวสอบ (25/01/2017)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14 / 2559 (25/01/2017)
 ฝ่ายวิชาการ ทำการสอบคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน ( ครั้งที่ 4 ) (23/01/2017)
 ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี (23/01/2017)
 สอบเข้านักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ( รอบที่ 1 ) (23/01/2017)
 กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-ป.3 ( ชุดที่ 1 ) (20/01/2017)
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 – ป.6 ( ชุดที่ 1 ) (20/01/2017)
 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 และ ลูกเสือวิสามัญ ม.4 - 5 ( ชุดที่ 4 ) (20/01/2017)
 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 และ ลูกเสือวิสามัญ ม.4 - 5 ( ชุดที่ 3 ) (20/01/2017)
 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 และ ลูกเสือวิสามัญ ม.4 - 5 ( ชุดที่ 2 ) (20/01/2017)
 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 และ ลูกเสือวิสามัญ ม.4 - 5 ( ชุดที่ 1 ) (20/01/2017)
 ร่วมส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ และ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 (17/01/2017)
 สวัสดีปีใหม่ คณะภราดา (17/01/2017)
 ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2559 (17/01/2017)
 แนะแนว นักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 (17/01/2017)
 ทำบุญตักบาตร เนื่องใน วันขึ้นปีใหม่และ วันเด็กแห่งชาติ (ชุดที่2) (13/01/2017)
 ทำบุญตักบาตร เนื่องใน วันขึ้นปีใหม่และ วันเด็กแห่งชาติ (ชุดที่1) (13/01/2017)
 สวัสดีปีใหม่ บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด (12/01/2017)
 พิธีมิสซา...โอกาสวันขึ้นปีใหม่ และ วันเด็กแห่งชาติ 2560 (12/01/2017)
 มอบรางวัลหน้าเสาธง (12/01/2017)
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ (11/01/2017)
 กิจกรรมรณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อค (11/01/2017)
 บรรยากาศการเรียนการสอน ห้องโครงการ EBP ( ระดับชั้นประถมศึกษา ) (10/01/2017)
 สอบ FSG / สอบ FSGST ( วันสุดท้าย ) (10/01/2017)
 มิสปริญญ์ทิพย์ แสนใจ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ พบปะนักเรียนหน้าเสาธง (10/01/2017)
 (สอบ FSG / สอบ FSGST) นักเรียนระดับชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3 (09/01/2017)
 กิจกรรมหน้าเสาธง ( ระดับชั้นอนุบาล ACU ) (09/01/2017)
 กิจกรรมหน้าเสาธง (09/01/2017)
 ติวเตรียมสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ( วิชาคณิตศาสตร์ ) (06/01/2017)
 ประชุมวิชาการ แผนกปรถม (06/01/2017)
 สวัสดีและอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2560 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (06/01/2017)
 มอบรางวัลบัตรคริสต์มาส ประจำปี 2559 (05/01/2017)
 ติวเตรียมสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ( วิชาภาษาอังกฤษ) (05/01/2017)
 กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู ประจำปี 2559 ( ชุดที่ 2 ) (05/01/2017)
 กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู ประจำปี 2559 ( ชุดที่ 1 ) (05/01/2017)
 บรรยากาศหลังการสอบ วันสุดท้าย (29/12/2016)
 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ( ระดับ ประถม และ ม.ปลาย ) วันสุดท้าย (29/12/2016)
 ประชุมประสานงานครูประจำเดือน ธันวาคม (29/12/2016)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151]