Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 3964 อัลบั้ม
 โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 4 ( ระดับ ม.ปลาย ) ชุดที่ 1 (08/07/2013)
 พิธีเปิด สัปดาห์นักบุญหลุยส์ (08/07/2013)
 อบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 (05/07/2013)
 อบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หน้าเสาธง (05/07/2013)
 ประชุมครูระดับมัธยมต้น ครั้งที่ 2/2556 (05/07/2013)
 กิจกรรมป้องกันยุงลายระดับประถม (05/07/2013)
  ประชุมโบว์ลิ่ง (05/07/2013)
  ตรวจกระเป๋านักเรียน (05/07/2013)
 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนสมาพันธ์เด็กและเยาวชน (03/07/2013)
 นักเรียนระดับประถมแสดงละครให้น้องระดับอนุบาลชมเพื่อรณรงค์การป้องกันและการกำจัดยุงลาย ที่แผนกอนุบาล (03/07/2013)
  บริจาคโลหิต (02/07/2013)
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (02/07/2013)
 ฉีดพ่นสารเคมี กำจัดยุงลาย (02/07/2013)
 ประชุมผู้ปกครอง ( อนุบาล ) (02/07/2013)
 ประชุมครูประจำเดือน มิถุนายน (02/07/2013)
 มิสศิริอร พบปะนักเรียน (02/07/2013)
 ม.ต้น ตรวจกระเป๋านักเรียน (02/07/2013)
 ประชุมครูคาทอลิก ( กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ) (02/07/2013)
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2 (02/07/2013)
 กิจกรรม สุนทรภู่ ( อนุบาล ) (02/07/2013)
 ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันพิษภัยของยาเสพติด (02/07/2013)
  มอบคอมพิวเตอร์ (02/07/2013)
 ตรวจคุณภาพโรงอาหาร (02/07/2013)
 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมพิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 (01/07/2013)
 ประชุมครูแผนกอนุบาล ครั้งที่ 4/2556 (30/06/2013)
 วันสดุดีสุนทรภู่ (26/06/2013)
 บริษัทไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (25/06/2013)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3_ 2556 (25/06/2013)
 ติดตามประเมินผลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet (25/06/2013)
 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัย ประจำปีการศึกษา 2556 (25/06/2013)
 ประชุมครูคาทอลิค (25/06/2013)
 ภราดาประวัติ สุทธินนท์ ร่วมพิธีณาปนกิจศพคุณพ่อของมิสนิตยา ไชยจันทร์ (24/06/2013)
 การตรวจนับจำนวนนักเรียนขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี โครงการอาหารกลางวันอาหารเสริมนม ประจำปีการศึกษา 2556 (21/06/2013)
 บรรยากาศการเรียนลูกเสือ (21/06/2013)
 ให้ความรู้การป้องกันไข้เลือดออก (21/06/2013)
 ฝึกระเบียบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (21/06/2013)
 ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 3 / 2556 (21/06/2013)
 ซ้อมรำ เตรียมงานแห่งเทียนเข้าพรรษา (21/06/2013)
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ครั้งที่ 3/2556 (21/06/2013)
 เรียนการซ่อมแซมเสื้อผ้า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (21/06/2013)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100]