Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 5610 อัลบั้ม
 กิจกรรมหน้าเสาธง (27/07/2016)
  ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2559 (27/07/2016)
 ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย (26/07/2016)
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2559 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ) (26/07/2016)
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559 (25/07/2016)
 ประเมินจุดเน้นทั้ง 4 ด้าน ครั้งที่ 1/2559 ระดับชั้น อ.1 - อ.3 (25/07/2016)
 พบปะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประจำเดือนกรกฏาคม (25/07/2016)
 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา (23/07/2016)
 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับอนุบาล ภาคเรียนที่ 1/2559 (22/07/2016)
 งาน “รักษ์ภาษาไทย ร่วมใจสืบสานภูมิปัญญา” (22/07/2016)
 ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2559 (22/07/2016)
 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน” (22/07/2016)
 มอบเงินช่วยเหลือและแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา มิสกัญญาณัช กฤตยพงศธร (22/07/2016)
 กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (22/07/2016)
 การแข่งขันคัดลายมือ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2559 ระดับชั้น ป.1 - ป.3 (22/07/2016)
 กิจกรรมหน้าเสาธง (22/07/2016)
 สัมมนา “ Professional Wedding Photography ” ( ชุดที่ 2 ) (21/07/2016)
 สัมมนา “ Professional Wedding Photography ” ( ชุดที่ 1 ) (21/07/2016)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 4 / 2559 (21/07/2016)
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ / วิทยบริการ ครั้งที่ 3/2559 (21/07/2016)
 กิจกรรมหน้าเสาธง (21/07/2016)
  ACU ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลฯ ปี 2559 (ชุดที่ 2) (21/07/2016)
 กิจกรรมพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (21/07/2016)
 ACU ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลฯ ปี 2559 (ชุดที่ 1) (21/07/2016)
 พิธีมิสซาสดุดีนักบุญหลุยส์ (15/07/2016)
 นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์บุญหลุยส์ (15/07/2016)
 พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ประจำปี 2559 (15/07/2016)
 คณะภราดา คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมแสดงความเสียใจ ในการจากไปของ ด.ช.ทีปกร กรรณกานนท์ (15/07/2016)
 บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559 (13/07/2016)
 บรรยากาศการเรียนการสอน นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา (13/07/2016)
 กิจกรรมหน้าเสาธง เช้าวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2559 (13/07/2016)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 / 2559 (13/07/2016)
 ประชุมคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2559 (11/07/2016)
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ครั้งที่ 3 / 2559 (11/07/2016)
 พิธีเปิดงานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (11/07/2016)
 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( ชุดที่ 2 ) (09/07/2016)
 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( ชุดที่ 1 ) (09/07/2016)
 “ACU BIC Friday Market” (08/07/2016)
 กิจกรรมการทำบุญประจำปี...แผนกอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ( ชุดที่ 2 ) (08/07/2016)
 กิจกรรมการทำบุญประจำปี...แผนกอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ( ชุดที่ 1 ) (08/07/2016)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141]