Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4124 อัลบั้ม
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับ ประถม (04/11/2013)
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับ ม.ปลาย (04/11/2013)
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับ ม.ต้น (04/11/2013)
 วอลเล่ย์บอลหญิง ( สีแดง VS สีแสด ) (04/11/2013)
 ประชุมคณะอนุกรรมการสาระสนเทศ ครั้งที่ 4 / 2556 (04/11/2013)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8_2556 (04/11/2013)
 ทีมงานซีรี่ HorMones มาคัดตัวนักแสดงที่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลฯ (04/11/2013)
 ประชุมแม่บ้านแผนกอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2556 (02/11/2013)
 กิจกรรมการทำอาหารผัดผักบุ้ง( Stir fried morning glory) (01/11/2013)
 ประชุมครูแผนกอนุบาลครั้งที่ 3/2556 (01/11/2013)
 ประชุมครูแผนกอนุบาลประจำเดือนตุลาคม 2556 (31/10/2013)
 มอบข้าวสาร เพื่อสวัสดิการพนักงาน (29/10/2013)
 พบปะนักเรียน (29/10/2013)
 วอลเล่ย์บอลหญิง ( สีแดง VS สีแสด ) (29/10/2013)
 งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา (28/10/2013)
 ประชุมครู เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2556 (28/10/2013)
 สัมภาษณ์ครูใหม่ (28/10/2013)
 ประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (28/10/2013)
 การแข่งกีฬาครูในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ( ชุดที่ 3 ) (22/10/2013)
 การแข่งกีฬาครูในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ( ชุดที่ 2 ) (22/10/2013)
 การแข่งกีฬาครูในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ( ชุดที่ 1 ) (22/10/2013)
 เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับสายชั้น ป.1 ( วันที่ 2 ) (11/10/2013)
 เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับสายชั้น ป.1 (11/10/2013)
 บรรยากาศการซ้อมกีฬาครู (10/10/2013)
 อบรมเชิ่งปฎิบัติการ เรื่อง "การวัดผลประเมินผลและเทคนิคการออกข้อสอบ " วันที่ 2 (10/10/2013)
 อบรมเชิ่งปฎิบัติการ เรื่อง "การวัดผลประเมินผลและเทคนิคการออกข้อสอบ " (07/10/2013)
 ค่ายทักษะทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 (วันที่สอง) (06/10/2013)
 ค่ายทักษะทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 (วันแรก) (05/10/2013)
 คุณครูร่วมสวดสายประคำที่บ้านมิสบุญมี วงษ์สิทธิ์ (04/10/2013)
 ประชุมครูคาทอลิกประจำเดือนกันยายน 2556 (01/10/2013)
 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี (30/09/2013)
 ประชุมครูประจำเดือนกันยายน (30/09/2013)
 ประชุมครูแผนกอนุบาลประจำเดือนกันยายน 2556 (27/09/2013)
 กิจกรรมอาเซียนระดับอนุบาล (27/09/2013)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2556 ( ระดับ ม.ต้น ) (27/09/2013)
 บรรยากาศการเตรียมสื่อกิจกรรมปฐมวัยเรียนรู้สู่อาเซี่ยน 2013 (26/09/2013)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2556 ( ระดับ ประถม ) (26/09/2013)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2556 ( ระดับ ม.ปลาย ) (24/09/2013)
 ประชุมหัวหน้าฝ่าย/รองหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (24/09/2013)
 การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน vdo conference ครั้งที่ 3/2556 (23/09/2013)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104]