Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4614 อัลบั้ม
 บรรยากาศการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดคุณภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 (09/01/2015)
 ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ และจักรยาน จากการร่วมสนุกลุ้นรับโชคกับบัตร Christmas Fair 2014 (08/01/2015)
 Christmas Night นักเรียนประจำ ประจำปี 2557 ( ชุดที่ 2 ) (08/01/2015)
 คณะผู้บริหารตัวแทนคณะครูเดินทางไปโรงเรียนบ้านโหง่นขาม เพื่อจัดเตรียมงานที่จะนำเสนอโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (08/01/2015)
 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านโหง่นขาม (07/01/2015)
 Christmas Night นักเรียนประจำ ประจำปี 2557 ( ชุดที่ 1 ) (26/12/2014)
 ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับ ม.1 และ ม.4 ที่โรงเรียนมารีย์นิรมล (23/12/2014)
 สวัสดีปีใหม่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (23/12/2014)
 ประชุมตัวแทนผู้ปกครองช่วงชั้น ( วาระพิเศษ ) (23/12/2014)
 การแข่งขันทักษะภายนอก กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับภูมิภาค (22/12/2014)
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 - 3 (วันปิดกอง) (22/12/2014)
 Merry Christmas & Happy New Year 2015 (22/12/2014)
 สวัสดีปีใหม่หน่วยงานและองค์กร (22/12/2014)
 English Fun Camp 2014 ( ชุดที่ 2 ) (22/12/2014)
 English Fun Camp 2014 ( ชุดที่ 1 ) (22/12/2014)
 ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ นายทนง ทองหิน (บิดา) ม.ศุภทิน ทองหิน (22/12/2014)
 ประชุมผู้แทนผู้ปกครอง ระดับชั้นบริบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 (22/12/2014)
 ฉีดวัดซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และโปลิโอให้กับนักเรียน ป. 1 และ ป. 6 (22/12/2014)
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 - 3 (วันที่สอง) (19/12/2014)
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 - 3 (วันแรก) (19/12/2014)
 คณะครูแผนก EBP เตรียมความพร้อมนักเรียนที่จะไปกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Fun Camp 2014 (19/12/2014)
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ (18/12/2014)
 ประชุมชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกแผนงานโครงการและกิจกรรม ลงในระบบ SWIS (18/12/2014)
 ( เก็บตก ) กีฬาสีอนุบาล (18/12/2014)
 ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับ ม.1 ที่โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง (17/12/2014)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16 / 2557 (17/12/2014)
 ( เก็บตก ) พิธีเปิดเทศกาลคริสต์มาสของโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (16/12/2014)
 วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร (16/12/2014)
 กีฬาสีแผนกอนุบาล ( บรรยากาศการแข่งขัน ชุดที่ 2 ) (15/12/2014)
 กีฬาสีแผนกอนุบาล ( บรรยากาศการแข่งขัน ชุดที่ 1 ) (15/12/2014)
 กิจกรรมกีฬาสีแผนกอนุบาล (15/12/2014)
 สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร เข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (15/12/2014)
 กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ป.๑ – ป.๓ (11/12/2014)
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 ณ อ.งาว จ.ลำปาง (11/12/2014)
 พิธีเปิดและถวายอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี (11/12/2014)
 ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ วางพานพุ่มเงินพุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร (08/12/2014)
 พิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ (08/12/2014)
 พิธีทำบุญตักบาตร ไหว้พระรับศิล (08/12/2014)
 บรรยากาศการมอบรางวัลให้กับนักกีฬา (03/12/2014)
 กีฬาสี ภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ( กีฬาวอลเล่บอล ) (03/12/2014)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]