Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4185 อัลบั้ม
 ต้อนรับเทศกาลส่งความสุข (03/12/2013)
 ประชุมครูประจำเดือน พฤศจิกายน (02/12/2013)
 ประชุมครูหอพัก (02/12/2013)
 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (02/12/2013)
 มอบรางวัล การแข่งขันประกวดโลโก้โรงเรียน (02/12/2013)
 ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (02/12/2013)
 การฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัย แผนกอนุบาล (02/12/2013)
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ (02/12/2013)
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (02/12/2013)
 พิธีมอบรางวัลประกวดสื่อการสอนบน Tablet ระดับประเทศ (01/12/2013)
  เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ชั้นป.4-ป.6 (28/11/2013)
 เดินทางไกลลูกเสือสารอง(ชั้น ป.1-ป.3) (28/11/2013)
 ประชุมนักเรียนระดับ ม.ปลาย (28/11/2013)
 กีฬาสี ฟุตซอลชาย สีแดง vs สีแสด (28/11/2013)
 พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (28/11/2013)
 รับการตรวจจากคณะกรรมการประเมินตัวชีวัดตามการประเมินคุณภาพรอบที่สาม ( สมศ. ) (28/11/2013)
 พิธีบวชสังฆานุกร (28/11/2013)
 พีธีมิสซา ฉลองปีแห่งความเชื่อ (28/11/2013)
 พิธีแห่พระคัมภีร์ (28/11/2013)
 การคัดเลือกสอบโครงการช้างเผือก (28/11/2013)
 ประชุมตัวแทนผู้ปกครองช่วงชั้นอนุบาล ครั้งที่ 3/2556 (27/11/2013)
 คณะครูอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ มาศึกษาดูงาน (27/11/2013)
 ประชุมครูแผนกประถม (27/11/2013)
 ประชุมตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล (27/11/2013)
 พิธิปิดกอง ( เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.4 -5 ) (27/11/2013)
 กิจกรรมรอบกองไฟ ( เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.4- 5 ) (27/11/2013)
 กิจกรรมงานวัด ( เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.4- 5 ) (26/11/2013)
 Paint "Father Day" Primary 1 (26/11/2013)
 เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.4- 5 (26/11/2013)
 กีฬาสี ฟุตซอลหญิง (26/11/2013)
 ประชุมครูระดับประถม (26/11/2013)
 พบปะนักศึกษาวิชาทหาร (26/11/2013)
 การเดินแถวด้วยความเป็นระเบียบ (26/11/2013)
 กีฬาสี ฟุตบอลหญิง สีส้ม vs สีม่วง (18/11/2013)
 การประชุมครูแผนกประถม (18/11/2013)
 เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1-3 (18/11/2013)
 บันทึกเทปถวายพระพรวันพ่อ (16/11/2013)
 ACU Teachers' Seminar (16/11/2013)
 บรรยากาศการเข้าค่ายต้นรักษ์ season7 (15/11/2013)
 นักเรียนระดับอนุบาลร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทงในเทศกาลวัยลอยประทง (15/11/2013)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105]