Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4701 อัลบั้ม
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 รุ่นที่ 22 ( เก็บตกบรรยากาศ ) (02/03/2015)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2557 (02/03/2015)
 ถ่ายรูปหมู่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 รุ่นที่ 22 ปีการศึกษา 2557 (02/03/2015)
 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (National Software Contest : NSC 2015) (27/02/2015)
 การแสดงพิธีเปิด ACU Night 2015 (26/02/2015)
 ตรวจกระเป๋านักเรียน ม.ปลาย (26/02/2015)
 มอบรางวัลหน้าเสาธง (26/02/2015)
 กิจกรรมช่วงเช้าของนักเรียนอนุบาล ACU (25/02/2015)
 บริการทันตกรรมแก่นักเรียน ระดับชั้นประถม (25/02/2015)
 แผนกอนุบาลทำการซ้อม พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 (25/02/2015)
 การสอบอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.5 (24/02/2015)
 งานมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2557 (23/02/2015)
 การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (21/02/2015)
 การแข่งขันกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ และ การแข่งขันกิจกรรมงานไม้ ระดับประถม (21/02/2015)
 พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 2557 (20/02/2015)
 ประชุมครูผู้เข้าร่วมโครงการสอน SSP (Science Special Program) (20/02/2015)
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ (19/02/2015)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 20 / 2557 (19/02/2015)
 บรรยากาศการร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (19/02/2015)
 ถ่ายรูปรุ่นนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 รุ่น 4932 (19/02/2015)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ( รุ่น 4932 ) (18/02/2015)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ( พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่ ) (18/02/2015)
 พิธีบายศรีสู่ขวัญ งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (16/02/2015)
 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 รุ่น 4932 ประจำปีการศึกษา 2557 (16/02/2015)
 พิธีเปิดงาน ACU Night 2015 (16/02/2015)
 พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี (13/02/2015)
 บรรยากาศการซ้อมการแสดง ACU Night 2015 (12/02/2015)
 พิธีมอบโล่ เกียรติบัตรผู้บริหารและครูดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี (11/02/2015)
  Paint "Parts of a computer" Primary 1 (10/02/2015)
 กิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 (09/02/2015)
 ติวนักเรียนระดับชั้น ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ O - net ( วิชาสังคมศึกษา ) (06/02/2015)
 กิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ (การร้อยลูกปัดรูปดาว) (06/02/2015)
 ติวนักเรียนระดับชั้น ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ O - net ( วิชาคณิตศาสตร์ ) (06/02/2015)
 ตรวจกระเป๋านักเรียน (06/02/2015)
 สัมผัสอาชีพ ระดับ ม.3 (06/02/2015)
 ทัศนศึกษาระดับอนุบาล 1 - 3 (05/02/2015)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 19 / 2557 และพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2558 (04/02/2015)
 ติวเข้มโค้งสุดท้ายเตรียมสอบ O- NET ม.6 ( วิชาภาษาอังกฤษ ) (04/02/2015)
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ซ้อมการแสดง ACU Night 2015 (04/02/2015)
 มอบรางวัลหน้าเสาธง (04/02/2015)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118]