Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 5300 อัลบั้ม
 อบรมพัฒนาด้านโภชนาการของโรงเรียน (07/03/2016)
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2559 (07/03/2016)
 Summer Course 2016 ระดับชั้นอนุบาล (03/03/2016)
 ACU ACADEMIC SSP CAMP 2016 (วันแรก) (03/03/2016)
 ประชุมเตรียมความพร้อม ทัศนศึกษา จ.ภูเก็ต (03/03/2016)
 ประชุมคณะกรรมการ เตรียมงาน คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ACU (03/03/2016)
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 8/2558 (02/03/2016)
 Summer Course 2016 ระดับชั้นอนุบาล (01/03/2016)
 ประชุมครู ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (01/03/2016)
 ทำบุญเลี้ยงพระปิดปีการศึกษา 2558 (29/02/2016)
 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เป็นสนามสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 (29/02/2016)
 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 (29/02/2016)
  มอบรางวัลการประกวดโครงงาน กิจกรรม Project Based Learning (PBL) (29/02/2016)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้นประถมและมัธยมปลาย (วันสุดท้าย) (26/02/2016)
 มอบรางวัลให้กับนักเรียนจากการสอบ คิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน (26/02/2016)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ( ระดับชั้นประถมศึกษา ) (25/02/2016)
 อบรมนักเรียน ระดับชั้น ม.3 เรื่องการสอบ O – NET (25/02/2016)
 มอบรางวัลให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการสอบคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน ปีการศึกษา 2558 (25/02/2016)
 พนักงานซ้อมกีฬา (25/02/2016)
  การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (National Software Contest : NSC 2016) (25/02/2016)
 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี และโรงเรียนบ้านหนองแสง (25/02/2016)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ระดับชั้น ม.6 (ชุดที่6) (24/02/2016)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (24/02/2016)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ระดับชั้น ม.6 (ชุดที่5) (23/02/2016)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ระดับชั้น ม.6 (ชุดที่4) (23/02/2016)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ระดับชั้น ม.6 (ชุดที่3) (23/02/2016)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้นอนุบาล (23/02/2016)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (23/02/2016)
 สอบเข้านักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ( รอบที่ 2 ) (21/02/2016)
 การประกวดโครงงาน กิจกรรม (PBL) นักเรียนระดับชั้น ม.5 (21/02/2016)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 ( ชุดที่ 4 ) (21/02/2016)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 ( ชุดที่ 3 ) (21/02/2016)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 ( ชุดที่ 2 ) (21/02/2016)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 ( ชุดที่ 1 ) (21/02/2016)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ระดับชั้น ม.6 (ชุดที่2) (21/02/2016)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ระดับชั้น ม.6 (ชุดที่1) (21/02/2016)
 ติวเตรียมสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้น ม. 3 ( วิชาภาษาไทย ) (21/02/2016)
 พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 2558 (21/02/2016)
 นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (21/02/2016)
 งานฉลองวันนักบวช - พระสงฆ์ ระดับสังฆมณฑลอุบลราชธานี (21/02/2016)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]