Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4965 อัลบั้ม
 พิธีลงนามสัญญา การเช่าใช้งานอินเตอร์เน็ตชนิดช่องสัญญาณความเร็วถาวร Internet Leased Line ประจำปี 2558 (01/09/2015)
 มอบรางวัลหน้าเสาธง (01/09/2015)
 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้ง 6 (ระดับประถมศึกษา ) (01/09/2015)
 ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อม รับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยม (31/08/2015)
 บรรยากาศการเรียนการสอน ACU (31/08/2015)
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 1/2558 (31/08/2015)
 ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2558 (28/08/2015)
 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา มหกรรมกีฬา นักเรียนนักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 (28/08/2015)
 ฌาปนกิจศพ ดาบตำรวจ สุรศักดิ์ สมรูป (บิดา) ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลฯ (28/08/2015)
 มอบรางวัลหน้าเสาธง (28/08/2015)
 ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียน ครั้งที่ 2 / 2558 (26/08/2015)
 บรรยากาศการเรียนการสอนศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ (26/08/2015)
 ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งที่ 6 (ระดับประถมศึกษา) (26/08/2015)
 โบว์ลิ่งการกุศล ครั้ง 6 (ระดับ ม.ปลาย) ชุดที่ 2 (25/08/2015)
 การสัมมนาเรื่องบรรณารักษ์ยุคไอที (25/08/2015)
 ภราดา ดร.ระวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะนักเรียนหน้าเสาธง (25/08/2015)
 โบว์ลิ่งการกุศล ครั้ง 6 (ระดับ ม.ปลาย) ชุดที่ 1 (24/08/2015)
 ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย (24/08/2015)
 ประชุมพนักงานฝ่ายบริการ (24/08/2015)
 ประชุมบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีที่เข้าทำงานใหม่ (24/08/2015)
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2558 (21/08/2015)
 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (21/08/2015)
 มิสภาวิดา วงศ์กันทรากร พบปะนักเรียนหน้าเสาธง (20/08/2015)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2558 (19/08/2015)
 พิธีปลงศพ คุณพ่อยอห์น ยุรนันท์ พันธ์วิไล พระสงฆ์สังฆมณฑลอุบลราชธานี (19/08/2015)
 ประชุมงานวิจัย ครั้งที่ 1/2558 (19/08/2015)
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทำการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายอาคารเรียนใหม่ (19/08/2015)
 แข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ในหัวข้อ " 60 พรรษา เจ้าฟ้านักพัฒนาการศึกษาและวิทยาศาสตร์" (19/08/2015)
 การแข่งขันตอบปัญหาไอที (IT Quiz show) ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (19/08/2015)
 ฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (18/08/2015)
 กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง" (18/08/2015)
 ประชุมนักเรียนหอพักชาย (18/08/2015)
 มิสกนกภรณ์ พวงสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกอนุบาลพบปะนักเรียน (18/08/2015)
 บรรยากาศการสอนเสริม (17/08/2015)
 ร่วมแสดงความอาลัยในการจากไปของ คุณพ่อยอห์น ยุรนันท์ พันธ์วิไล (17/08/2015)
 อบรม สัมมนา “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน” (17/08/2015)
 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ เข้าร่วมกิจกรรม “มูลมังเมืองอุบล” ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 7 (17/08/2015)
 ประชุมนักเรียนหอพักหญิง (17/08/2015)
 พิธีมิสซาฉลองนามอัสสัมชัญ โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (14/08/2015)
 พิธีฉลองนามอัสสัมชัญ โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (14/08/2015)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125]