Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 5709 อัลบั้ม
 การแข่งขันฟุตบอล (ชุดที่ 1) (29/08/2016)
 การแข่งขันบาสเกตบอล (ชุดที่ 2) (29/08/2016)
 การแข่งขันบาสเกตบอล (ชุดที่ 1) (29/08/2016)
 การแข่งขันเปตอง (29/08/2016)
 การแข่งขันตะกร้อ (29/08/2016)
 การแข่งขัน...กิจกรรมเข้าจังหวะ (29/08/2016)
 ขบวนพาเหรด ของแต่ละคณะสี (29/08/2016)
 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2559 (29/08/2016)
 บรรยากาศ การเดินขบวนพิธีเปิด...กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2559 (29/08/2016)
 โครงการ”ปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงาน ปีที่ 4” (24/08/2016)
 การซ้อมขบวนพิธีเปิด กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2559 (24/08/2016)
 การเตรียมตัวสำหรับกิจกรรม กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2559 (24/08/2016)
 บรรยากาศการฝึก นศท. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (24/08/2016)
  ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (23/08/2016)
 บรรยากาศการเรียนการสอน วิชาภาษาจีน (23/08/2016)
 ประชุมเตรียมงานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (23/08/2016)
 ประชุมผู้ปกครอง (ชุดที่ 2 ) (22/08/2016)
 ประชุมผู้ปกครอง (ชุดที่ 1 ) (22/08/2016)
 บรรยากาศ สอบการอ่าน / การเขียน ครั้งที่ 2 (ชุดที่ 1) (22/08/2016)
 บรรยากาศ สอบการอ่าน / การเขียน ครั้งที่ 2 (ชุดที่ 1) (22/08/2016)
 กิจกรรมหน้าเสาธง (22/08/2016)
 การประชุม "การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี” (22/08/2016)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (22/08/2016)
 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ (19/08/2016)
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ / วิทยบริการ ครั้งที่ 4/2559 (19/08/2016)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 6 / 2559 (18/08/2016)
 ร่วมสัมภาษณ์ หัวข้อ “ความภูมิใจของโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี" (18/08/2016)
 พิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปี 2559 (17/08/2016)
 อบรมโครงการโรงเรียนลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง ปีที่ 2 (17/08/2016)
 อบรมโครงการโรงเรียนลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง ปีที่ 2 (17/08/2016)
 กิจกรรม สเต็ดเล่อร์ ชวนน้องมา รัก(ษ์) สิ่งแวดล้อมกันเถอะปีที่ 4 (17/08/2016)
 การประชุมและสัมมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (17/08/2016)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 / 2559 (17/08/2016)
 กิจกรรมหน้าเสาธง (17/08/2016)
 วางพวงหรีด ในการจากไปของนางสมบูรณ์ เพ็นทา มารดาของมิสพรนิภา (16/08/2016)
 มิสศิริอร ทองอ้ม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พบปะนักเรียนหน้าเสาธงเรื่อง ความสามัคคี (16/08/2016)
 งานเลี้ยงขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ในโอกาสร่วมพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน (16/08/2016)
 พิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2558 (ชุดที่ 3 ) (16/08/2016)
 พิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2558 (ชุดที่ 2 ) (16/08/2016)
 พิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2558 (ชุดที่ 1 ) (16/08/2016)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143]