Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4329 อัลบั้ม
 ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู (29/06/2014)
 ประชุมครู ประจำเดือนมิถุนายน (29/06/2014)
 เรียนศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ (27/06/2014)
 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 60 เครื่อง (27/06/2014)
 ซ้อมสวนสนาม (27/06/2014)
 ประชุมฝ่ายวิชาการ (27/06/2014)
 เดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด (27/06/2014)
 กิจกรรมรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด (27/06/2014)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 / 2557 (25/06/2014)
 กิจกรรมหน้าเสาธง (25/06/2014)
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ครั้งที่ 2/2557 (24/06/2014)
 รับการตรวจนับจำนวนนักเรียนขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2557 (24/06/2014)
 ตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2557 (24/06/2014)
 ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (23/06/2014)
 อบรมการดำเนินงานวิจัย (21/06/2014)
 สัมนาบุคลากรใหม่ (16/06/2014)
 พิธีบวชสังฆานุกรและพระสงฆ์ (16/06/2014)
 ประชุมตามกลุ่มสาระ (16/06/2014)
 พิธีมิสซาประจำเดือน มิถุนายน (16/06/2014)
 Woskshop กลุ่ม 3 (16/06/2014)
 กิจกรรมคณิตศาสตร์ (16/06/2014)
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2557 (16/06/2014)
 ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ (ACU VOCATIONAL TRAINING CENTRE)เปิดให้บริการแก่นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 วันแรก (16/06/2014)
 พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2557( ระดับอนุบาล ) (16/06/2014)
 กองสาธารณสุขและสิ่งวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี พ่นยาป้องกันโรคปาก เท้า มือ เปื่อย แผนกอนุบาล (16/06/2014)
 พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2557( ระดับประถมต้น ) (16/06/2014)
 ประชุมครูครูชั้นแผนกอนุบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2557 (13/06/2014)
 ประชุมติดตามโครงการ BRIGHT ACU 2014 (13/06/2014)
 ประชุมครูแผนกอนุบาล ครั้งที่ 2/2557 (13/06/2014)
 ประชุมครูแผนกอนุบาล ครั้งที่ 1/2557 (13/06/2014)
 ดื่มนมกันเถอะ (13/06/2014)
 แผนกอนุบาล เลือกตั้งสภานักเรียน (13/06/2014)
 เรียนติว ภาษาจีน (13/06/2014)
 กิจกรรมหน้าเสาธง (13/06/2014)
 ประชุมฝ่าย ธุรการ - การเงิน (13/06/2014)
 บรรยากาศการเรียนกิจกรรมเข้าจังหวะ (13/06/2014)
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ อ.1 (10/06/2014)
 บรรยากาศการสอบคัดเลือก รด. (10/06/2014)
 ซ้อมพิธีไหว้ครู (10/06/2014)
 ประชุมความคืบหน้าโครงการ "แรลลี่วิชาการ" (Academic Rally) กลุ่มที่ 3 (10/06/2014)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109]