Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 6509 อัลบั้ม
 บรรยากาศการเรียน Mid Year Courses ระดับชั้นอนุบาล (11/10/2017)
 บรรยากาศการเรียน Mid Year Courses ระดับชั้นอนุบาล (06/10/2017)
 ฝ่ายบริหารทั่วไป นำพนักงาน ทำความสะอาดอาคารเรียน (06/10/2017)
 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 (05/10/2017)
 ฝ่ายบริหารทั่วไป นำพนักงาน ทำความสะอาดอาคารเรียน (03/10/2017)
 ค่าย ACU ACADEMIC SPECIAL CAMP (02/10/2017)
 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์หลังสูตรการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้” (02/10/2017)
 ค่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (02/10/2017)
 ประชุมประสานงานครู ประจำเดือนกันยายน 2560 (02/10/2017)
 พิธีสูขวัญ ผูกข้อมือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้ภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน (02/10/2017)
 กิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนระดับชั้นอนุบาล (29/09/2017)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2560 ระดับชั้น ประถม และ ม.ต้น ( วันสุดท้าย ) (29/09/2017)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2560 ระดับชั้นประถมและ มัธยมศึกษาตอนปลาย (28/09/2017)
 ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ ประจำเดือนกันยายน 2560 (28/09/2017)
 นำผลงานกลับบ้าน ในการเรียน เรื่องพืชผักสวนครัว ระดับชั้น ป.1 (27/09/2017)
 บรรยากาศการเรียน ระดับชั้นบริบาล ACU (27/09/2017)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2560 ระดับชั้น ประถม และ ม.ต้น ( วันแรก ) (27/09/2017)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( วันแรก ) (26/09/2017)
  การปลูกต้นหอมแบบไฮโดรโปนิกส์ ระดับชั้น ป.1 (25/09/2017)
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ : วิทยบริการ ครั้งที่ 5 / 2560 (25/09/2017)
 ทดสอบ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ครั้งที่ 1 ( ชุดที่ 2 ) (25/09/2017)
 ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล (25/09/2017)
 การทดสอบ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ครั้งที่ 1 (25/09/2017)
 มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก (22/09/2017)
 มิสปริญญ์ทิพย์ แสนใจ มอบรางวัล ให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมประกวด “ หนูน้อยคนดีศรีอัสสัมฯ ” (21/09/2017)
 การประเมินสมรรถภาพด้านร่างกาย นักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 – อนุบาล 3 (21/09/2017)
 นักเรียนระดับชั้น ม.5 นำเสนอ Project Based Learning ( PBL ) (21/09/2017)
 มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน (21/09/2017)
 นักเรียนระดับชั้น ม.5 นำเสนอ Project Based Learning ( PBL ) รอบที่ 1 ( วันที่สาม ) (20/09/2017)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9 / 2560 (20/09/2017)
 มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน (20/09/2017)
 ศูนย์ภาษาIEP สนับสนุนให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนของระดับชั้นม.ต้น (19/09/2017)
 ศูนย์ภาษาIEP ส่งเสริมเด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการท่องคำศัพท์ Spelling Vocabulary (19/09/2017)
 บรรยากาศเดินแถวขึ้นห้องเรียน ของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล (19/09/2017)
 นักเรียนระดับชั้น ม.5 นำเสนอ Project Based Learning ( PBL ) รอบที่ 1 ( วันที่สอง ) (19/09/2017)
 มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน (19/09/2017)
 ศูนย์ภาษาIEPประชุมประจำเดือนกันยายนร่วมกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (19/09/2017)
 นักเรียนระดับชั้น ม.5 นำเสนอ Project Based Learning ( PBL ) รอบที่ 1 (18/09/2017)
 มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน (18/09/2017)
  ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ เป็นวิทยากรอบรม กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ สังฆมณฑลอุบลราชธานี (18/09/2017)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163]