Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1065 : การประกวดเพลงกล่อมลูกระดับภาค / บอร์ดวันแม่ / การพูดทางวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดเพลงกล่อมลูก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / การประกวดบอร์ดวันแม่แห่งชาติ / / การพูดทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์ทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2551
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 11 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  2 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ศิวรรจน์    จิรภาสสุวรรณ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)


  
>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
(0)

รูปที่ 2
(0)

รูปที่ 3
(0)

รูปที่ 4
(0)

รูปที่ 5
(0)

รูปที่ 6
(0)

รูปที่ 7
(0)

รูปที่ 8
(0)

รูปที่ 9
(0)

รูปที่ 10
(0)

รูปที่ 11
(0)
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้