Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3443 : อบรมนักเรียน " โครงการธนาคารโรงเรียน "

อบรม " โครงการธนาคารโรงเรียน "  ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการออมเงิน ประหยัด และรู้จักการใช้เงินอย่างเหมาะสม  โรงเรียนจึงได้เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน กับธนาคารออมสิน  ซึ่งก่อนที่จะมีการเปิดธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  ทางธนาคารออมสินภาค 12 และธนาคารออมสิน สาขาซีตี้มออล์  ซึ่งเป็นสาขาพี่เลี้ยง  ได้มาให้การอบรมและให้ความรู้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนและมีหน้าที่ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน  ในวันที่ 18-19 กันยายน 2555  ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่  เพื่อที่นักเรียนจะได้ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการธนาคารโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 60 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  2 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ(บุคลากร): มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม  
   ผู้ถ่ายภาพ(นักเรียน): ไม่ได้แจ้งในระบบ
   ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 125 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 122 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้