ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

ระบบแสดงผลการเรียน
เลขประจำตัวนักเรียน :
วันเกิด วว/ดด/ปปปป :