ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

ระบบแสดงผลการเรียน
เลขประจำตัวนักเรียน :
วันเกิด วว/ดด/ปปปป :

*** หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนไม่สามารถดูผลการเรียนได้ เนื่องจาก
กรณีที่ 1. ค้างชำระค่าเทอม (ติดต่อที่แผนกการเงิน)
กรณีที่ 2. รหัสผ่าน วัน/เดือน/ปีเกิด ไม่ถูกต้อง (ติดต่อฝ่ายวิชาการ)