หน้าแรก
สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
สมัครกรรมการตัดสินแข่งขัน
เกณฑ์การแข่งขัน
ตารางการแข่งขัน
เอกสารเปลี่ยนชื่อการแข่งขัน
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
รายงานผลการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน

-------------------------------------------------------------------------------------------
*** ประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.

*** ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Assumption College Ubonratchathani : 500 Chayangkool Rd., Ubonratchathani 34000, Thailand Tel. (0)-4528-4444 Tel.(0)-8372-91843 Fax. (0)-4531-3440 website : http://www.acu.ac.th Facebook : https://www.facebook.com/ACU2508