เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ
 
รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2551
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Speech Contest ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในกิจกรรม “สัปดาห์วิชาการ” ประจำปี 2551
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการจัดทำสื่อนำเสนอ หัวข้อ “การใช้ IT ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2551
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ปี 2551
รางวัลชนะเลิศระดับภาคการประกวด Dutch Mill Kids Star Talent Contest ประกวดเฟ้นหาดาวดวงน้อย ปี 2551
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2551
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Speech Contest ช่วงชั้นที่ 2 ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Science Show ช่วงชั้นที่ 2 ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนำเสนอผลงานทาง Power Point ช่วงชั้นที่ 2 ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแข่งขันฟุตซอล ช่วงชั้นที่ 2 ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ ช่วงชั้นที่ 2 ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ช่วงชั้นที่ 3 ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปิดพจนานุกรม ช่วงชั้นที่ 4 ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล (อนุบาล) ครองถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสีเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่ 1 ครองถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสีเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่ 2 ครองถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาความรู้สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 ครองถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน English Singing and Dancing Contest ช่วงชั้นที่ 3 ครองถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล ช่วงชั้นที่ 4 ครองถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันมินิมาราธอน ครองถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งชันวาดภาพระบายสีเศรษฐกิจพอเพียง (อนุบาล) ครองถ้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 ครองถ้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ครองถ้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3 ครองถ้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ครองถ้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 4 ครองถ้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 4 ครองถ้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ครองถ้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2550
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 15 ปี (ชาย) การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 18 ปี (ชาย) การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง  ประจำปี  2549
รางวัลผู้บริหารส่งเสริมการอ่านดีเด่น  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี   เขต 1  ประจำปีการศึกษา 2549
รางวัลสถานศึกษาดีเด่น โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี  2549 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
รางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยม โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี  2549 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
รางวัลโล่และประกาศเกียรติคุณบัตร จากนายกรัฐมนตรี สาขา เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬา และนันทนาการ ปีการศึกษา 2549
รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “การแข่งขันควิกฟุตซอล  ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2006”
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมรุ่นอายุทั่วไป (หญิง) จากการแข่งขันกรีฑาเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ครั้งที่ 11  ประจำปี  2549
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร (หญิง) จากการแข่งขัน “Philippine Open Athletics Championships 2006”  ณ ประเทศฟิลิปปินส์
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิ่ง  100   เมตร   และวิ่งผลัด  4 x 100  เมตร  (หญิง)  จากการแข่งขัน “1st  SEA Junior Athletics Championships 2006”  นกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพด้วย Program Paint ระดับประถมศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2549  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกรีฑาเยาวชนเอเชีย ณ ประเทศจีน
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “Big C Kids Football 2006”  ฟุตบอล 7 คน (รุ่นอายุ 9-12 ปี) ครองถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล รุ่น อายุ  17  ปี   ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี 2549
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อ    ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี 2549
รางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 8) NSC 2006” จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 400 เมตร  “การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย (รถม้าเกมส์) ครั้งที่ 27”   ณ  จังหวัดลำปาง
รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันโยธวาทิต  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีการศึกษา  2548
รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 400 เมตร “การแข่งขันกีฬา ASEM YOUTH GAMES ครั้งที่ 1” ประจำปี  2548
รางวัลครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2548
รางวัลเหรียญทอง ครูดีในดวงใจ เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปี 2548
รางวัลชนะเลิศ  คะแนนรวมทั่วไปหญิง    ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันกรีฑาเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ  ครั้งที่ 10
ประจำปี  2547
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล  ชิงถ้วย  ฯพณฯ  สนธยา  คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา   ปีการศึกษา  2547
รางวัลชนะเลิศโครงการคอมพิวเตอร์ระดับภูมิภาคในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2547
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ระดับประเทศ  โครงการเส้นทางสู่ดวงดาวผู้ประกาศข่าว และนักจัดรายการวิทยุ ปีการศึกษา  2547
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงโยธวาทิตนักเรียน  นิสิต  นักศึกษาชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีการศึกษา  2547
รางวัลครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2574
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษา  ขนาดใหญ่  ประจำปี  2546
รางวัลชนะเลิศ  ระดับมัธยมศึกษา  ระดับประเทศ  การประกวดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ความรู้ สำหรับห้องสมุดดิจิตอล  (Digital  Library  for  School)  ประจำปี  2546
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ   1    การแข่งขันเซปักตระกร้อกรมพลศึกษา    รุ่นอายุ    16 ปี   ประจำปีการศึกษา  2546
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม  ยุวชนหญิงอายุ  10  ปี  และ  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  คะแนนรวม ยุวชนชาย  อายุ  15 ปี 
การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติ  ครั้งที่  49 ประจำปี  2546 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันวงโยธวาทิต  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี  2546
รางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่   เขตการศึกษา  10  ประจำปี   2545
รางวัลครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2545
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมรุ่นทั่วไปหญิง  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  จากการแข่งขันกรีฑาเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ  ประจำปี  2544
รางวัลชนะเลิศ  การเรียนการสอนด้านจิตพิสัย  ระดับก่อนประถมศึกษา  เขตการศึกษา  10 ปีการศึกษา  2543
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง  ประจำปี  2543
รางวัลห้องสมุดดีเด่น  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  เขตการศึกษา  10  ประจำปีการศึกษา  2542
รางวัลครูต้นแบบ    ประจำปีการศึกษา   2542   จากสำนักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา เขต 10 อุบลราชธานี 
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษา  ขนาดใหญ่  ประจำปี  2555
รางวัลโล่โรงเรียนพระราชทานระดับ ก่อนประถมศึกษา 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี ปีการศึกษา 2556 ,2551,2555
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา  ขนาดใหญ่  ประจำปี  2556
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2500 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้จัดการเรียนการสอน ให้เกิดความก้าวหน้า และทันสมัย เป็นที่นิยมของศิษย์เก่าและผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานเข้ามารับการศึกษา อบรม ทั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีมีรากฐานที่มั่นคง และมีเอกลักษณ์ตามมาตรฐานของ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความเป็นเลิศทางวิชาการ การจัดเจนด้านภาษา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี กีฬา ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง โดยการส่งบุตรหลานเข้ามา รับการอบรมสั่งสอนอย่างต่อเนื่อง
   
 
 
 

Assumption College Ubonratchathani : 500 Chayangkool Rd., Ubonratchathani 34000, Thailand....
Tel. (0)-4528-4444 Tel.(0)-8372-91843 Fax. (0)-4531-3440

website : http://www.acu.ac.th Facebook : https://www.facebook.com/ACU2508