หน้าหลัก โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 
เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม  2559  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนเซราฟิน และทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เนื่องด้วยในวันจันทร์ที่ 19   ธันวาคม  2548   ระหว่างเวลา  14.00  -  15.10 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนเซนต์คาเบรียลและงานฉลองครบ  48  ปี อัสสัมชัญอุบลราชธานี พระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย   ส.ธ. แก่ผู้มีอุปการคุณ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทรงพระดำเนินขึ้นบนอาคารชั้นสองและชั้นสามทอดพระเนตรนิทรรศการของนักเรียน
 
 
 

Assumption College Ubonratchathani : 500 Chayangkool Rd., Ubonratchathani 34000, Thailand
Tel. (0)-4528-4444 Tel.(0)-8372-91843 Fax. (0)-4531-3440

website : http://www.acu.ac.th Facebook : https://www.facebook.com/ACU2508