วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2548  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี      
เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนเซนต์คาเบรียลและงานฉลองครบ 
  48   ปี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี พระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย  ส.ธ. แก่ผู้มีอุปการคุณ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทรงพระดำเนินขึ้นบนอาคารชั้นสองและชั้นสามทอดพระเนตรนิทรรศการของโรงเรียน


 


ติดต่อ facebook : ศูนย์คอมพิวเตอร์ อัสสัมชัญอุบล view best Google Chrome and Mozilla firefox 1024 x 768
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เลขที่ 500 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง‡ 34000 http://www.acu.ac.th/ Tel:045-284444 ต่อ 0,411,457