งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวบุคลากร ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน ACU family night

สอบหลังกลางปี/ สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 ณ จ.เชียงใหม่

กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรม บ้านสัมพันธ์รัก ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 2)

กิจกรรม บ้านสัมพันธ์รัก ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 1)

ประชุมประสานงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชน อุบลฯเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2562

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับ ป.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2562

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสระลึกถึงผู้ล่วงลับ