พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ( ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 )

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

เปิดภาคเรียน On-Site วันแรก โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565 กับ บรรยากาศเปิดเรียนพร้อมมาตรการรับมือโควิดตามกระทรวงศึกษาธิการและทาง ศบค. กำหนด

มอบเกียรติบัตรและเสื้อสามารถ เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 2 คน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

เข้าคารวะ นายพงษ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

เข้าคารวะ นายเสรี  ตุ้มอ่อน  ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  มาตรวจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในรูปแบบ On site ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ( ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 )

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ( ระดับชั้นปฐมวัย )

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ( ระดับชั้นประถมศึกษา )

บรรยากาศการประกวดจัดทำพานไหว้ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา

บรรยากาศการประกวดจัดทำพานไหว้ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา