เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องทัชกรีน

สอบคัดเลือกบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2564

ประชุมคณะกรรมการ งานวิจัย / นโยบายและแผน

อบรมการใช้งานและการผลิดสื่อการสอนจอทัชสกรีน สำหรับห้องโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ( วาระพิเศษ )

ประชุมประสานงานครูพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

งานเทคโนโลยี จัดอบรมการลงข้อมูลแผนงานโครงการในระ SWIS

ประชุมเตรียมความพร้อม มาตรการและแนวทางดูแลนักเรียน ก่อนที่จะเปิดเรียนตามปกติ

ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยี&นวัตกรรม 

พิธีเทิดพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การประชุมแผนกปฐมวัยครั้งที่ 1/2564  

ทำความสะอาดอาคารสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564