เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี  เข้าตรวจเยี่ยมลักษณะการจ้างงานชาวต่างขาติของโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

ประชุมคณะกรรมการโครงการ KMTY ( ขายมันทุกอย่าง By Peterwut ) 

ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

มอบชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 500 ชุด

สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มอบข้าวสารให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เข็มที่ 2

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ istudy นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.3  ม.4  ม.5

คุณธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การทำธุรกิจในยุคดิจิตอล”

พิธีเทิดเกียรติแม่พระ(วันฉลองนาม”อัสสัมชัญ”) (13 สิงหาคม 2564)

บรรยากาศ การเรียนการสอน กับมาตรการป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ( ครั้งที่ 3/2564 )

ประชุมคณะกรรมการโครงการ KMTY ( ขายมันทุกอย่าง By Peterwut )