กิจกรรมลูกเสือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียน

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 / 2562

นักเรียนระดับชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับ ป.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2562

ํYCS Camp #15 (ค่ายผู้นำ YCS ครั้งที่ 15 ระดับสังฆมณฑลอุบลฯ)

กิจกรรมพี่น้องเรียนรู้มุ่งสู่แผนกประถม

กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน วิชาการงานอาชีพ

กิจกรรม​ IW​ ระดับชั้น​ ม.6​ ติวก่อนสอบ​ GAT.เชื่อมโยง​/GATภาษาอังกฤษ​

กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับปฐมวัย ประจำปี 2562

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 / 2562

อธิการเจ้าคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ อธิการเจ้าคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พบปะนักเรียนและคณะครู

บรรยากาศการเรียน CODING นักเรียนระดับชั้น ป.1 ผ่าน App ScratchJr