อบรมพัฒนาตนเองของครูผู้สอน เพื่อนนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาบทเรียนออนไลน์

จำหน่ายหนังสือเรียนและชุดนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

เครื่องล้างจานอัตโนมัติของโรงเรียน

การจัดทำสื่อการสอนOnline

ประชุมคณะกรรมการ บริหารงานแผนกอนุบาล ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โควิด ผู้ตกงาน ผู้ยากไร้ คนชรา

การประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด

มอบอาหารปรุงสุก ให้กับผู้ที่ยากไร้

ข้าวแกง เราไม่ทิ้งกัน ทุกอย่าง 20 บาท ผู้ที่ตกงาน ทานฟรี

มอบอาหารปรุงสุก ให้กับผู้ที่ยากไร้