รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบสาขาภาวะผู้นำเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2563

บรรยากาศเรียน Cooking ( ระดับปฐมวัย ) ACU

กิจกรรมลูกเสือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้น ป.5-ป.6

ผู้แทนคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา ถาดสำหรับใส่อาหาร ให้กับโรงเรียนบ้านโบกม่วง อ.เขมราฐ

นิเทศครูผู้สอนต่างชาติภาคเรียนที่ 1/2563

การทดสอบสมรรถภาพ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1

โรงทานอัสสัมชัญอุบลราชธานี ทำดีเพื่อพ่อ แบ่งปันต่อด้วยใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.9

บรรยากาศการเรียน วินัยจราจร ระดับปฐมวัย

ฉีดวัดซีดป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.5 - 6

ดนตรี ระดับปฐมวัย หลักสูตรดนตรีสำหรับเด็ก