วันฉลองนาม “แม่พระอัสสัมชัญ” และพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีลงนามในข้อตกลงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระหว่างคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ชุดที่2)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ชุดที่1)

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565

พิธีบูชามิสซาปลงศพ เยโนเวฟา เพ็ญศรี สกนธวัฒน์ มารดา ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

Online Zoom Platform – Exchange program – Assumption College, Ubon Ratchathani, Thailand (M.3/3​ )

การอบรมเรื่อง "Importance of Montfortian Education today for the changing world" ( group 3 )

มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขันกีฬาภายนอก ครั้งที่ 4

นักศึกษาฝึกประสบการณ์เข้าพบแนะนำตัวกับท่านผู้อำนวยการ