หน้าแรก
สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
เกณฑ์การแข่งขัน
ตารางการแข่งขัน
แผนผังอาคารภายในโรงเรียน
รายงานผลการแข่งขัน
Assumption College Ubonratchathani


ผลการแข่งขัน/ใบประกาศ งานมหกรรมวิชาการ 2566 (ชมเชย/เข้าร่วม)
-------------------------------------------------------------------------------------------

QR Code แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2566


หมายเหตุ :
แบบประเมินเดียวกันแต่มีหลายเว็บไซต์เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม

-------------------------------------------------------------------------------------------


QR code เข้าร่วมกลุ่ม ไลน์แจ้งข้อมูลข่าวสาร"การแข่งขันทักษะวิชาการACU"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Assumption College Ubonratchathani : 500 Chayangkool Rd., Ubonratchathani 34000, Thailand Tel. (0)-4528-4444 Tel.(0)-8372-91843 Fax. (0)-4531-3440 website : http://www.acu.ac.th Facebook : https://www.facebook.com/ACU2508