พิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียน
 
 
 
 
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
 
 
 
  อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ โรงเรียน
 
 
 
  สาร / ผู้อำนวยการ โรงเรียน
 

ภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 
 
 

 

 

Assumption College Ubonratchathani
 
 

 
 

Assumption College Ubonratchathani : 500 Chayangkool Rd., Ubonratchathani 34000, Thailand.
Tel. (0)-4528-4444 Tel.(0)-8372-91843 Fax. (0)-4531-3440

website : http://www.acu.ac.th Facebook : https://www.facebook.com/ACU2508