หน้าแรก E-Office E-learning ทำเนียบครู ข้อมูลนักเรียน  

                            
 
     
รายชื่อ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินผ้าป่าการศึกษา
วัน ศุกร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม 2557

1.คณะผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี     4,200 บาท
2.นายณัฐ ไชยสนินิท     3,000 บาท
3.นายพนม วงษ์ถม และ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ตีระสิทธิพล     3,000 บาท
4.เด็กชายอานนท์ จันทวารา      2,000 บาท
5.เด็กหญิงศุกิสรา ตีระสิทธิพล      2,000 บาท
6.เด็กหญิงญาณิศา เสาร์แก้ว      2,000 บาท
7.จ่าสิบเอกจารึก ธรรมสาร      2,000 บาท
8.นายสมชาย อรัญทอง      2,000 บาท
9.เด็กหญิงสุชญา พ่วงพร้อม      2,000 บาท
10.เด็กหญิงทิพปภา เกียรติอนุวัต       2,000 บาท
11.เด็กชายพชร แสงคง       1,000 บาท
12.บริษัทดีเอ็มดีแอล จำกัด (มหาชน)       1,000 บาท
13.เด็กชายเธียรธรรม อสุรา       1,000 บาท
14.เด็กหญิงวรินธร ไชยรัตน์       1,000 บาท
15.เด็กหญิงศศิธร ถาวรบุตร       1,000 บาท
16.นางชมด จั่นอยู่       1,000 บาท
17.นางศรินยา อรินทร์       1,000 บาท
   
ททโต ปุญญํ ปวฑฒติ บุญของผู้ให้ย่อมเจริญ
ดูรายชื่อผู้บริจาคทั้งหมด
  
        
        

        
 

    
     

 
     

 
     

 
     

 
 
 
   
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 
ภราดาประวัติ สุทธินนท์Œ
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน™
 
   
เข้าสู่ระบบ SWIS ของโรงเรียน

รหัสประจำตัว:
รหัสผ่าน:
                 

ค้นหาข้อมูลในระบบ SWIS

:
 
 
ฝ่ายบริหารของโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
สำนักผู้อำนวยการ
ฝ่ายธุรการการเงิน
ฝ่ายบริการ
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียน
จดหมายถึงผู้ปกครอง
กิจกรรมวันนี้

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

   
 ขณะนี้
9        คน
 วันนี้
172        คน
 เดือนนี้
172        คน
 ปีนี้
17435        คน
 ทั้งหมด
17435        คน
        เริ่ม 2 มิถุนายน 2557

ปฏิทินโรงเรียน

:: Today 'svents at 's new
โรงเรียนในเครือมูลนิธิ
 
 
 
Contact Us : Mr. Nontanun Vichaphool  E-mail t_chite@hotmail.com view best Google Chrome and Mozilla firefox 1024 x 768
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เลขที่ 500 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง‡ 34000 http://www.acu.ac.th/ Tel:045-284444 ต่อ 0,411,457