เลือกคุณภาพ เลือกอัสสัมชัญ
 
  เข้าสู่ระบบ E-Of หน้าแรก..
เข้าสู่ระบบ E-Office
 
เข้าสู่ระบบ Rosetta Stone.
   
 
สำนักผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายธุรการการเงิน
ฝ่ายบริการ
 
 
ประวัติของโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียน
จดหมายถึงผู้ปกครอง
ทำเนียบครู
ข้อมูลนักเรียน
 
 

ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
   ACU รายชื่อผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินผ้าป่าการศึกษา (ระหว่างวันที่ 25 พฤษจิกายน - 15 ธันวาคม  2557)
 
1
หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี  ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า 400,000
2
คุณจีระชัย  ไกรกังวาร 100,000
3
มิสอรทัย  เจริญศรี 2,000
4
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (จ.อุบลราชธานี) 1,159
5
นางสาวจีระพร  บุญสว่าง (มิสพัทนันท์ บุญสว่าง) 1,009
6
ม.นนทนันท์  วิชาพูล 1,000
7
ม.ธูปนัน  หมายสุข 1,000
8
มิสสมประสงค์  เพชรพันธ์ 1,000
9
สมบัติฟาร์มาซี 1,000
10
ม.6/5 รุ่น 25 1,000
11
นายพล   สัมพันธ์ 1,000
12
นางอ่อนจันทร์  สัมพันธ์ 1,000
13
นางสาววิมลรัตน์   สุทาวัน 1,000
14
นางสาวทิพย์วดี   เบ้าเพ็ชร 1,000
15
นางวยุลี  วงษ์สุนรเมธ  (น.ส.วรมน) 1,000
16
นางเตี้ย  แพงศรี 1,000
17
คุณสายัน  แผนคำลา  (และครอบครัว) 1,000
18
คุณวรรณวรินทร์   พูนผลหิรัญ  (ม.ธงชัย) 1,000
19
คุณพงษ์วิทย์   จริยานันท์ศักดิ์  (ด.ญ.ธัญญริญญ์    อัครกิตติ์โสภิน)) 1,000
20
คุณดรุณี   จริยานันท์ศักดิ์  (ด.ญ.ธัญญริญญ์    อัครกิตติ์โสภิน)) 1,000
21
คุณชินารัตน์   จิตรพริ้ง 1,000
ททโต ปุญญํ ปวฑฒติ บุญของผู้ให้ย่อมเจริญ
 
   ACU เข้าสู่ระบบ SWIS ของโรงเรียน
 
รหัสประจำตัว:
รหัสผ่าน:
                 
 
   ACU ค้นหาข้อมูลในระบบ SWIS
 
:
 
   ACU ผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
   
 ขณะนี้
4        คน
 วันนี้
143        คน
 เดือนนี้
5654        คน
 ปีนี้
64403        คน
 ทั้งหมด
64403        คน
        เริ่ม 2 มิถุนายน 2557
 
   ACU ปฎิทินโรงเรียน
 
 
 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เฉลิมฉลองรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1) คลิกรายละเอียด...

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดพิธีฉลองโล่พระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี และรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ 2555 (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี) คลิกรายละเอียด...

ประมวลการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี คลิกรายละเอียด...

 

 

 

 

 

 

 

ACU  อัลบัมภาพ
 
 
 ฺACU Banner
 

 

 
 

ติดต่อ facebook : ศูนย์คอมพิวเตอร์ อัสสัมชัญอุบล view best Google Chrome and Mozilla firefox 1024 x 768

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เลขที่ 500 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง 34000 http://www.acu.ac.th/ Tel:045-284444 ต่อ 0,411,457

CLOSE
1 2 3 4 5 6 7 8