หน้าแรก E-Office E-learning ทำเนียบครู ข้อมูลนักเรียน  

                            
 
     
รายชื่อ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินผ้าป่าการศึกษา
 
1 คุณพัชนี    ธนาพรสิน 250,000
2 นางสุวันดี    เวอร์ฮาเกอ 10,000
3 นางจารุภา  ชอบรัมย์ (ด.ช.พีรพล,ด.ช.ธนธรณ์,ด.ช.ธรรมรัตน์ ประสานวงศ์) 5,000
4 นางสาว วชิราภรณ์ โฆษิตพิพัทธ์กุล 3,000
5 นางสาว วชิราภรณ์ โฆษิตพิพัทธ์กุล 3,000
6 คุณพาณี    ไชยบรรณ 2,110
7 นางสาว มุกดาวรรณ ใจงาม 2,000
8 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 1,770
9 ด.ญ.จุฑามาศ บัวทอง 1,000
10 นางดอกแก้ว    เจือสุข 1,000
11 นางธัญลักษณ์     อ่างแก้ว 1,000
12 นางสาวปลิดา     สิทธิธรรม 1,000
13 นางสาวเยาวรัตน์  วงศ์คูณ 1,000
14 นายสุรสิทธิ์  ชอบจิตร 1,000
15 ด.ช.สรรพสิทธิ์ มากมี 1,000
16 นางกุสุมาลย์    ปริบาล 1,000
17 ด.ช.ธานุวัฒน์ สิทธิวงศ์ 1,000
18 คุณประภัสสร   เอนกนันท์ 1,000
19 นางภูริตา  ตัณศิประพันธ์ 1,000
20 นางสาวยุพารัตน์   โพธิ์ชัย 1,000
21 นางอมราพร   ปุระมาปัด 1,000
22 มีสสุพรรณี   พรศิริเจริญพันธ์ 1,000
23 ร.ต.ต.ธิติพันธ์-นางธันยพร-ด.ช.ธัญพิสิฐป์  เจริญชัย 1,000
24 นาย ทรงพล ดอกพุฒ 1,000
25 นาย กิตติธัช ชูดวง 1,000
26 นางดฤณี   พันธ์วงษ์ 999
27 นายประวิทย์  ชะนีวงค์ 999
28 ด.ญ.อรทัย พันธ์วงษ์ 999
29 ด.ช.สุทธิศักดิ์ แก้วเกิด 600
ททโต ปุญญํ ปวฑฒติ บุญของผู้ให้ย่อมเจริญ
ดูรายชื่อผู้บริจาคทั้งหมด
  
        
        

        
 

    
     

 
     

 
     

 
     

 
 
 
   
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 
ภราดาประวัติ สุทธินนท์Œ
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน™
 
   
เข้าสู่ระบบ SWIS ของโรงเรียน

รหัสประจำตัว:
รหัสผ่าน:
                 

ค้นหาข้อมูลในระบบ SWIS

:
 
 
ฝ่ายบริหารของโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
สำนักผู้อำนวยการ
ฝ่ายธุรการการเงิน
ฝ่ายบริการ
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียน
จดหมายถึงผู้ปกครอง
กิจกรรมวันนี้

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

   
 ขณะนี้
5        คน
 วันนี้
269        คน
 เดือนนี้
5448        คน
 ปีนี้
31353        คน
 ทั้งหมด
31353        คน
        เริ่ม 2 มิถุนายน 2557

ปฏิทินโรงเรียน

:: Today 'svents at 's new
โรงเรียนในเครือมูลนิธิ
 
 
 
Contact Us : Mr. Nontanun Vichaphool  E-mail t_chite@hotmail.com view best Google Chrome and Mozilla firefox 1024 x 768
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เลขที่ 500 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง‡ 34000 http://www.acu.ac.th/ Tel:045-284444 ต่อ 0,411,457