หน้าแรก E-Office E-learning ทำเนียบครู ข้อมูลนักเรียน  

                            
 
     
รายชื่อ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินผ้าป่าการศึกษา
วัน ศุกร์ ที่  29  เดือน  สิงหาคม  2557
1 นางนรินทิพย์   กมลเชษฐ์ 10,000
2 คุณศักดิ์ชาย   พบลาภ 2,000
3 นางนะมัย   กัลยา 2,000
4 นายภูมินทร์   พิณทอง 2,000
5 มิสจิตประภากร  คำน้อย 2,000
6 ด.ญ.รมย์ธีรา ธรรมสัตย์ 2,000
7 โรงเรียนศรีศาสนวิทยา 1,350
8 คุณสว่างจิตร  จตุรภัทรวงค์ 1,000
9 จ.ส.อ.ศิริมงคล   มีไผ่ขอ 1,000
10 น.ส.ชโรธร   ดำรง 1,000
11 นางนิธิกานต์   มีกรูด 1,000
12 นางพชรรัชต์   นามศรี 1,000
13 นางวราภรณ์   จันทรสมบูรณ์ 1,000
14 นางสดุดี   วงศ์พึ่งกิจ 1,000
15 นางสุพินดา  อุพันทา 1,000
16 นายกันตพงศ์   วงศ์พึ่งกิจ 1,000
17 นายกิตติธัช  ชูดวง 1,000
18 นายจันทรา   วงศ์พึ่งกิจ 1,000
19 นายธนิน   ดำรงศักดิเดช 1,000
20 นายบพิธ-นางสุพินดา     อุพันทา 1,000
21 นายรณชัย  สง่าสิน 1,000
22 นายอาทิตย์  สุวรรณพัฒน์ 1,000
23 นายโสภณธ์   มีกรูด 1,000
24 พระครูวิจิตรศาสนการ 1,000
25 ร้านโชคนำชัย 1,000
26 ด.ช. ธนกฤต พับตา 1,000
27 ด.ญ. สุมินตรา อุดนอก 1,000
28 ด.ญ. ดารณีพร ใจภักดี 1,000
29 ด.ช. อิทธิณัฐ อุพันทา 1,000
30 นายวีระพงษ์   ปรองดอง 550
31 คุณอภิรักษ์   อนุชาติ 500
32 นางวาสนา     กองแก้ว 500
33 ด.ญ. วริศรา ภูกานันท์ 500
34 นาย มงคลฤทธิ์ แฝงบุญ 500
35 นางสาว ธนาพร ธรรมรักษ์ 500
36 ด.ญ.ขวัญชีวา ไชยช่วย 500
ททโต ปุญญํ ปวฑฒติ บุญของผู้ให้ย่อมเจริญ
ดูรายชื่อผู้บริจาคทั้งหมด
  
        
        

        
 

    
     

 
     

 
     

 
     

 
 
 
   
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 
ภราดาประวัติ สุทธินนท์Œ
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน™
 
   
เข้าสู่ระบบ SWIS ของโรงเรียน

รหัสประจำตัว:
รหัสผ่าน:
                 

ค้นหาข้อมูลในระบบ SWIS

:
 
 
ฝ่ายบริหารของโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
สำนักผู้อำนวยการ
ฝ่ายธุรการการเงิน
ฝ่ายบริการ
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียน
จดหมายถึงผู้ปกครอง
กิจกรรมวันนี้

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

   
 ขณะนี้
4        คน
 วันนี้
129        คน
 เดือนนี้
340        คน
 ปีนี้
26245        คน
 ทั้งหมด
26245        คน
        เริ่ม 2 มิถุนายน 2557

ปฏิทินโรงเรียน

:: Today 'svents at 's new
โรงเรียนในเครือมูลนิธิ
 
 
 
Contact Us : Mr. Nontanun Vichaphool  E-mail t_chite@hotmail.com view best Google Chrome and Mozilla firefox 1024 x 768
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เลขที่ 500 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง‡ 34000 http://www.acu.ac.th/ Tel:045-284444 ต่อ 0,411,457