หน้าแรก E-Office E-learning ทำเนียบครู ข้อมูลนักเรียน  

                            
 
     
รายชื่อ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินผ้าป่าการศึกษา
ระหว่างวันที่ 24 - 30 เดือน  กันยายน  2557
1 นายเสถียร ศรีลองนา 100,000
2 ด.ช.สิทธิลักษณ์ แสงทอง 10,000
3 หจก.เลิศมุกดา  1997 5,000
4 ด.ช.นวพล  สิงห์สุข 2,000
5 นางจันทรกาญจณ์     ภัทรนิธิโสตถิกุล  (เอิน) 2,000
6 ด.ญ.พิชญ์สินี ศุภลักษณ์ 2,000
7 ด.ช.ณัชศักย์ อุ่นใจ 2,000
8 ด.ญ.พิรญาณ์ จารุตันติ์ 2,000
9 ด.ญ.นภัสศรัณฐ์ สุวรรณทัต 2,000
10 ด.ญ.เบ็ญชญา ศรีเมือง 2,000
11 น.ท.อภิวัฒน์-คุณกัลยาณี-ด.ญ.ณิชภัทร  อำนวยวัฒนกุล 2,000
12 นายไสว  อ่อนแสง 1,000
13 นายธวัช - เด็กชายธนกฤต    สุขเหล็ก 1,000
14 นางสาวศุจินธรา  คำหอม  (ออมสิน) 1,000
15 ด.ช.ณัฐพงษ์ สายแวว 1,000
16 ด.ช.ธนากร ธรรมสัตย์ 1,000
17 นางสาวพัชญ์สินี   จงจีน 1,000
18 นางสิม  บุญยัง 1,000
19 นายปราโมท   ปาวรีย์ 1,000
20 นายพิพัฒน์  หิรัญกิตติ 1,000
21 นายสนอง  บุญยัง 1,000
22 นายอนุชิต  หิรัญกิตติ 1,000
23 ศิษย์เก่า (มิสศรัญยา ปรีเปรม) 1,000
24 มิสนพเกล้า    แสงจันทร์ 720
ททโต ปุญญํ ปวฑฒติ บุญของผู้ให้ย่อมเจริญ
ดูรายชื่อผู้บริจาคทั้งหมด
  
        
        

        
 

    
     

 
     

 
     

 
     

 
 
 
   
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 
ภราดาประวัติ สุทธินนท์Œ
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน™
 
   
เข้าสู่ระบบ SWIS ของโรงเรียน

รหัสประจำตัว:
รหัสผ่าน:
                 

ค้นหาข้อมูลในระบบ SWIS

:
 
 
ฝ่ายบริหารของโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
สำนักผู้อำนวยการ
ฝ่ายธุรการการเงิน
ฝ่ายบริการ
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียน
จดหมายถึงผู้ปกครอง
กิจกรรมวันนี้

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

   
 ขณะนี้
4        คน
 วันนี้
22        คน
 เดือนนี้
486        คน
 ปีนี้
35987        คน
 ทั้งหมด
35987        คน
        เริ่ม 2 มิถุนายน 2557

ปฏิทินโรงเรียน

:: Today 'svents at 's new
โรงเรียนในเครือมูลนิธิ
 
 
 
Contact Us : Mr. Nontanun Vichaphool  E-mail t_chite@hotmail.com view best Google Chrome and Mozilla firefox 1024 x 768
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เลขที่ 500 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง‡ 34000 http://www.acu.ac.th/ Tel:045-284444 ต่อ 0,411,457