หน้าแรก E-Office E-learning ทำเนียบครู ข้อมูลนักเรียน  

                            
 
     
รายชื่อ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินผ้าป่าการศึกษา
ระหว่างวันที่ 9 - 27 เดือน  ตุลาคม  2557
1
นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นายประสิทธิ์  ธารทอง 
50,000
2
ด.ช.เจสัน  สิรภพ , ด.ญ.แมลลิสา  สุทรทรภพ  ผ่องใส
5,892
3
นางภรณี   สว่างวงศ์
2,999
4
คุณอนันต์    ติตต์อารีย์เทพ
2,000
5
ด.ช.ปวรุตม์    แก้วเนตร
1,000
6
นางสาวรัศมิ์วี    ทองเพ็ญ
1,000
7
นายรุจิกร     แก้วเนตร
1,000
8
คุณนภาพร  จิตต์อารีย์เทพ
1,000
9
คุณปูรดา   จี๊ดนาเกลือ
1,000
10
คุณสมสมร   บุญอนุกูล
1,000
11
นางดฤณี   พันธ์วงษ์
999
12
ด.ญ.อรทัย    พันธ์วงษ์
999
13
นายดุษฎี    สว่างวงศ์
999
ททโต ปุญญํ ปวฑฒติ บุญของผู้ให้ย่อมเจริญ
ดูรายชื่อผู้บริจาคทั้งหมด
  
        
        

        
 

    
     

 
     

 
     

 
     

 
 
 
   
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 
ภราดาประวัติ สุทธินนท์Œ
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน™
 
   
เข้าสู่ระบบ SWIS ของโรงเรียน

รหัสประจำตัว:
รหัสผ่าน:
                 

ค้นหาข้อมูลในระบบ SWIS

:
 
 
ฝ่ายบริหารของโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
สำนักผู้อำนวยการ
ฝ่ายธุรการการเงิน
ฝ่ายบริการ
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียน
จดหมายถึงผู้ปกครอง
กิจกรรมวันนี้

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

   
 ขณะนี้
11        คน
 วันนี้
320        คน
 เดือนนี้
14365        คน
 ปีนี้
49866        คน
 ทั้งหมด
49866        คน
        เริ่ม 2 มิถุนายน 2557

ปฏิทินโรงเรียน

:: Today 'svents at 's new
โรงเรียนในเครือมูลนิธิ
 
 
 
ติดต่อ facebook : ศูนย์คอมพิวเตอร์ อัสสัมชัญอุบล view best Google Chrome and Mozilla firefox 1024 x 768
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เลขที่ 500 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง‡ 34000 http://www.acu.ac.th/ Tel:045-284444 ต่อ 0,411,457